Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53786
Title: Моделювання у нафтогазовій інженерії
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: навчальний посібник; гідродинамічна подібність; диференціальні рівняння; теплообмін; дифузійна подібність; програмні продукти; технологічні процеси; статистичні методи
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво "Новий Світ – 2000"
Citation: Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії : навч. посібник / В. С. Білецький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Львів : Новий Світ – 2000, 2021. – 306 с.
Abstract: У загальній частині посібника викладені основи моделювання технологічних процесів і пристроїв. Увага акцентована на методах фізичного і математичного моделювання. Зокрема, на основі критеріїв подібності, методу розмірностей, аналогій. Описані статистичні і аналітичні математичні моделі, "пасивні" і "активні" методи експерименту. Подана статистична оцінка імовірності досліджень, основи дисперсійного, регресійного і кореляційного аналізів, факторного планування експериментів. Описані графічні (факторні, феноменологічні, моделі-графи) та спеціальні (інтерполяція, екстраполяція, евристичні, адаптаційні) методи моделювання. У фахово-орієнтованій частині посібника описані програмні продукти та методики моделювання технологічних процесів і пристроїв у нафтогазовій інженерії. Зокрема, застосування програмних ресурсів Statgraphics Plus, Microsoft Office Excel, КОМПАС-3D, SolidWorks, PIPESIM, OLGA, MATLAB і Simulink, Hysys, Petex IPM, PETREL. Розглянуті приклади моделювання об’єктів у нафтогазовій інженерії. Посібник призначений для студентів і аспірантів зі спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології". Книга може бути корисною для працівників нафтогазовидобувних підприємств, науково-дослідних і проектних інститутів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53786
ISBN: 978-617-7519-90-3
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Biletskyi_Modeliuvannia.pdf6,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.