Кафедра "Менеджмент" : [905] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Прохоренко Олена Вікторівна
Про кафедру
Кафедра менеджменту (до грудня 2021 - менеджменту та оподаткування) заснована у 1991 році широко відомим в Україні організатором науки та освіти, доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Івіним Леонідом Миколайовичем. Вона є базовою кафедрою факультету Бізнесу та фінансів. На кафедрі здійснюється підготовка за двома напрямками: «Менеджмент організацій» та «Оподаткування». Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад в якому є 1 доктор наук, 5 професорів, 7 доцентів і кандидатів економічних наук. Всі викладачі володіють однією іноземною мовою, більшість з них пройшла стажування за кордоном. Кафедрою здійснено підготовку і випуск 306 спеціалістів, з них 82 отримали диплом з відзнакою; 102 бакалавра, з них 94 – диплом з відзнакою. Кафедрою видано 28 учбово-методичних посібника з грифом Міністерства освіти України. За спеціальністю кафедри діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено та захищено 1 докторська дисертація, 8 кандидатських дисертацій. В аспірантурі навчається 4 аспіранта та пошукувача. Складом кафедри виконуються держбюджетні НДР по впровадженню нових комп’ютерних технологій у навчальний процес. Особливу увагу приділяється залученню студентів 3-5 курсів до науково-дослідної роботи. Кафедра забезпечена сучасною матеріально-технічною базою, навчальними приміщеннями, комп’ютерним класом із 14 комп’ютерами, аудіо- та відеотехнікою, системою супутникового зв’язку. Галузями підготовки фахівців є менеджмент підприємницької діяльності, малий та середній бізнес, організація та управління виробничими та бізнес процесами. З 2004 року відкрито нову спеціальність – оподаткування. Місцями роботи випускників є державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури в якості менеджерів, економістів, аналітиків, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і у фірмах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, США, Бельгії й інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній області, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, продовжити навчання в аспірантурі. Широкі можливості для студентів кафедри надають створені при університеті міжнародні бізнес-центри, очолювані провідними вченими факультету Бізнесу та фінансів. Науковi напрямки
До спектру наукових інтересів викладачів та наукових співробітників кафедри входять наступні напрямки:
-стратегічне прогнозування, планування і управління на малих підприємствах; -управління вартістю бізнесу;
-економічні та організаційні аспекти санації підприємств промисловості;
-дослідження питань банкрутства великих промислових підприємств у машинобудівній галузі;
-структурні зсуви в нерівноважних економічних системах; -оптимізація оподаткування промислових підприємств;
-формальні і неформальні інститути системи освіти; -дослідження витрат малого бізнесу, що пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності державою;
-управління ліквідністю комерційних банків; -управління ризиками у банківській сфері;
-розробка шляхів удосконалення кредитної політики банка; -організація технічного сервісу і постачання: логістичний підхід;
-формування конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості; управління НТП з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості.
Випускаючi спецiaльностi:
менеджмент організацій
оподаткування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 905
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту"Угрімова, Ірина Володимирівна
2023Програма проходження переддипломної практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня освітиПрохоренко, Олена Вікторівна; Угрімова, Ірина Володимирівна; Сітак, Ірина Леонідівна; Ковшик, Валентин Ігорович
2023Генезис поняття організаційні зміни під час масштабування підприємстваМаковоз, Оксана Сергіївна; Буряк, Михайло Олександрович
2021Управління стратегічними змінами на ідприємствіБабаніна, К. І.; Яценко, Ольга Миколаївна
2022Особливості підготовки менеджерів під час дистанційного навчання у ЗВОЯценко, Ольга Миколаївна; Горбунов, Микола Петрович
2020Креативність потенціалу людських ресурсів як фактор інноваційного розвитку економікиМаковоз, Оксана Сергіївна; Гайдук, Ганна Олександрівна
2020Формування системи управління економічним потенціалом як стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємстваМаковоз, Оксана Сергіївна
2020Institutional Foundations of Ukraine’s Transition to the Green EconomyTimoshenkov, Igor; Babenko, Vitalina; Nashchekina, Olga; Makovoz, Oksana
2023Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів з дисципліни "Лідерство та управління конфліктами"Маковоз, Оксана Сергіївна; Яценко, Ольга Миколаївна
2023Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Основи менеджменту"Яценко, Ольга Миколаївна; Ульянченко, Наталія Володимирівна
2023Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка"Яценко, Ольга Миколаївна
2022Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денного та заочного навчання з навчальної дисципліни "Бізнес-комунікації"Маковоз, Оксана Сергіївна; Нащекіна, Ольга Миколаівна
2019Цифрова безпека регіону в умовах децентралізації економіки УкраїниМаковоз, Оксана Сергіївна; Передерій, Тетяна Сергіївна
2022Методологія дизайн-мислення як інструмент бізнес-стратегіїМаковоз, Оксана Сергіївна
2022Strategic approaches to ensuring the sustainability of IT companies in wartimeMakovoz, Oksana; Buriak, Mykhailo
2022Логістичні рішення інноваційних проєктів IT-компанійМаковоз, Оксана Сергіївна; Кузьменко, Тетяна Сергіївна
2021Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс з сучасних проблем менеджменту"Краснокутська, Наталія Станіславівна; Маковоз, Оксана Сергіївна; Ковшик, Валентин Ігорович
2021Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Менеджмент 5 (Управління результативністю)"Краснокутська, Наталія Станіславівна; Маковоз, Оксана Сергіївна; Ковшик, Валентин Ігорович
2021Methodological guidelines for coursework paper writing on "Management 5 (Performance Management)" courseКраснокутська, Наталія Станіславівна; Маковоз, Оксана Сергіївна; Ковшик, Валентин Ігорович
2016Вплив ефекту масштабу на рівень беззбитковості виробництва озимої пшениціУльянченко, Наталія Володимирівна; Ковальова, Олена Василівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 905