Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54314
Title: Launching a pre-sessional course of english for foreign applicants to national technical university "Kharkiv polytechnic institute”: challenges and outcomes
Other Titles: Впровадження на підготовчому відділенні курсу з англійської мови для іноземних вступників до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: виклики та здобутки
Authors: Lazareva, Olga
Kovtun, Olena
Keywords: syllabus design; needs analysis; розробка робочої навчальної програми; аналіз потреб
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Lazareva O. Launching a pre-sessional course of english for foreign applicants to national technical university "Kharkiv polytechnic institute”: challenges and outcomes / O. Lazareva, O. Kovtun // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 3. – С. 43-52.
Abstract: The article discusses a strategy of development of the pre-sessional English course for foreign students of the Faculty of International education of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (NTU “KhPI”). Challenges for foreigners studying at Ukrainian HEIs in English are analyzed. The results of the language needs analysis of foreign applicants with insufficient language background as well as EMI teachers’ estimation of the corresponding aspects of the students’ knowledge are provided. The course syllabus was designed, and, based on the two-year experience of its implementation, conclusions on specific aspects of teaching English to foreigners in the Ukrainian environment are made.
В статті розглянуто стратегію створення курсу з англійської мови для іноземних студентів підготовчого відділення Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”). Проаналізовано проблемні питання навчання іноземців в українських вишах англійською мовою. Надано результати аналізу мовних потреб вступників-іноземців з недостатньою мовною підготовкою, а також оцінка викладачами спеціальних предметів відповідних аспектів знань студентів. Розроблено робочу навчальну програму курсу, та, на основі дворічного досвіду її впровадження, зроблено висновки про особливості викладання англійської мови іноземцям в україномовному середовищі.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0299-0138
orcid.org/0000-0002-2297-8160
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54314
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_3_Lazareva_Launching.pdf691,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.