Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52643
Title: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з правових дисциплін
Authors: Гаєвая, Олександра Валентинівна
Гаряєва, Ганна Михайлівна
Лисенко, Ірина В'ячеславівна
Перевалова, Людмила Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; семінарські заняття; державне управління; органи місцевого самоврядування; управління економікою; інтелектуальна власність; трудове право
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з правових дисциплін : для студентів заоч. форми навчання усіх спец. / уклад.: О. В. Гаєвая [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2021. – 128 с.
Abstract: Навчальний процес для студентів заочного форми навчання в НТУ "ХПІ" організується відповідно до діючого законодавства і здійснюється як під час сесій, так і в міжсесійний період. Сесії для студентів заочної форми навчання проходять двічі у навчальному році, протягом яких проводяться лекції, семінарські заняття консультації, іспити та заліки. Лекції, які проводяться викладачами університету, мають концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер. Семінарські заняття проводяться за основними темами курсу, які виносяться на самостійне вивчення студентами. Студенти, що несвоєчасно здали контрольні роботи, до сесії не допускають; незараховані роботи є підставою для недопущення до іспиту,заліку. Для студентів, що навчаються за заочною формою, в міжсесійний період викладачами кафедри проводяться консультації, графік проведення яких розміщується на сайті кафедри. Студенти заочної форми навчання допускаються до участі в сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс (семестр) і до початку сесії виконали всі контрольні роботи та індивідуальні завдання з дисциплін, що виносяться на сесію.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3392-6056
orcid.org/0000-0001-5182-2838
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52643
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Pravovi_dystsypliny.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.