Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52292
Title: Спосіб автоматичної компенсації змінного магнітного поля розподільчого пристрою в заданій точці
Authors: Геляровська, Оксана Анатоліївна
Єрисов, Анатолій Васильович
Крюкова, Наталія Валеріївна
Лупіков, Валерій Сергійович
Розов, Володимир Юрійович
Keywords: патент; винахід; електротехніка; електромагніт-компенсатор; магнітний момент; сердечник; напруженість
Issue Date: 2007
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 78069 Україна, МПК (2006) G01R 33/00. Спосіб автоматичної компенсації змінного магнітного поля розподільчого пристрою в заданій точці / Геляровська О. А., Єрисов А. В., Крюкова Н. В., Лупіков В. С., Розов В. Ю. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a200500852 ; заявл. 31.01.2005 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб автоматичної компенсації змінного магнітного поля розподільчого пристрою в заданій точці, який включає вимірювання значень трьох просторових компонент напруженості магнітного поля, вимірювання струмів незалежних контурів силового кола, формування на їх основі амплітуд і фаз компенсаційних струмів в системі ортогонально орієнтованих в просторі електромагнітів-компенсаторів поля із загальним центром, який відрізняється тим, що розташовують електромагніти-компенсатори таким чином, що їх центр віддалений від точки компенсації на задану відстань, при вимкнених електромагнітах-компенсаторах вимірюють значення компонент напруженості в заданій точці компенсації уздовж трьох вибраних ортогональних осей, одна з яких направлена уздовж лінії x , що сполучає центр системи електромагнітів-компенсаторів і цю точку, а дві інші y і z - в перпендикулярних до цієї осі напрямах, орієнтують осі електромагнітів-компенсаторів уздовж вибраних ортогональних осей і при увімкнених електромагнітах-компенсаторах регулюють величини амплітуд їх струмів пропорційно амплітудам виміряних компонент напруженості відповідно до співвідношень.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52292
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_Heliarovska_Patent_78069.pdf99,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.