Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58006
Title: Спосіб виготовлення омічних плівкових контактів до йодиду міді
Authors: Петрушенко, Сергій Іванович
Дукаров, Сергій Валентинович
Клочко, Наталя Петрівна
Жадан, Дмитро Олегович
Клєпікова, Катерина Сергіївна
Копач, Володимир Романович
Хрипунова, Аліна Леонідівна
Кіріченко, Михайло Валерійович
Любов, Віктор Миколайович
Keywords: патент; корисна модель; напівпровідникова електроніка; електрична енергія; хімічні технології; світлодіоди; напруга; вакуумне термічне випаровування
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 139056 Україна, МПК H01L 21/28 (2006.01). Спосіб виготовлення омічних плівкових контактів до йодиду міді / Петрушенко С. І., Дукаров С. В., Клочко Н. П., Жадан Д. О., Клєпікова К. С., Копач В. Р., Хрипунова А. Л., Кіріченко М. В., Любов В. М. ; власник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна (Україна). – № u 2019 03278 ; заявл. 01.04.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб виготовлення омічних плівкових контактів до йодиду міді шляхом вакуумного випаровування. Корисна модель належить до напівпровідникової електроніки та може бути використана для виготовлення омічних контактів до напівпровідника p-типу йодиду міді, який є функціональним матеріалом сучасних електронних, оптоелектронних та термоелектричних приладів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58006
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Petrushenko_Patent_139056.pdf266,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.