Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58005
Title: Система відбору потужності на основі підвищувальних перетворювачів для фотоелектричної станції
Authors: Зайцев, Роман Валентинович
Кіріченко, Михайло Валерійович
Дроздов, Антон Миколайович
Хрипунов, Геннадій Семенович
Мінакова, Ксенія Олександрівна
Keywords: патент; корисна модель; сонячна енергія; електроенергія; напруга; інвертори; резонансна індуктивність
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 137519 Україна, МПК (2019.01) H02J 3/00 H02M 3/06 (2006.01) H02M 3/44 (2006.01). Система відбору потужності на основі підвищувальних перетворювачів для фотоелектричної станції / Зайцев Р. В., Кіріченко М. В., Дроздов А. М., Хрипунов Г. С., Мінакова К. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 03750 ; заявл. 11.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. – 6 с. : іл.
Abstract: Система відбору потужності фотоелектричної станції складається з елементів, що здійснюють відбір потужності від ФЕМ і елемента для перетворення постійного струму, що генерується ФЕМ у електроенергію промислової частоти. Відбір потужності від ФЕМ здійснюється набором підвищувальних перетворювачів, які збільшують генеровану ФЕМ постійну напругу до значень 600-700В, підвищувальні перетворювачі виконані за резонансною схемою з цифровим керуванням реалізацією алгоритму стеження за точкою максимальної потужності ФЕМ під керуванням мікроконтролера та об'єднані в інформаційну мережу для моніторингу параметрів ФЕМ і самодіагностики, підвищувальні перетворювачі скомутовані паралельно для забезпечення можливості безперебійної роботи системи в разі відмови одного або декількох ФЕМ, а для перетворення генерованої ФЕМ постійної напруги, в електроенергію промислової частоти масив послідовно з'єднаних мікроінверторів замінений на потужний інвертор промислового класу з можливістю зовнішнього керування.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2286-8452
orcid.org/0000-0002-6448-5938
orcid.org/0000-0002-8869-1082
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58005
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Zaitsev_Patent_137519.pdf406,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.