Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51835
Title: Спосіб підвищення ККД кремнієвого фотоелектричного перетворювача з вертикальними діодними комірками
Authors: Стребков, Дмитро Семенович
Поляков, Володимир Іванович
Копач, Володимир Романович
Хрипунов, Геннадій Семенович
Зайцев, Роман Валентинович
Кіріченко, Михайло Валерійович
Keywords: патент; корисна модель; сонячний модуль; магнітне поле; магнітна індукція; вертикальні діодні комірки; неосновні носії заряду
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 77670 Україна, МПК G01R 31/26 (2006.01) H01L 21/66 (2006.01). Спосіб підвищення ККД кремнієвого фотоелектричного перетворювача з вертикальними діодними комірками / Стребков Д. С., Поляков В. І., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Кіріченко М. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2012 09080 ; заявл. 23.07.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 7 с.
Abstract: Спосіб підвищення ККД багатоперехідного кремнієвого фотоелектричного перетворювача з послідовно з'єднаними вертикальними діодними комірками i сонячного модуля з таких приладів включає їх розміщнення у однорідному стаціонарному магнітному полі з вектором магнітної індукції.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51835
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Strebkov_Patent_77670.pdf424,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.