Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55658
Title: Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні
Authors: Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Keywords: монографія; електролітичне залізо; сплави; фізико-хімічні властивості; легування; катодне відновлення; бінарні покриття; електросинтез; цитратні електроліти; електроосадження
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Панов А. Н.
Citation: Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. Н., 2017. – 198 с. : іл.
Abstract: Викладено сучасні уявлення про електрохімічні системи на основі феруму (III) і закономірності перебігу реакцій на міжфазових межах. Розглянуто іонні рівноваги у розчинах цитратних електролітів за присутності оксометалатів вольфраму і молібдену; окремі стадії електродних реакцій за участю різних форм феруму (III) та гететорядерних комплексів; запропоновано схему механізму електроосадження бінарних покриттів залізо-молібден / вольфрам та тернарного залізо-молібден-вольфрам. Проаналізовано вплив режимів електролізу на склад і структуру, а також функціональні властивості (корозійну та зносостійкість, мікротвердість, тощо) покриттів. Монографія розрахована на фахівців в області хімічних технологий, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55658
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2017_Karakurkchi_Elektrolitychni_pokryttia.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.