Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56021
Title: Організація діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів засобами ІКТ у ВВНЗ
Other Titles: Organization of diagnostics of the level of formation of professional competence of future officers by means of information and communications
Authors: Кухаренко, Володимир Миколайович
Лозко, А. А.
Keywords: компетентність; дистанційне навчання; курсанти; майстерність; competence; competence-based learning; distance learning
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кухаренко В. М. Організація діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів засобами ІКТ у ВВНЗ / В. М. Кухаренко, А. А. Лозко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 113-120.
Abstract: Навчання на основі компетентностей – це перехід до гнучкої структури, яка дозволяє курсантам просуватися у навчанні після демонстрації майстерності, що часто відбувається у їхньому власному темпі з використанням технологій дистанційного навчання. Основною перевагою цього підходу є постійна діагностика з боку викладача та самооцінювання курсанта.
Competency based education is the transition to a flexible structure that allows cadets to advance in learning after demonstrating skills, which often takes place at their own pace using distance learning technologies. The main advantage of this approach is the constant diagnosis by the teacher and self-assessment of the cadet.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56021
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Технічна кріофізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Kukharenko_Orhanizatsiia.pdf371,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.