Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57381
Title: Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; лідерство; лідерський потенціал; система підготовки викладачів; психолого-педагогічні технології; гуманітарно-технічна еліта
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 100 с.
Abstract: Містить матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки та психології професійної освіти у вищих навчальних закладах, формування та розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57381
Appears in Collections:Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Psykholohichnyi_instrumentarii.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.