Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55849
Title: Спосіб проведення піролізу фруктових кісточок
Authors: Толчинський, Юрій Аврамович
Перевертайленко, Олександр Юрійович
Товажнянський, Леонід Леонідович
Ведь, Валерій Євгенович
Keywords: патент; корисна модель; переробка відходів садівництва; біовуглець; ароматичні олії; шкаралупа
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 138136 Україна, МПК (2019.01) F23G 5/027 (2006.01) B01J 8/00. Спосіб проведення піролізу фруктових кісточок / Толчинський Ю. А., Перевертайленко О. Ю., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 03752 ; заявл. 11.04.2019 ; опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб проведення піролізу фруктових кісточок включає попереднє сушіння сировини, відділенні ядер кісточок від кісткової оболонки, відділення внутрішньокісткової плівки та власне процес піролізу кісткової оболонки з виділенням біовуглецю, олій та летких речовин, причому процес піролізу проводиться у шнекових апаратах із зовнішнім обігрівом у дві послідовні стадії, на другій стадії підтримують температуру процесу вищу, ніж на першій. На першій стадії матеріал, який підлягає піролізу, переміщують вздовж шнекового апарату шляхом обертання вала шнека, при цьому корпус шнекового апарату є нерухомим, а на другій стадії матеріал, що підлягає піролізу, переміщують вздовж шнекового апарату шляхом обертання корпусу шнекового апарату, при цьому вал шнека залишається нерухомим.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55849
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Tolchynskyi_Patent_138136.pdf205,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.