Вісник № 42

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Кріплення осердя статора в корпусах сучасних турбогенераторів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Юр'єва, Олена Юріївна; Поломошнов, Сергій Васильович; Поломошнов, Євген Васильович
  Проаналізовано та класифіковано конструкції кріплення осердя статора в корпусі турбогенераторів, що випускаються в теперішній час на світових підприємствах з турбогенераторобудування. Доведено необхідність застосування додаткових елементів в конструкції турбогенератора, а саме кріплення осердя статора в корпусі. Наведено характеристику жорсткої, еластичної та пружної підвісок. Величина одиничної потужності турбогенераторів обумовлює застосування конкретного типу кріплення осердя статора в корпусі. Особливості конструкції кріплення осердя статора в корпусі турбогенератора відрізняються в залежності від підприємства-виготовника.
 • Документ
  Оптимальне керування режимами реактивного навантаження за умов несиметрії напруг розподільчих електричних мереж
  (НТУ "ХПІ", 2015) Тарануха, Марина Сергіївна; Телюта, Руслан Васильович; Зінзура, Василь Васильович
  Запропоновано підхід до керування режимами реактивних навантажень розподільчих електричних мереж номінальною напругою 6-10 кВ шляхом використання симетро-компенсувальних установок. Розроблено структурну схему системи автоматичного керування режимами реактивної потужності розподільчих електричних мереж, яка базується на розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації знайденому методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. Проведене комп’ютерне моделювання показало перевагу запропонованої системи автоматичного керування над існуючими.
 • Документ
  Улучшение энергетических показателей тягового электропривода трамвая с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения
  (НТУ "ХПИ", 2015) Шавёлкин, Александр Алексеевич; Герасименко, Виталий Анатольевич; Кожемякин, Сергей Михайлович
  Проанализированы существующие технические решения по модернизации тягового электропривода трамвая с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения. Исследовано ослабление поля двигателя шунтированием обмотки возбуждения преобразователем на IGBT с возможностью утилизации энергии. Предложены схемы тяговых преобразователей с шунтированием и независимым включением последовательной обмотки возбуждения, позволяющие снизить потери энергии в силовых цепях, работоспособность их подтверждена математическим моделированием.
 • Документ
  Розробка та дослідження роботи системи автоматичного керування тяговим електроприводом
  (НТУ "ХПІ", 2015) Савеленко, Іван Володимирович
  Розроблено структурну схему системи автоматичного керування тяговим електроприводом на основі синхронного двигуна з постійними магнітами, застосування якої дозволяє керувати рухом контактних електровозів, а також досліджено якість роботи запропонованої системи шляхом математичного моделювання в середовищі Simulink.
 • Документ
  Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110 – 150 кВ.
  (НТУ "ХПІ", 2015) Плєшков, Петро Григорович; Котиш, Андрій Іванович; Сіріков, Олександр Іванович
  Запропонована проста конструкція електромеханічного фіксатора короткого замикання для повітряних ліній електропередач напругою 110-150 кВ. Для обраної конструкції наведена методика розрахунку його технічних характеристик. Експериментально доведена на дослідному зразку придатність запропонованої методики для інженерних розрахунків.
 • Документ
  Методика мультифізичного аналізу зв’язаних електромагнітних і теплових процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається
  (НТУ "ХПІ", 2015) Пантелят, Михайло Гаррійович; Трофімов, Андрій Володимирович
  У роботі запропоновано методику мультифізичного чисельного аналізу розподілу зв’язаних електромагнітного та теплового полів індукційної кухонної плити та посуду, що нагрівається, у двовимірній постановці методом скінчених елементів. Враховуються залежності від температури електрофізичних і теплофізичних властивостей матеріалів конструкцій, що розглядаються, а також магнітні властивості магнітом’яких матеріалів.
 • Документ
  Моделирование процесса управления торцевым магнитоэлектрическим генератором
  (НТУ "ХПИ", 2015) Монахов, Евгений Андреевич; Чумак, Вадим Владимирович
  В данной статье проведен анализ и сравнение системы управления и стабилизации внешней характеристики торцевого магнитоэлектрического генератора. Предложено техническое решение, позволяющее регулировать и стабилизировать внешнюю характеристику от холостого хода до номинального режима работы. Также создана математическая модель в среде Matlab Simulink, позволяющая исследовать вопросы стабилизации и регулирования выходного напряжения магнитоэлектрического генератора.
 • Документ
  Обеспечение динамических показателей электропривода на основе двигателя с катящимся ротором
  (НТУ "ХПИ", 2015) Кулинченко, Георгий Васильевич; Масленников, Андрей Михайлович; Багута, Виктор Анатольевич; Дунев, Алексей Александрович
  Проанализированы основные факторы, обеспечивающие увеличение вращающего момента двигателя с катящимся ротором. На основе выбранного направления исследований сформулированы требования к системе управления двигателем. Разработанная схема управления позволяет оптимизировать параметры электропривода запорно-регулирующей арматуры. Полученные результаты показали улучшение динамических показателей электропривода на основе двигателя с катящимся ротором.
 • Документ
  Алгоритм керування DC-DC перетворювачем для пристрою ослаблення поля
  (НТУ "ХПІ", 2015) Костенко, Іван Олександрович; Петренко, Олександр Миколайович
  Пропонується алгоритм керування DC-DC системою ослаблення поля тягових двигунів змішаного збудження. Наведені структурна схема DC-DC перетворювача та функціональна схема алгоритму керування. Задача виконується за допомогою мікроконтролера, а також ряду допоміжних датчиків, зокрема датчиків струму, температури, обертів, напруги, тощо. Система розглядається на прикладі тролейбусу ЗІУ-9 з резистивно-контакторною системою керування.
 • Документ
  Охлаждение турбогенераторов большой мощности водородом
  (НТУ "ХПИ", 2015) Кобзарь, Константин Александрович; Гакал, Павел Григорьевич; Овсянникова, Елена Александровна
  В статье обосновано применение водорода для охлаждения машин большой мощности. Предложено соотношение для определения коэффициента теплоотдачи между водородом и внутренними стенками охлаждающих каналов в проводниках обмотки ротора, представляющее собой граничные условия III-го рода. Описаны методики проведения испытаний, позволяющие определить температуру обмотки ротора турбогенератора, и представлены результаты проведенных экспериментов. Выполнено исследование теплового состояния обмотки ротора методом конечных элементов.
 • Документ
  Розробка і впровадження індикатора параметрів енергоспоживання в розподільчих електричних мережах
  (НТУ "ХПІ", 2015) Хоменко, Ігор Васильович
  Розглянуто питання реалізація ефективних засобів контролю електричних параметрів трифазної мережі та основних споживачів електричної енергії. Пропонується розробка індикатора параметрів енергоспоживання трифазних кіл змінного струму до 1000 В, що працює у безперервному режимі. Індикатор розроблений з використанням сучасної елементної бази. Розробка базується на широкому використанні математичного апарату, засобів вимірювальної техніки та нестандартних рішень формування діагностичних параметрів.
 • Документ
  Аспекти математичного моделювання елементів єдиних електроенергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Глазева, Оксана Володимірівна; Будашко, Віталій Віталійович
  На основі аналізу відомих математичних моделей елементів електроенергетичних систем було запропоновано метод удосконалення системи управління перетворювачем частоти для живлення асинхронного двигуна підрулюючого пристрою судна спеціального призначення, працюючого у режимі динамічного позиціонування. Було зроблено спектральний аналіз високої напруги за допомогою додатка SP Tools середовища MatLab/Simulink.
 • Документ
  Питание трансформаторной подстанции 330/110 кВ при наличии в линиях электропередач высших гармоник
  (НТУ "ХПИ", 2015) Гриб, Олег Герасимович; Шевченко, Сергей Юрьевич; Гапон, Дмитрий Анатольевич; Сиротин, Юрий Александрович; Иерусалимова, Татьяна Сергеевна; Дяченко, Александр Васильевич
  Отключение или повреждение воздушных линий высокого и сверхвысокого напряжения (ЛЭП) вызывается разными причинами, среди которых не последнее место занимают как природные факторы – воздействие молний и птиц или ветровые нагрузки, обледенение и загрязнение изоляторов в регионах с неблагоприятными экологическими условиями, так и случайные или преднамеренные действия человека по повреждению подвесной изоляции.
 • Документ
  Характеристики нереверсивных тиристорных выпрямителей бесконтактных синхронных машин в зависимости от угла управления
  (НТУ "ХПИ", 2015) Галиновский, Александр Михайлович; Ленская, Елена Александровна
  Приведены методики расчета характеристик нереверсивных тиристорных выпрямителей бесконтактных синхронных машин в зависимости от угла управления тиристорами. Расчет моделей тиристорных выпрямителей проводится в системе схемотехнического моделирования в квазиустановившихся или переходных режимах работы. При расчете моделей выпрямителей в переходных режимах работы ограничивается число величин, текущие числовые значения которых записываются в оперативную память программы. Расчет проводится при частоте управления тиристорами меньшей частоты источника питания выпрямителя.
 • Документ
  Анализ режима постоянства мощности при регулировании числа витков в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя
  (НТУ "ХПИ", 2015) Галайко, Лидия Петровна
  В статье рассматривается вопрос анализа влияния закона изменения управляющих параметров на характер переходных процессов в режиме постоянства мощности в вентильно-индукторном двигателе рудничного электровоза с помощью разработанных моделей для программы Simulink пакета программ Matlab. В качестве управляющих параметров выбраны число витков фазы, угол включения Θon и угол отключения Θoff. Приведены результаты расчетов на этих моделях для двигателя мощностью 27 кВт и частотой вращения 1215 об/ мин.
 • Документ
  Цепе-полевая математическая модель генератора с постоянными магнитами автономной энергоустановки
  (НТУ "ХПИ", 2015) Чумак, Вадим Владимирович; Коваленко, Михаил Анатольевич; Пономарев, Алексей Игоревич
  Произведен анализ существующих математических моделей синхронных генераторов для моделирования их режимов работы и нагрузки. Разработано двухмерную цепе-полевую математическую модель синхронного генератора с постоянными магнитами автономной энергоустановки. На основании модели произведен расчет внешней характеристики для различных режимов работы генератора и для различных характеров нагрузки: чисто активного, активно-индуктивного и активно-ёмкостного (cosφ=0.95).показана целесообразность дальнейших исследований по разработке мер для стабилизации внешней характеристики.
 • Документ
  Параметрический синтез и анализ эффективности многосекционного линейного индукционно-динамического ускорителя с наружным экраном
  (НТУ "ХПИ", 2015) Болюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович
  Разработана компьютерная модель многосекционного линейного индукционно-динамического ускорителя (ЛИДУ) массивного исполнительного элемента, которая учитывает взаимосвязанные электромагнитные, механические и тепловые процессы. Синтезированы параметры многосекционного ЛИДУ, обеспечивающего максимальную эффективность при минимальном уровне магнитных полей рассеяния. Проведен анализ многосекционных ЛИДУ при отсутствии экрана, с использованием ферромагнитного (ФЭ) и комбинированного экрана. Наименьшая скорость обеспечивается ЛИДУ без экрана, а наибольшая–при использовании ФЭ. В ЛИДУ без экрана уровень полей рассеяния в 1,6 раза ниже, чем в односекционном ускорителе с ФЭ. При наличии ФЭ уровень полей рассеяния в ЛИДУ уменьшается в 2,3 раза, а при наличии комбинированного экрана–в 7,2 раза.
 • Документ
  Определение тепловых сопротивлений ротора эквивалентной тепловой схемы адаптированной для частотно-управляемого асинхронного двигателя
  (НТУ "ХПИ", 2015) Петренко, Александр Николаевич; Шайда, Виктор Петрович; Петренко, Николай Яковлевич
  В статье подробно рассмотрена методика определения тепловых сопротивлений ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя (ЧУАД), которые являются частью параметров его эквивалентной тепловой схемы. Математическая модель, полученная на основе предложенной эквивалентной тепловой схемы, использовалась для исследования теплового состояния ЧУАД. Результаты исследований подробно освещены в работах [1–6] и подтверждены экспериментально. Материал статьи дополняет эти работы и позволяет облегчить освоение и использование данной методики.