Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54794
Title: Warm-ups as a way to engage students in learning English during distance education
Other Titles: Мовленнєві зарядки як спосіб підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови під час дистанційної форми навчання
Authors: Dmytryk, A. Yu.
Keywords: motivation; distance learning; cognitive activity; warm-up; educational process; foreign language; university students; навчальний процес; пізнавальна діяльність; вища освіта; іноземна мова
Issue Date: 2021
Publisher: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Citation: Dmytryk A. Yu. Warm-ups as a way to engage students in learning English during distance education / A. Yu. Dmytryk // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions оf Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. – Кременчук : КрНУ, 2021. – Вип. 4 (129). – С. 11-16.
Abstract: The article deals with the problem of low motivation to study English during e-learning. The author works with such phenomena as «distance education», «warm up activity», «motivation» and links between them. The purpose of this research is to define the notion of warm up activities as an effective way to motivate students to learn foreign language during distance learning. Methodology. The scientific methods of theoretical and system analysis of psychological and pedagogical literature, comparison, systematization, description, generalization, practical experience, interpretation of research results and pedagogical observation of the results of the educational process, have been used in order to define warm-ups as one of the ways to motivate students to learn English during distance education. Findings. Analysis of scientific works and practical observation revealed that the motivation to study is influenced by the emotional factor of the students, so in order to interest them, teachers are required to use up-to-date information and communication technologies, to include materials in various formats to meet the needs of students. So, it has been established that warm ups have a significant impact on the cognitive activity of students. Originality. Since distance learning is gaining more and more popularity around the world, this phenomenon is quite new in Ukraine. University teachers are faced with new challenges so the issue of engaging students to learn English during e-learning is relevant nowadays. This paper has practical advice on how to solve this problem and help teachers of high educational institutions to stimulate students’ cognitive activity. Practical value. The author suggests a list of web resources for practical use for both teachers and students in distance learning. The selection consists of online platforms for creating quizzes, tests, games and watching videos in order to increase the cognitive activity of students.
З відносно несподіваним уведенням дистанційної форми навчання в освітній процес України, перед викладачами закладів вищої освіти постало питання щодо активного залучення студентів та ефективного проведення онлайн занять. Загалом, при дистанційному навчанні, на відміну від традиційного, освітній процес організовується таким чином, що навчальна програма базується переважно на самостійному навчанні студента, тому викладачі повинні докласти максимум зусиль для того, щоб підтримати інтерес, зацікавленість кожного, хто бажає вивчати англійську мову. Пошук шляхів підвищення мотивації до вивчення іноземної мови під час дистанційного навчання є актуальною проблемою, яка потребує своєчасного вирішення, оскільки навчання онлайн стає невід’ємною складовою освітнього процесу у всіх закладах вищої освіти України. На сьогоднішній день існує безліч методів для підвищення мотивації до навчання, однак єдиного універсального чи найбільш ефективного немає. У статті обґрунтовано роль мотивації в освітньому процесі. Автор розглядає проблему дистанційної освіти, її переваги, недоліки та шляхи підвищення активності серед студентів під час вивчення англійської мови онлайн. У ході дослідження виявлено, що мотивація тісно пов’язана з емоційним фактором студента, тому від сучасного викладача вимагається організовувати урок таким чином, щоб у слухачів пробуджувався інтерес та зацікавленість до предмета. У статті розглядається явище мовленнєвих зарядок (warm-up activities), як спосіб заохочення студентів до дистанційного навчання. На підготовчому етапі заняття, мовленнєва зарядка слугує акумулятором уроку. За допомогою уміло підготовленої та проведеної мовленнєвої активності можна досягти такі цілі: створити позитивну та доброзичливу атмосферу, активізувати увагу, налаштувати на спілкування іноземною мовою, повторити пройдений матеріал, закріпити граматичні навички, розширити словниковий запас і таким чином, залучити до роботи всю групу. У роботі автором запропоновано перелік інтернет-ресурсів, які педагог може використовувати під час онлайн занять та за допомогою них створювати умови до підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1685-1059
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54794
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KrNU_2021_4_Dmytryk_Distance_education.pdf418,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.