Кафедра "Менеджмент та оподаткування" : [426] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Краснокутська Наталія Станіславівна
Про кафедру
Кафедра менеджменту та оподаткування заснована у 1991 році широко відомим в Україні організатором науки та освіти, доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Івіним Леонідом Миколайовичем. Вона є базовою кафедрою факультету Бізнесу та фінансів. На кафедрі здійснюється підготовка за двома напрямками: «Менеджмент організацій» та «Оподаткування». Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад в якому є 1 доктор наук, 5 професорів, 7 доцентів і кандидатів економічних наук. Всі викладачі володіють однією іноземною мовою, більшість з них пройшла стажування за кордоном. Кафедрою здійснено підготовку і випуск 306 спеціалістів, з них 82 отримали диплом з відзнакою; 102 бакалавра, з них 94 – диплом з відзнакою. Кафедрою видано 28 учбово-методичних посібника з грифом Міністерства освіти України. За спеціальністю кафедри діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено та захищено 1 докторська дисертація, 8 кандидатських дисертацій. В аспірантурі навчається 4 аспіранта та пошукувача. Складом кафедри виконуються держбюджетні НДР по впровадженню нових комп’ютерних технологій у навчальний процес. Особливу увагу приділяється залученню студентів 3-5 курсів до науково-дослідної роботи. Кафедра забезпечена сучасною матеріально-технічною базою, навчальними приміщеннями, комп’ютерним класом із 14 комп’ютерами, аудіо- та відеотехнікою, системою супутникового зв’язку. Галузями підготовки фахівців є менеджмент підприємницької діяльності, малий та середній бізнес, організація та управління виробничими та бізнес процесами. З 2004 року відкрито нову спеціальність – оподаткування. Місцями роботи випускників є державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури в якості менеджерів, економістів, аналітиків, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і у фірмах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, США, Бельгії й інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній області, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, продовжити навчання в аспірантурі. Широкі можливості для студентів кафедри надають створені при університеті міжнародні бізнес-центри, очолювані провідними вченими факультету Бізнесу та фінансів. Науковi напрямки
До спектру наукових інтересів викладачів та наукових співробітників кафедри входять наступні напрямки:
-стратегічне прогнозування, планування і управління на малих підприємствах; -управління вартістю бізнесу;
-економічні та організаційні аспекти санації підприємств промисловості;
-дослідження питань банкрутства великих промислових підприємств у машинобудівній галузі;
-структурні зсуви в нерівноважних економічних системах; -оптимізація оподаткування промислових підприємств;
-формальні і неформальні інститути системи освіти; -дослідження витрат малого бізнесу, що пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності державою;
-управління ліквідністю комерційних банків; -управління ризиками у банківській сфері;
-розробка шляхів удосконалення кредитної політики банка; -організація технічного сервісу і постачання: логістичний підхід;
-формування конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості; управління НТП з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості.
Випускаючi спецiaльностi:
менеджмент організацій
оподаткування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 426
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2015Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Бухгалтерський облік"Скотнікова, Любов Петрівна; Миланич, Т. А.; Семенова, Г. І.
2017Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Управлінський і податковий облік"Скотнікова, Любов Петрівна
2013Управління персоналом підприємства: синергетичні аспектиСєріков, Анатолій Васильович; Кабанець, Ірина Анатоліївна
2014Моделювання управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства на основі логістичного підходуГриньов, А. В.; Кабанець, Ірина Анатоліївна
2018Ціннісна модель управлінняЛінькова, Олена Юріївна
2016Дослідження методичних основ оцінки логістики руху додаткового продукту в умовах інноваційної діяльностіКабанець, Ірина Анатоліївна
2014Анализ инновационной деятельности машиностроительных предприятий УкраиныКабанец, Ирина Анатольевна
2014Економіко-організаційна модель управління інноваційною діяльністю на машинобудівному підприємстві на основі логістичного підходуГриньов, А. В.; Кабанець, Ірина Анатоліївна
2017Концептуальні засади економічного виміру енергії інновацій розміром руху маси додаткового продукту в робочому дніКабанець, Ірина Анатоліївна
2018Вимір руху маси додаткового продукту в робочому дні як міри особистої економічної відповідальності персоналуКабанець, Ірина Анатоліївна
2017Емпіричний підхід до виміру руху додаткового продукту в умовах інноваційної діяльностіКабанець, Ірина Анатоліївна
2014Принцип еквіфінальності при побудові процедурної моделі логістичного управління інноваціямиКабанець, Ірина Анатоліївна
2013Особливості управління персоналом в умовах стратегічного розвитку підприємстваСєріков, Анатолій Васильович; Кабанець, Ірина Анатоліївна
2012Дослідження трансформації інновацій у потенціал продуктивної праціКабанець, Ірина Анатоліївна
2011Аналіз інноваційних процесів як чинника підвищення продуктивності праціКабанець, Ірина Анатоліївна
2008Некоторые подходы к оценке процесса освоения инновационных проектов при эквифинальном управленииКабанец, Ирина Анатольевна
2018Теоретичні засади емпіричного виміру ефекту підприємницьких інновацій відносним рухом маси додаткового продукту в робочому дніКабанець, Ірина Анатоліївна
2015Теоретичні основи визначення руху доданого продукту в діяльності персоналу як цілі логістики інноваційКабанець, Ірина Анатоліївна
2017Особливості емпіричного виміру логістики інноваційного руху додаткового продукту в спільному виробничому процесіКабанець, Ірина Анатоліївна
2014Механізм управління створенням нововведень на машинобудівних підприємствахКабанець, Ірина Анатоліївна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 426