Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54001
Title: Оптика, атомна і ядерна фiзика: посібник з розв'язання задач
Authors: Водоріз, Ольга Станіславівна
Любченко, Олена Анатоліївна
Тавріна, Тетяна Володимирівна
Keywords: навчально-методичний посібник; геометрична оптика; хвильова оптика; поляризація світла; радіоактивність; фотони; інтерференція світла; теплове випромінювання; елементи квантової механіки; дифракція світла
Issue Date: 2021
Citation: Водоріз О. С. Оптика, атомна і ядерна фiзика: посібник з розв'язання задач [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. С. Водоріз, О. А. Любченко, Т. В. Тавріна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 172 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54001.
Abstract: Навчально-методичний посібник "Оптика, атомна і ядерна фізика" базується на лекційному курсі, який протягом тривалого часу читається на кафедрі фізики НТУ "ХПІ" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить теоретичну, практичну і контрольну частини. В теоретичній частині кожного розділу наведено основні закони і формули. Практична частина містить завдання різного ступеня складності з докладним аналізом і розв’язаннями. Завершує кожен розділ добірка контрольних завдань із відповідями. Така структура навчально-методичного посібника дозволяє використовувати його для вивчення матеріалу курсу як у якості додатку до аудиторних занять, так і для самостійної роботи, не звертаючись при цьому до додаткових джерел інформації. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей вищих технічних навчальних закладів і широкого кола читачів, які вивчають фізику самостійно. В рамках підготовки до видання цього посібника була розроблена його електронна версія, яка також доступна студентам для використання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2951-4887
orcid.org/0000-0003-3310-6250
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54001
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Vodoriz_Optyka.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.