Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56022
Title: Формування критичного мислення у майбутніх офіцерів інтерактивними методами дистанційного навчання як педагогічна проблема
Other Titles: Formation of critical thinking in future officers by interactive methods of distance learning as a pedagogical problem
Authors: Кухаренко, Володимир Миколайович
Гончарук, С. С.
Keywords: діалог; ситуативне навчання; наставництво; досвід; dialogue; situational learning; mentoring
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кухаренко В. М. Формування критичного мислення у майбутніх офіцерів інтерактивними методами дистанційного навчання як педагогічна проблема / В. М. Кухаренко, С. С. Гончарук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 107-113.
Abstract: В роботі пропонується для формування критичного мислення у майбутніх офіцерів використовувати інтерактивні методи діалог, ситуативне навчання та наставництво. Ці методи можуть бути реалізовані у дистанційному навчанні та забепечують результативність.
The paper proposes to use interactive methods of dialogue, situational learning and mentoring to form critical thinking in future officers. These methods can be implemented in distance learning and ensure effectiveness.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56022
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Технічна кріофізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Kukharenko_Formuvannia.pdf369,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.