Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57275
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKuznetsov, B. I.en
dc.contributor.authorNikitina, T. B.en
dc.contributor.authorBovdui, I. V.en
dc.contributor.authorVoloshko, O. V.en
dc.contributor.authorKolomiets, V. V.en
dc.contributor.authorKobilyanskiy, B. B.en
dc.date.accessioned2022-06-16T15:19:16Z-
dc.date.available2022-06-16T15:19:16Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationThe method of limitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems under state vector robust control / B. I. Kuznetsov [et al.] // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2022. – № 2. – С. 3-10.en
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57275en
dc.description.abstractDevelopment of the method of limitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems under state vector robust control. MethodologyLimitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems is carried out using the minimum selector of choosing the minimum value of the control vector from formed with the help of local controllers and with the vector of maximum control values. Calculation of the gain coefficients of nonlinear robust controllers and observers are based on solutions of the Hamilton–Jacob–Isaacs equations. Results. The results of computer simulation of transitional processes of main roll drives of the rolling mill 950 of the Zaporozhye plant «Dnіprospetsstal» with limitation of dynamic loads are given. Originality. For the first time the method of limitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems under state vector robust control based on minimum selector and nonlinear robust control of state variables which is needed limitation is developed. Practical value. Examples of transitional processes of main roll drives of the rolling mill 950 of the Zaporozhye plant «Dnіprospetsstal» with limitation of dynamic loads are given.en
dc.description.abstractРозробка методу обмеження динамічних навантажень нелінійних електромеханічних систем при векторному робастному управлінні. Методологія. Обмеження динамічних навантажень нелінійних електромеханічних систем здійснюється за допомогою селектора вибору мінімального значення вектора керування із сформованого за допомогою локальних регуляторів та вектора максимальних значень керування. Розрахунок коефіцієнтів підсилення нелінійних робастних контролерів і спостерігачів базується на рішеннях рівнянь Гамільтона–Якобі–Айзека. Результати. Наведено результати комп’ютерного моделювання перехідних процесів головних приводів валків прокатного стану 950 Запорізького заводу «Дніпроспецсталь» із обмеженням динамічних навантажень. Оригінальність. Вперше розроблено метод обмеження динамічних навантажень нелінійних електромеханічних систем при робастному управлінні за вектором стану на основі селектору мінімуму та нелінійних робастних регуляторів змінних стану, які необхідно обмежуват. Практична цінність. Наведено приклади перехідних процесів головних приводів прокатного стану 950 Запорізького заводу «Дніпроспецсталь» із обмеженням динамічних навантажень.uk
dc.language.isoenru
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectnonlinear electromechanical systemsen
dc.subjectstate vector robust controlen
dc.subjectHamilton–Jacobi–Isaacs equationsen
dc.subjectlimitation of dynamic loadsen
dc.subjectcomputer simulationen
dc.subjectнелінійні електромеханічні системиuk
dc.subjectробастне керування за вектором стануuk
dc.subjectрівняння Гамільтона– Якобі–Айзекаuk
dc.subjectобмеження динамічних навантаженьuk
dc.subjectкомп’ютерне моделюванняuk
dc.titleThe method of limitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems under state vector robust controlen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2074-272X.2022.2.01-
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2022_2_Kuznetsov_The_method.pdf356,65 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.