Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52433
Title: Математичний аналіз. Модуль 9. Ряди
Authors: Ясницька, Неля Миколаївна
Ахієзер, Олена Борисівна
Боєва, Анна Анатоліївна
Геляровська, Оксана Анатоліївна
Keywords: навчальний посібник; числові ряди; збіжність; інтегральна ознака Коші; знакозмінні ряди; функціональні ряди; степеневі ряди; ряди Тейлора; ряди Фур'є
Issue Date: 2014
Publisher: Підручник НТУ "ХПІ"
Citation: Математичний аналіз : навч. посібник : у 9 модулях. Модуль 9. Ряди / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 162 с.
Abstract: Навчальний посібник входить до серії "Математичний аналіз" і є дев'ятою частиною збірника, що складається з дев'яти частин. Містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов'язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52433
ISBN: 978-966-593-873-6
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2014_Iasnytska_Matematych_analiz_Modul_9.pdf2,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.