Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні

Ескіз недоступний
Дата
2017
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ФОП Панов А. Н.
Анотація
Викладено сучасні уявлення про електрохімічні системи на основі феруму (III) і закономірності перебігу реакцій на міжфазових межах. Розглянуто іонні рівноваги у розчинах цитратних електролітів за присутності оксометалатів вольфраму і молібдену; окремі стадії електродних реакцій за участю різних форм феруму (III) та гететорядерних комплексів; запропоновано схему механізму електроосадження бінарних покриттів залізо-молібден / вольфрам та тернарного залізо-молібден-вольфрам. Проаналізовано вплив режимів електролізу на склад і структуру, а також функціональні властивості (корозійну та зносостійкість, мікротвердість, тощо) покриттів. Монографія розрахована на фахівців в області хімічних технологий, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
монографія, електролітичне залізо, сплави, фізико-хімічні властивості, легування, катодне відновлення, бінарні покриття, електросинтез, цитратні електроліти, електроосадження
Бібліографічний опис
Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. Н., 2017. – 198 с. : іл.