Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54649
Title: Апробація конструктивного рішення гібридної термофотоенергетичної установки
Authors: Прокопенко, Д. С.
Зайцев, Роман Валентинович
Keywords: фотоелектрична панель; гібридний сонячний колектор; режим роботи; тонкоплівкові елементи; скло; температура; метод магнетроного розпилення
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Прокопенко Д. С. Апробація конструктивного рішення гібридної термофотоенергетичної установки / Д. С. Прокопенко, Р. В. Зайцев // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 175-176.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54649
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopenko_Aprobatsiia_konstruktyvnoho_2017.pdf586,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.