Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53947
Title: Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Хімічна інженерія харчових добавок". Розділ "Ідентифікація харчових добавок"
Authors: Бєлінська, Анна Павлівна
Овсяннікова, Тетяна Олександрівна
Школьнікова, Тетяна Василівна
Марченко, Валерія Сергіївна
Соколова, Тетяна Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; вилучення каротиноїдів; відновлення індигокарміну; кольорові реакції; токофероли; ароматизатори; ідентифікація пероксидів
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Хімічна інженерія харчових добавок". Розділ "Ідентифікація харчових добавок" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: А. П. Бєлінська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 39 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53947.
Abstract: Харчові добавки в даний час фактично є основою всієї харчової промисловості та незамінною частиною більшості продуктів харчування. Завдяки наявності харчових добавок значно вдосконалено як технологічні процеси приготування продуктів харчування, так і виробничі. Термін придатності будь-якого продукту з харчовою добавкою значно збільшується, що тільки позитивно позначається на прибутках підприємства. З огляду на зростаючі обсяги споживання харчових добавок і високу імпортозалежність харчової та переробної промисловості від їх поставок є очевидною необхідність розвитку даного сектора промисловості і перехід підприємств на продукцію вітчизняних виробників харчових добавок. Методичні вказівки призначено для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" і включають в себе методики вилучення харчових добавок із рослинної сировини, а також основні методи їх дослідження та ідентифікації. Результати лабораторних робіт оформлюються в робочий зошит. Оформлена лабораторна робота складається з наступних частин: 1) назва роботи; 2) опис мети роботи; 3) надання коротких теоретичних відомостей з теми роботи; 4) опис технічного оснащення і методики проведення дослідів; 5) отримані в ході проведення дослідів результати; 6) спостереження результатів дослідів (у вигляді таблиці); 7) аналіз даних, отриманих в ході проведення дослідів; 8) висновки роботи.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-4916-7189
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53947
Appears in Collections:Кафедра "Органічного синтезу та нанотехнологій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Khimichna_inzheneriia.pdf600,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.