Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51952
Title: Впровадження технологій дистанційного навчання в ХНАДУ
Authors: Бондаренко, В. В.
Гладкий, І. П.
Кухаренко, Володимир Миколайович
Keywords: інформаційна культура; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-освітній простір; електронні ресурси; програмні засоби
Issue Date: 2015
Publisher: Місьдрук
Citation: Бондаренко В. В. Впровадження технологій дистанційного навчання в ХНАДУ / В. В. Бондаренко, І. П. Гладкий, В. М. Кухаренко // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-метод. конф., 19-20 листопада 2015 р. – Харків : Місьдрук, 2015. – 8 с.
Abstract: Технології дистанційного навчання це складова системи дистанційного навчання, що вб удована в інформаційно-освітній простір (ІОП) університету. Створення на базі ІОП університету єдиного інформаційного простору систем освіти дозволить забезпечити співробітництво між навчальними закладами для забезпечення якісної освіти. ХНАДУ поступово розширює ІОП, активно використовує технології дистанційного навчання у навчальному процесі у відповідності з розробленим перспективним планом до 2016 р.
Distance Learning Technologies a component of distance education that is built into the Information Educational Space (IES) University. Establishment of the University IES Single Information Space Education Systems will ensure cooperation between schools to ensure quality education. HNADU gradually expanding IES, extensive use of distance learning technologies in educational process in accordance with the perspective plan developed to 2016.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0227-5836
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51952
Appears in Collections:Кафедра "Технічна кріофізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_Vprovadzhennia_2015.pdf418,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.