Вісник № 02. Економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Передумови утворення та локалізації вузьких місць у системі дистрибуції товарів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Костюченко, Леся Вячеславівна; Гармаш, Олег Миколайович; Передерій, Надія Миколаївна; Соколова, Наталя Олександрівна
  Досліджено ключові елементів логістичного управління системою дистрибуції товарів, зокрема міжнародних торгівельних мереж. Розглянуто параметри оцінювання ефективності роботи окремих каналів розподілу товарів у системі дистрибуції. Уточнено поняття «вузького місця» у дистрибутивній мережі загалом, та окремих каналах розподілу, зокрема. Проаналізовано причини виникнення вузьких місць у каналах системи дистрибуції, точки локалізації можливого поточного обмеження – вузьких місць у системі дистрибуції товарів та досліджено способи їх елімінування. Результати дослідження, методика та рекомендації можуть бути використанні для формування оптимальної стратегії дистрибуції сучасними компаніями в умовах нестабільного попиту та під впливом інших негативних факторів. З огляду на наведене постає завдання детальнішого дослідження ключових елементів логістичного управління закупівлями для оборонного сектору у просторі та часі й розробки практичних рекомендацій щодо логістичного управління організацією оборонних закупівель. Тому метою дослідження є аналіз структури дистрибутивної мережі в умовах нестабільного попиту та під впливом інших негативних факторів з метою виявлення локалізації вузьких місць у каналах системи дистрибуції товарів та пошуку шляхів їх оптимального елімінування. Для досягнення поставленої мети було досліджено: пріоритети та орієнтири логістичного управління системою дистрибуції товарів від виробника до мережі кінцевих споживачів; структуру та конфігурацію каналів розподілу у системі дистрибуції як предмет оптимізації; причини виникнення вузьких місць у каналах системи дистрибуції та способів їх елімінування. Таким чином, логістичні рішення, локалізовані сферою дистрибуції, є відношенням «trade-off» із сферою виробництва. Тобто, сфера дистрибуції акцентує увагу на двох важливих проблемах: по-перше, обґрунтування та формування каналів дистрибуції; по-друге, проектування та реалізація фізичної дистрибуції товарів. Крім того, під логістичним управлінням системою дистрибуції товарів слід розуміти управління процесом переміщення товарів від виробника до кінцевого споживача, чи їх мережі, інтегровано з відповідними фінансовими, інформаційними та сервісними потоками з метою забезпечення досягнення міксу логістичних завдань.
 • Документ
  Зміни в стратегії розвитку малого підприємництва у зв'язку зі світовою пандемією Covid-19
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Тверська, Яна Миколаївна; Літвиненко, Марія Владиславна
  В статті зазначено які підприємства відносять до малого та середнього бізнесу, визначено їх головну перевагу. Проведений аналіз впливу Сovid-19 на діяльність окремих секторів економіки України. Наданий перелік заходів для стабільного поліпшення фінансової ситуації малого і середнього бізнесу після виходу їх із карантину. Зазначений перелік складових стратегії відновлення й особливої тактики щодо запобігання закриття малого і середнього бізнесу, що вивели власне підприємці України.
 • Документ
  Дослідження світового та вітчизняного ринку права інтелектуальної власності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Шуба, Ірина Володимирівна; Сидоренко, Ольга Володимирівна
  У статті досліджено сучасні тенденції світового та вітчизняного ринку права інтелектуальної власності. Особливістю об'єктів права інтелектуальної власності є їх нематеріальна форма, яка складає майже половину вартості товару/послуги, коли споживач обирає ту чи іншу торговельну марку. Фактори впливу та формування попиту на об'єкт права інтелектуальної власності можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні, які впливають на успіх комерціалізації інноваційного продукту. Отже, ринок права інтелектуальної власності як на світовому, так і на національному рівнях розвивається і для успішної комерційної реалізації інновацій необхідно задовольнити попит споживачів, створити гідну матеріальну базу, інформаційне забезпечення, сприятливі умови для всіх учасників процесу комерціалізації для одержання ними вигоди, за умови чесної конкуренції та обмеженого участі державних органів управління й контролю, прозорості та дотримання принципу верховенства права.
 • Документ
  Боротьба з конфліктами в колективі в операційному менеджменті
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Шматько, Наталія Михайлівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Сахацька, Єлизавета Ігорівна
  У статті розглянуто поняття конкуренція в колективі в операційній системі. Також розглянуто вплив цього поняття на загальну атмосферу, яка значно позначається на роботі персоналу, і якщо є негативною, то це може призвести до зменшення продуктивності праці, виникнення конфліктів, і в цілому до поглиблення проблем організації чи підприємства та виникнення нових, зменшення ефективності функціонування. З'ясовано, що конкурентоспроможність персоналу забезпечується не тільки за рахунок вмілого використання індивідуальних конкурентних переваг, але також і за рахунок ефективної системи управління персоналом та системи менеджменту підприємства.
 • Документ
  Визначення результативності управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Шкуренко, Ольга Володимирівна
  У статті проведено дослідження визначення результативності управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в новій моделі циркулярної економіки. Обґрунтовано, що завдяки економічній модернізації на інноваційні основі відбувається перетворення інновацій, технологічних та організаційних нововведень в головний фактор розвитку нової моделі циркулярної економіки. Саме інноваційні суб’єкти підприємництва, що залучені до інноваційного співробітництва та виробляють інноваційний продукт спроможні здійснити технологічне оновлення виробничого потенціалу та прискорити розвиток високотехнологічних видів діяльності. Доведено, що територіальними асиметріями є невідповідності між функціонуванням окремих складових інноваційного розвитку регіонів у структурі економіки країни. Побудовано модель зв’язку між дослідженими чинниками збалансованості розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки та рівнем валового регіонального продукту. Надано характеристику результативності логістичного забезпечення розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки.
 • Документ
  Оцінка ефективності впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Посохов, Ігор Михайлович; Жадан, Юлія Володимирівна; Кабиш, Анна Юріївна; Падалка, Павло Андрійович
  Проаналізовано публікації з управління ризиками на підприємстві та з необхідності створення або удосконалення механізму управління підприємством шляхом впровадження механізму управління ризиками. Зроблено висновок, що впровадження механізму інноваційного управління ризиками може привести до зменшення інтегрального ризику на 2-3%.
 • Документ
  Удосконалення механізмів фінансового менеджменту суб'єктів малого бізнесу України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Петриківа, Ольга Станіславівна
  Статтю присвячено вирішенню проблем пошуку шляхів удосконалення механізмів фінансового менеджменту суб'єктів малого бізнесу України. Виявлено, що вирішення фінансових проблем є головним напрямком успішного функціонуванням малих підприємств України, яке полягає у здійсненні комплексу заходів щодо приведення малого підприємства у відповідальність до обраної стратегії його фінансово-економічного розвитку. Запропоновано авторську класифікацію джерел формування фінансових ресурсів малого підприємства з урахуванням особливостей їх функціонування.
 • Документ
  Ризики діяльності підприємств України в умовах пандемії та карантинних обмежень
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Майстро, Руслана Григорівна; Васильцова, Світлана Олександрівна
  Досліджено ризики в умовах пандемії COVID-19 для підприємств та економіки України, до яких відносять зовнішні та внутрішні ризики. Досліджено тематичний випуск Консенсус-прогнозу та здійснено аналіз оцінки ризиків для підприємств та економіки України на основі опитування експертів та молоді. Зазначено, що згортання діяльності підприємств України здатне спричинити руйнівні системні наслідки для національної економіки, а саме: спад ВВП та погіршення макроекономічних дисбалансів, дестабілізація банківської системи внаслідок неплатоспроможності суб’єктів підприємництва, збільшення безробіття, нарощення дебіторської та кредиторської заборгованості. Визначено основні заходи з підтримки діяльності українських підприємств з боку держави, серед яких реалізація антикризового Плану дій щодо підтримки підприємництва в умовах карантинних заходів та у період економічного відновлення, сприяння збереженню та розширенню ринків збуту для підприємств в умовах обмежень, впровадження заходів для недопущення корупційних зловживань, спрощення податкового адміністрування, стимулювання цифрових трансформацій.
 • Документ
  Теоретико-методичні основи формування інноваційного потенціалу підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кузьменко, Тетяна Сергіївна; Горбунов, Микола Петрович; Маковоз, Оксана Сергіївна
  У роботі було розглянуте поняття інноваційного потенціалу та представлена його структура. Зроблено огляд умов формування інноваційного потенціалу, етапи та особливости його проведення, аналіз останніх досліджень і публікацій. З'ясовано, що переважна більшість наукових робіт з даної проблематики торкається аналізу певних аспектів інноваційного потенціалу організації. Зроблено висновки, що мінімізації помилок служитиме використання декількох методів оцінки при формуванні інноваційного потенціалу.
 • Документ
  Розробка методики "оцінка відповідності" в рамках системи управління якості на фармацевтичному підприємстві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Коваленко, Світлана Миколаївна; Літвінова, Олена Вячеславівна; Ткаченко, Олена Валентинівна; Дядюн, Тетяна Валеріївна
  Метою роботи є формування методики «Оцінка відповідності» в рамках впровадження систем екологічного та енергетичного менеджменту в умовах формування інтегрованої системи управління на фармацевтичному підприємстві. Розроблено методику «Оцінка відповідності» та Лист оцінювання відповідності законодавчим та іншим вимогам у сфері екологічного менеджменту та енергоменеджменту для забезпечення можливості розглядати процеси інтегрованої системи якості з позицій їх впливу на відповідність результатів діяльності підприємства встановленим вимогам зацікавлених сторін, раціональне використання енергетичних ресурсів, визначати екологічні аспекти та їх впливи на навколишнє середовище, планувати та реалізовувати заходи управління для мінімізації ризиків, а також сприяти реалізації можливостей шляхом визначення пріоритетів діяльності фармацевтичного підприємства.
 • Документ
  Акцизний податок: зміни в оподаткуванні тютюнових виробів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна; Андрієнко, Катерина Сергіївна
  Сучасна акцизна політика в умовах активної трансформації тютюнового ринку має забезпечувати достатній рівень податкових надходжень до бюджету. Акцизний податок з тютюнової продукції, виробленої на території України, традиційно формує найбільшу частку у структурі акцизних податків, а саме їх оподаткування здійснюється за специфічною та адвалорною ставками. Метою статті є дослідження впливу підвищення специфічної акцизної ставки на надходження акцизного податку до бюджету. Проаналізовано основні зміни в оподаткуванні тютюнових виробів в Україні та наслідки для національних виробників тютюну і тютюнової продукції. З метою дослідженні впливу підвищення специфічної акцизної ставки на надходження акцизного податку до бюджету побудовано прогнозну модель залежності податкових надходжень від акцизного податку до бюджету від продажів тютюнових виробів та від середнього акцизу на пачку сигарет. Запропоновано заходи, що сприятимуть поступовому збільшенню доходів бюджету від акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів, зменшенню тіньового сектору та підтримці національних виробників.
 • Документ
  Телевізійна реклама як основний медіаканал рекламної кампанії
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кітченко, Олена Миколаївна; Видря, Поліна Володимирівна
  У статті розглядаються питання з використанням телевізійної реклами, як одного з найвпливовіших засобів масової інформації. Зазначено, що реклама на телебаченні все ще залишається одним з найпотужніших інструментів маркетингових комунікацій. Описано і проаналізовано засоби інформації, які можуть бути використані під час проведення рекламної кампанії. Зауважено, що реклама на телебаченні не є самим ефективним інструментом просування. Зауважено, що під час реклами на телебаченні, необхідно враховувати оптимальну кількість показів і переваг, завдяки яким споживач буде знати про товар і при цьому у нього не виникне негативних асоціацій із ним.
 • Документ
  Теоретико-методичні основи формування інтелектуального капіталу та уточнення понятійного апарату
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Глізнуца, Марина Юріївна
  Суттєвий теоретичний висновок в проведеному дослідженні полягає в тому, що досягнення цілей в управлінні інтелектуальним капіталом слід розглядати як результат, що забезпечує потрійний ефект: креативно-підприємницький, ринково-економічний і соціальний, але жоден з них не є самодостатнім. В проведеному дослідженні доведено, що сам процес інтелектуалізації забезпечує не тільки високі економічні результати, а й суттєві зміни більш широкого кола ключових для суспільства питань: формування нових організаційних моделей, інформатизацію, становлення нового порядку економічних і суспільних відносин.
 • Документ
  Особливості формування фінансових результатів сільскогосподарського підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Фальченко, Олена Олександрівна; Яцина, Вікторія Валентинівна; Кочетова, Тетяна Іванівна
  Розглянуто фінансові результати сільськогосподарських підприємств як економічну категорію, яка відображає діяльності сільськогосподарського підприємства. Визначено основне внутрішнє джерело формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, яке є прибуток та його вплив на господарську діяльність в сільскому господарстві. Рекомендовано на основі проведеного дослідження порядок методики формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств в бухгалтерського обліку. Зроблено висновок, що формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств є надзвичайно важливим аспектом їх діяльності і передбачає розробку певних організаційно-методичних заходів з метою створення цілісної системи управління прибутком підприємств.
 • Документ
  Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Чепіжко, Олена Володимирівна
  У статті досліджено сучасний стан та проблеми розвитку підприємств електротехнічної промисловості України в цілому та, зокрема, підприємств з виробництва електророзподільної та контрольної апаратури у співставленні з загальними тенденціями електротехнічної галузі; виявлено тенденції та здійснена оцінка перспектив розвитку суб’єктів господарської діяльності електротехнічної галузі. Важливість дослідження зумовлена значенням впливу електротехнічній промисловості на забезпечення ефективного функціонування і конкурентоспроможності всіх сфер вітчизняної економки завдяки постійно зростаючому попиту на електротехнічну продукцію та швидкий зміні потреб споживачів. У статті проведено аналіз динаміки зміни індексів виробництва підгалузей машинобудування України, який дозволяє стверджувати що стан виробництва продукції електротехнічної промисловості, відображає проблеми та тенденції розвитку як інших галузей Проведене дослідження показало, що виробництво товарної групи - «Електророзподільна та контрольна апаратура» має одну з найбільш стабільних динамік розвитку виробництва у порівнянні з виробництвом інших товарних груп електротехнічної промисловості протягом періоду дослідження, що свідчить про наявність економічного потенціалу зростання підприємств з виробництва електророзподільної і контрольної апаратури. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств електротехнічної галузі.машинобудування, так й, в цілому, всієї промисловості України.
 • Документ
  Дослідження міжнародного бізнесу виробників дріжджової продукції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Чайкова, Олена Ігорівна; Барабаш, Яна Вячеславівна
  В статті проведено дослідження діяльності підприємств дріжджової промисловості на світових ринках. наведена характеристика дріжджової продукції та її систематизація. Більш детально розглянуті українські дріжджові компанії та їх присутність на світових ринках. Охарактеризовані лідери міжнародного ринку дріжджової галузі.Зроблені прогнози щодо розвитку експортної діяльності підприємств дріжджової промисловості. Зростання цього ринку в основному пояснюється збільшенням попиту на харчові продукти.