Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57800
Title: Основні поняття про нормальне розподілення випадкової неперервної величини
Other Titles: Basic definitions of random continuous quantities normal distribution
Authors: Бобух, Анатолій Олексійович
Подустов, Михайло Олексійович
Переверзєва, Алевтина Миколаївна
Барановський, Анатолій Олександрович
Keywords: технологія соди кальцинованої; нормальне розподілення; випадкова неперервна величина; математичне очікування; дисперсіїї; похибка; soda ash process; normal distribution; random continuous quantity; mathematical expectation; dispersion; error
Issue Date: 2019
Publisher: Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії "НІОХІМ"
Citation: Основні поняття про нормальне розподілення випадкової неперервної величини / А. О. Бобух [та ін.] // Хімія і технологія виробництв основної хімічної промисловості : зб. наук. пр. / гол. ред. В. О. Панасенко ; ДУ "НІОХІМ". – Харків : НІОХІМ, 2019. – Т. 79. – С. 153-161.
Abstract: В статті розглянуті теоретичні основи і виконаний аналіз основних понять про нормальний розподйі випадкової неперервної величини і похибки її виміру при проведенні промислового експерименту для хімічних технологій, особливо технології соди кальцинованої аміачним способом, які повинні бути економічними з точки зору необхідного для їх реалізації кількості операцій, сприяти підвищенню енергозбереження та поліпшенню ефективності функціонування цих технологій.
Theoretic fundamentals and analysis of basic notions on random continuous quantities normal distribution and its measurement error during industrial experiment for chemical processes, especially for ammonia soda ash process that should consist of as few steps as possible, be energy saving and effective.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3405-386X
orcid.org/0000-0003- 2119-1961
orcid.org/0000-0003-2072-2521
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57800
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sb_nauch_tr_NIOKhIM_2019_79_Bobukh_Osnovni_poniattia.pdf197,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.