Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57882
Title: Особливості конфліктів у професійній діяльності
Authors: Ніколенко, Н. А.
Підбуцька, Н. В.
Keywords: конфлікт; причини конфлікту; конфліктологічна культура; конфліктологія; конфліктне спілкування; інтерпретації конфлікту; антагоністичний стан; соціальна нерівність
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ніколенко Н. А. Особливості конфліктів у професійній діяльності / Н. А. Ніколенко, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 56-58.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57882
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolenko_Osoblyvosti_2021.pdf667,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.