Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54650
Title: Електричні та електронні параметри гетероструктури n-ZnO/р-CuI
Authors: Жадан, Дмитро Олегович
Клочко, Наталя Петрівна
Keywords: сонячна батарея; легування широкозонних напівпровідників; оксид цинку; імпульсне електрохімічне осадження; фтор оксиду олова; електроліт
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Жадан Д. О. Електричні та електронні параметри гетероструктури n-ZnO/р-CuI / Д. О. Жадан, Н. П. Клочко // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 171-172.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54650
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhadan_Elektrychni_elektronni_2017.pdf633,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.