Вітаємо!

Раді вітати Вас у електронному репозитарії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR) ISSN 2409-5982

Розміщуєте свої публікації та відкриті освітні ресурси (OER) у репозитарії eNTUKhPIIR, сприяйте підвищенню рейтингу університету

Для включення публікацій до репозитарію необхідно:

  1. Ознайомитися з положенням про репозитарій НТУ "ХПІ", наказом "Про формування колекції друкованих і електронних видань"
  2. До бібліотеки подати:
    • авторський договір–приєднання;
    • електронну версію публікацій у форматах Word або PDF з розпізнаванням;
    • заголовок, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами.

Публікації, розміщенні самостійно автором, проходять рецензування позачергово.

Інструкція з реєстрації

Інструкція з самоархівування

Інструкція з пошуку публікацій

З усіх питань щодо передачі повних текстів публікацій до репозитарію звертатися за e-mail: repository@khpi.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Комбінаторні алгоритми"
(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ольховий, Олексій Михайлович; Кондратов, Олексій Михайлович
Різноманітні застосунки використовують для генерації випадкових чисел спеціальні алгоритми. Якщо вибрати гарний алгоритм, то отримана числова послідовність пройде більшість тестів на випадковість. Такі числа називають псевдовипадковими числами. Генератор псевдовипадкових чисел – алгоритм, що породжує послідовність чисел, елементи якої майже незалежні один від одного та підпорядковуються заданому розподілу (зазвичай рівномірному). Сучасна інформатика широко використовує псевдовипадкові числа в самих різних застосунках - від методу Монте-Карло і імітаційного моделювання до криптографії, ігор та багато іншого. При цьому від якості використовуваних генераторів псевдовипадкових чисел безпосередньо залежить якість одержуваних результатів. Цю обставину підкреслює афоризм Роберта Р. Кавью: "генерація випадкових чисел занадто важлива, щоб залишати її на волю випадку".
Документ
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Геометричні алгоритми"
(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ольховий, Олексій Михайлович; Кондратов, Олексій Михайлович
Обчислювальна геометрія — галузь комп'ютерних наук присвячена вивченню алгоритмів, які описуються в термінах геометрії. Деякі чисто геометричні проблеми виникають при вивченні обчислювальних геометричних алгоритмів, і вони також вважаються частиною обчислювальної геометрії. Хоча сучасна обчислювальна геометрія була розвинута здебільшого в новітній час, вона є однією з найдавніших областей обчислень, історія яких сягає античності. Основним стимулом розвитку обчислювальної геометрії як дисципліни був прогрес у комп'ютерній графіці та системах автоматизованого проектування та автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва, проте багато задач обчислювальної геометрії є класичними за своєю природою, і можуть з'являтись при математичній візуалізації.
Документ
Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні
(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Перевалова, Людмила Вікторівна
Документ
Стратегічне управління розвитком персоналу з особливими потребами
(2023) Шипуліна, Юлія Сергіївна; Бур'ян, Олег Олексійович
Цінність статті визначається розробкою низки пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності стратегії розвитку персоналу з особливими потребами та її впливу на конкурентоспроможність підприємства та стабільність, що відповідають не лише сучасним, а й перспективним напрямам кадрового менеджменту. Практична значущість дослідження полягає в тому, що виявлені особливості розвитку персоналу з особливими потребами на підприємстві в ринкових умовах сприятимуть удосконаленню та формуванню адекватної стратегії розвитку персоналу та підвищенню конкурентоспроможності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. Було обґрунтовано, що стратегія розвитку працівників зі специфічними потребами є комплексною моделлю дій, яка націлена на встановлення вимог до цих працівників та визначення рівня їхньої продуктивності для досягнення запланованих цілей підприємства.