Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8852
Title: Оптимізація інвестиційного забезпечення технічного переоснащення виробництва
Authors: Перерва, Петро Григорович
Безугла, Дар'я Валеріївна
Keywords: інновації; промисловість; технічне переоснащення виробництва; основні фонди; investment; industry; technical reequipment of enterprises
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Перерва П. Г. Оптимізація інвестиційного забезпечення технічного переоснащення виробництва / П. Г. Перерва, Д. В. Безугла // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 67 (1040), ч. 2. – С. 79-87.
Abstract: Досліджено економічні проблеми формування та розподілу інвестицій для реалізації технічного переоснащення виробництва за умов альтернативності об’єктів інвестування. Розроблено і запропоновано оптимізаційну модель залучення та повернення зовнішніх інвестицій з урахуванням стратегії економічної взаємодії "підприємство–інвестор".
It is investigated economic problems of investments forming and it’s distribution to realize an enterprise technical reequipmentconventioned to alternativity of investment objects. It is elaborated and offered the optimization model to attracting and returning of external investments considered a strategy of economic interaction as "enterprise–investor".
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8852
Appears in Collections:Вісник № 67 частина 2
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_67_2_Pererva_Optymizatsiia.pdf320,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.