Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Містить матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки та психології професійної освіти у вищих навчальних закладах, формування та розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", лідерство, лідерський потенціал, система підготовки викладачів, психолого-педагогічні технології, гуманітарно-технічна еліта
Бібліографічний опис
Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 100 с.