Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 373
 • Документ
  Study of functioning of vortex tube with a two-phase flow
  (PC Technology Center, 2017) Shaporev, Valery P.; Pitak, Inna V.; Pitak, Oleg Yа.; Briankin, Serhii S.
  Розглядається процес підготовки запиленого газового потоку з технологічного джерела перед подачею його в апарат-пиловловлювач з метою підвищення ефективності уловлювання пилу. Описано умови для деструкції шкідливих газових домішок і утилізації непридатного тепла очищеного газового потоку. Створена розрахункова математична модель для визначення поля швидкостей газодисперсного потоку в робочій порожнині вихрової труби. Встановлено, що нерівномірний розподіл швидкостей по радіусу забезпечує інтенсивну дисипацію механічної енергії, внутрішнє тепловиділення і нерівномірний розподіл температури гальмування
 • Документ
  Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work
  (PC Technology Center, 2017) Pitak, Inna V.; Briankin, Serhii S.; Pitak, Oleg Ya.; Shaporev, Valery P.; Petrukhin, Serhii Yu.
  Досліджено вплив конструкції завихрювача і місця його установки в газоході для подачі газопилового потоку на ефективність роботи вихрового апарата. Доведено, що конструкція завихрювача при відповідних умовах дозволяють закрученому потоку досягати максимально можливої для даної конструкції кутової швидкості обертання газового потоку. Розроблена принципова конструкція вихрового пиловловлювача, яка дозволяє підвищити ефективність очистки за допомогою вихрового апарату до 98–99 %.
 • Документ
  Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers
  (PC Technology Center, 2017) Pitak, Inna V.; Shaporev, Valery P.; Briankin, Serhii S.; Pitak, Oleg Yа.
  На основі побудови наближеної моделі руху дисперсного потоку у вихровому апараті здобуті аналітичні вирази для визначення швидкості дрейфу часток пилу за напрямком до стінки апарату. Проведені розрахунки щодо усереднення тангенційної і вісьової складової швидкості газового потоку. З використанням вказаних аеродинамічних параметрів газового потоку визначена ефективність пиловловлення у вихрових апаратах.
 • Документ
  Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube
  (PC Technology Center, 2017) Shaporev, Valery P.; Pitak, Inna V.; Pitak, Oleg Ya.; Briankin, Serhii S.
  Досліджено функціонування вихрових труб для процесу сухого очищення вихлопних газів від аерозолю, в яких аеродинамічна ситуація призводить до виникнення ефекту Ранка. Досліджено процес «сухого» пилоочищення і його теоретичне обґрунтування з урахуванням параметрів: геометрії та конструкції апарату; вхідних параметрів газового потоку і хімічного складу часток; можливості хімічної взаємодії з газовими компонентами.
 • Документ
  Analysis of the Sanitary Purification of Gas Emissions from Dust in the Lime Manufacture
  (Scientific Route, 2017) Pitak, Inna V.; Briankin, Serhii S.; Pitak, Oleg Ya.; Shaporev, Valery P.
  Experimental studies have been carried out to study the effect of the location of the blade vortex from the end of the flue (the flow outflow from the flue to the separation chamber) by the value Vϕmax and the determination of the optimum cross section where Vϕmax is reached, and also the study of the influence of structural changes on the purification efficiency. The dependence of this swirler on the value of the tangential velocity of the gas flow at its exit from the separator is established. The cross-sections of the flue duct in which, after the swirler, the maximum values Vϕ, Vr are reached, the features of the dust-gas flow in the studied sections are considered. Based on the studies of the hydrodynamic situation during the flow of a rotating flow in the flue after the swirler, the possibilities of agglomeration of dust particles in the investigated zones, as well as the destruction of NOx gas impurities, are analyzed. During the operation of the reconstructed vortex dust collector, qualitative indices are attained, which confirm the expediency of the conducted studies and the expediency of reconstructing the vortex apparatus. It is proved that the installation of the blade vortex enhances the purification efficiency of the dust-gas flow in a vortex dust collector and will allow for a comprehensive purification of the exhaust gases.