Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54638
Title: Дискретні випадкові величини. Модуль 2
Authors: Боєва, Анна Анатоліївна
Keywords: навчально-методичний посібник; види випадкових величин; графічні характеристики; числові характеристики; розподіл Пуассона
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Боєва А. А. Дискретні випадкові величини : навч.-метод. посібник. М. 2 / А. А. Боєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 89 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості з 8 тем курсу теорії ймовірностей. Розібрані приклади задач, подані завдання для аудиторних занять і завдання для самостійної роботи студентів, а також 30 варіантів індивідуальних розрахункових завдань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54638
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Boieva_Dyskretni_vypadkovi_velychyny.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.