Вітаємо!

Раді вітати Вас у електронному репозитарії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR) ISSN 2409-5982

Розміщуєте свої публікації та відкриті освітні ресурси (OER) у репозитарії eNTUKhPIIR, сприяйте підвищенню рейтингу університету

Для включення публікацій до репозитарію необхідно:

  1. Ознайомитися з положенням про репозитарій НТУ "ХПІ", наказом "Про формування колекції друкованих і електронних видань"
  2. До бібліотеки подати:
    • авторський договір–приєднання;
    • електронну версію публікацій у форматах Word або PDF з розпізнаванням;
    • заголовок, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами.

Публікації, розміщенні самостійно автором, проходять рецензування позачергово.

Інструкція з реєстрації

Інструкція з самоархівування

Інструкція з пошуку публікацій

З усіх питань щодо передачі повних текстів публікацій до репозитарію звертатися за e-mail: repository@khpi.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Financial instruments and intensification of involvement of intellectual property objects in international business
(ТОВ "Юридична компанія "Юрсервіс", 2023) Cherepanova, V. O.; Matrosova, V. O.; Pererva, P. G.
The creation of an innovative economy is based on the effective use of the results of intellectual activity, primarily intellectual property. Legislation on the protection of industrial property and copyright was formed in Ukraine in a fairly short period of time. At the same time, insufficient attention is paid to the financial aspects of intellectual property management, including tax benefits for it active involvement in economic turnover.
Документ
Місце судової експертизи в процесі захисту прав на інтелекутальну власність
(ТОВ "Юридична компанія "Юрсервіс", 2023) Гарна, Ульяна Юріївна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Обґрунтовано, що одним із пріоритетних завдань України є правове, наукове та соціально-економічне забезпечення створення та розвитку діючих механізмів захисту власників прав інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання є важливим для забезпечення національного суверенітету та безпеки, оскільки інтелектуальна власність є зараз суттєвим чинником зміцнення політичного, економічного та оборонного потенціалу України.
Документ
Формування конкурентних переваг бізнес-структур на засадах маркетингових інновацій
(ТОВ "Оберіг", 2023) Косенко, Олександра Петрівна; Сисоєв, Володимир Вікторович; Ткачова, Надія Петрівна; Заруба, Віктор Якович; Кітченко, Олена Миколаївна; Романчик, Тетяна Володимирівна; Райко, Діана Валеріївна; Федоренко, Ірина Анатоліївна; Ларка, Людмила Сергіївна; Васильцова, Світлана Олександрівна; Мірошник, Марія Володимирівна; Чернобровкіна, Світлана Віталіївна; Черепанова, Вікторія Олександрівна; Подрез, Ольга Іванівна; Глухова, Світлана В'ячеславівна
Колективна монографія розкриває сутність актуальних питань сучасного управління конкурентоспроможністю підприємств в контексті використання та впровадження розроблених науково-методичних засад, концепцій, методик та інших підсумків досліджень; розвинення концепцій формування та вдосконалення конкурентних переваг бізнес-структур; розроблення практичних рекомендацій щодо застосування сучасних методів та підходів стратегічного управління на засадах маркетингових інновацій. Монографія розрахована для використання викладачами, аспірантами галузі знань «Управління та адміністрування» закладів вищої освіти, студентами, керівниками організацій та всіма професійно зацікавленими особами.
Документ
Цифрова фільтрація сигналу, некогерентно розсіяного іоносферою
(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Мірошніков, А. Є.; Ємельянов, Леонід Якович
Документ
Сучасні аспекти фізичної культури і спорту періоду війни
(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кравченко, Вікторія Олегівна; Бухкало, Світлана Іванівна
Дослідження спрямоване на виявлення зв’язків основних характеристик комплексних систем аспектів фізичної культури і спорту як середовища існування людини у період бойових дій – війни на території України. Напрямки можливостей фізичної культури і спорту розглянуті у сукупності взаємодії з навколишнім простором з метою попередження розповсюдження різновидів захворювань та безпекою навколишнього середовища. Предметом дослідження є властивості середовища: вплив на стан здоров'я людини, а метою – розробка профілактичних заходів, що забезпечують збереження оптимального здоров'я людини, його довготривалої фізичної і творчої активності за рахунок раціональних заходів та методів фізичної культури і спорту.