Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52427
Title: Математичний аналіз. Модуль 6. Диференціальне числення функцій багатьох змінних
Authors: Ясницька, Неля Миколаївна
Ахієзер, Олена Борисівна
Боєва, Анна Анатоліївна
Геляровська, Оксана Анатоліївна
Мезерна, Марія Віталіївна
Keywords: навчальний посібник; границя; неперервність; частинні похідні; складні функції; похідні функції; диференціали вищих порядків; геометричні застосування; локальний екстремум; умовний екстремум
Issue Date: 2014
Publisher: Підручник НТУ "ХПІ"
Citation: Математичний аналіз : навч. посібник : у 9 модулях. Модуль 6. Диференціальне числення функцій багатьох змінних / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 102 с.
Abstract: Навчальний посібник входить до серії "Математичний аналіз" і є шостою частиною збірника, що складається з дев'яти частин. Містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов'язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52427
ISBN: 978-966-593-870-5
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2014_Iasnytska_Matematych_analiz_Modul_6.pdf1,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.