Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55345
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Числові методи"
Authors: Устиненко, Олександр Віталійович
Бондаренко, Олексій Вікторович
Зарубіна, Алла Олександрівна
Гречка, Ірина Павлівна
Сєриков, Володимир Іванович
Keywords: методичні вказівки; числове диференціювання; числове інтегрування; інтерполяція функцій; лінійні алгебраїчні рівняння; метод Гаусса; метод Рунге–Кутта; обчислювальна техніка; метод Ньютона
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Числові методи" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 131 "Прикладна механіка" (131–12 "Комп'ютерне моделювання технічних систем") / уклад.: О. В. Устиненко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 27 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55345.
Abstract: Повсюдне використання комп’ютерів вимагає від сучасного інженера оволодіння навичками використання обчислювальної техніки. Однією з дисциплін, безпосередньо пов’язаною із застосуванням комп’ютерів, є обчислювальна математика. Вона вивчає методи побудови і дослідження числових методів розв’язання математичних задач, які моделюють різні процеси. Для студентів технічних спеціальностей головним завданням є розуміння основних ідей методів, особливостей і областей застосування, а не їх розробка і докладне дослідження. В цьому немає особливої необхідності для інженера, що використовує числові методи як готовий інструмент у своїй практичній роботі. У процесі виконання практичних завдань студенти освоюють методику застосування сучасних числових методів при розв’язання різних інженерних задач. При цьому віддається перевага тим методам, які дозволяють найбільш просто виконувати їх комп’ютерну реалізацію. Наприклад, при розв’язанні нелінійних рівнянь перевага віддається методам дихотомії і хорд, які, незважаючи на трудомісткі обчислення і відносно велике число ітерацій, не вимагають ручного дослідження збіжності розв’язку. На практичних заняттях студенти спочатку розробляють алгоритми програм, а після цього виконують їх програмну реалізацію на персональних комп’ютерах. Програми реалізації числових методів розробляються залежно від уподобань студента на мовах Turbo Pascal 7.0, Free Pascal, Pascal ABS або C++. У процесі виконання завдань особлива увага приділяється отриманню розв’язку із заданою точністю, а також порівняно швидкості збіжності різних методів, призначених для розв’язання одного класу задач.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3334-792X
orcid.org/0000-0003-4907-9170
orcid.org/0000-0002-5295-3925
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55345
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Chyslovi_metody.pdf312,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.