Вісник № 44

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Модель експертного оцінювання якісного стану технічної системи
  (НТУ "ХПІ", 2017) Волков, Сергій Леонідович; Казакова, Надія Феліксівна; Асабашвілі, Суліко Дмитрович
  В роботі запропоновано модель експертної системи яка здійснює моніторинг та діагностику якісного стану технічної системи та пропонує рішення щодо усунення причин його зниження. Наведено математичні вирази реалізації продукційної і прецедентної моделей прийняття рішень. У якості прикладу запропоновано параметричне представлення множини прецедентів у вигляді множини кортежів та його вибір методом найближчого сусіда з використанням Евклідової метрики. Запропоновано правило вибору прецеденту.
 • Документ
  Автоматизація виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії
  (НТУ "ХПІ", 2017) Вєчерковська, Анастасія Сергіївна; Поперешняк, Світлана Володимирівна
  Розглядається проблема автоматизації виробництва на прикладі виробництва елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, які використовуються в багатьох галузях виконуючи переважно функції фільтрації або дренажа. Виробництво таких елементів є на сьогодні важливим завданням, успішному вирішенню якого сприяє як правильний вибір конструкції апарату для виготовлення зазначених виробів так і автоматизація процесу виробництва. Одними із основних параметрів, від яких залежить весь процес виробництва, елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, що вимагає автоматизації є контроль швидкості подачі розплавленого поліпропілену та тиску при подачі матеріалу на форму. Запропоновані методика та алгоритм автоматизації виробництва, елементів з пористого поліпропілену методом пневмоекструзії, які допомагають обрати визначені параметри. Результати досліджень можуть бути використані у виробництві поліпропіленових фільтруючих картриджів та дренажних систем.
 • Документ
  Вплив оптимізаційного управління транспортно-пересадочними вузлами міського пасажирського транспорту на питому вагу непродуктивних
  (НТУ "ХПІ", 2017) Вдовиченко, Володимир Олексійович
  Запропоновано розглядати вплив оптимізаційних управлінських дій організації взаємодії суб’єктів в межах транспортно-пересадочних вузлів міського громадського транспорту на питому вагу непродуктивних простоїв транспортних засобів у зупиночних пунктах. На основі представленої багатоконтурної системи управління транспортно-пересадочними вузлами виділена структура адаптаційного циклу реалізації керуючих дій. Експериментальним шляхом для відповідних рівнів оптимізаційних управлінських дій встановлені закономірності зміни питомої ваги непродуктивного простою транспортних засобів в залежності від розміру вхідного маршрутного потоку.
 • Документ
  Проблемы эксплуатации и методы предотвращения возгораемости породных отвалов
  (НТУ "ХПИ", 2017) Тынына, Сергей Владимирович; Чоботько, Игорь Игоревич
  В статье приведен анализ статистики по горящим и не горящим породным отвалам в Украине, рассмотрены основные типы породных отвалов их достоинства и недостатки, особенности формирования, проблемы эксплуатации породных отвалов и их техногенные угрозы. Методы нормализации теплового состояния отвалов, создание закладочных массивов с использованием смесей из пустых пород, уменьшение объема выработанного пространства и площадей отводимых под отвалы, мероприятия по ликвидации очагов возгорания, предотвращение размыва склона породных отвалов. Утилизация при помощи соляных и гипсовых шахт.
 • Документ
  Управління напруженістю систем за допомогою штучного інтелекту
  (НТУ "ХПІ", 2017) Становський, Олександр Леонідович; Хомяк, Юрій Мефодійович; Торопенко, Алла Володимирівна; Науменко, Євгенія Олександрівна; Дадерко, Олеся Ігорівна
  Показано, що рівнонапруженість систем, як стан, що забезпечує мінімальну вартість останніх, не може бути досягнений при звичайному проектуванні, оскільки внутрішні та зовнішні умови навантаження таких об’єктів цьому заважають. Розглянуто проблему створення смарт-систем, які за допомогою штучного інтелекту автоматично реагують на умови експлуатації та підлаштовуються під них, повертаючи при необхідності втрачену рівнонапруженість, а отже зберігають свою експлуатаційну надійність без нарощування зайвих витрат.
 • Документ
  Деление точки скрученной кривой Эдвардса на два и его применение в криптографии
  (НТУ "ХПИ", 2017) Скуратовский, Руслан Вячеславович; Осадчий, Евгений Александрович; Квашук, Дмитрий Михайлович
  Большинство криптосистем современной криптографии естественным образом можно реализовать на эллиптических кривых. Мы рассматриваем алгебраические кривые в форме Эдвардса над простым полем, Fp, которые сейчас являются одними из наиболее перспективных носителей групп, используемых в асимметричных криптосистемах. Показано, что проективная кривая Эдвардса ,adE не является эллиптической. Исследовано некоторые интересные свойства группы точек этих кривых. Найдено род скрученной кривой Эдвардса и ее особые точки. Показано возможность построения генератора случайных крипто стойких последовательностей на этой кривой. Предложена нормализация скрученной кривой Эдвардса. Исследованы условия делимости на два элемента из группы точек скрученной кривой Эдвардса над полем npF. Целью роботы есть поиск критерия делимости точки кривой напополам над полем npF и анализ свойств скрученной кривой Эдвардса необходимых для построения генератора псевдослучайных крипто стойких последовательностей.
 • Документ
  3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця
  (НТУ "ХПІ", 2017) Шликов, Владислав Валентинович
  Запропоновано математичну 3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця, що враховує теплопровідність і вільну конвекцію тепла в шарі міокарда для двох біофізичних станів тканин шлуночків серця – з нормальною щільністю розподілу коронарних судин у міокарді, а також за наявності зон ішемії у міокарді, які збіднені коронарними судинами. Таким чином, модулювання теплових процесів у міокарді підтверджує клінічні прояви хвороби серця, які вказують на невідповідність коронарного кровотоку метаболічним потребам серцевого м'яза. Отримані для теплової моделі температурні залежності дозволяю оцінити ступінь коронарної обструкції й ступінь звуження коронарних артерій у шлуночках серця, що є величиною пропорційною до змін температури.
 • Документ
  Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення
  (НТУ "ХПІ", 2017) Шевченко, Роман Іванович
  В роботі розглянуто процес формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру. В ході якого проведена формалізація параметрів та формування низки припущень, що дозволило визначити еквіваленту схему інформаційно-комунікативного взаємовпливу процесів поширення негативних наслідків НС МБ характеру та розробити відповідну трьохфакторну імітаційну математичну модель залежності кількості загиблих та числа жертв у наслідок НС МБ характеру міського рівня.
 • Документ
  Інформаційна технологія визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії
  (НТУ "ХПІ", 2017) Рисована, Любов Михайлівна; Висоцька, Олена Володимирівна; Панфьорова, Ірина Юріївна; Зінченко, Юлія Євгенівна
  В статті представлено інформаційну технологію визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії, яка забезпечує детальне відображення процесу визначення психоемоційних розладів, зо допомогою проектування IDEF0 діаграм. Отримані результати відображають структурований опис психодіагностичного процесу, який дозволяє визначити психоемоційні розлади і більш чітко уявити психологічну взаємодію осіб, які беруть участь в дослідженні. Дана інформаційна технологія може бути використана психологами і лікарями–психотерапевтами.
 • Документ
  Дослідження антикорозійних властивостей потенційних інгібіторів корозії, призначених для нафтопереробної промисловості
  (НТУ "ХПІ", 2017) Романчук, Вікторія Володимирівна; Топільницький, Петро Іванович; Чан Куок Кхань
  Визначено захисні властивості потенційних інгібіторів корозії – 1–(2–аміноетил)–2–гептадецил–2–iмідазоліну, 1–(2–діетаноламіноетил)–2–(8– гептадециніл)–2– iмідазоліну, суміші N,N – дізаміщених амідів, естерів та гліцерину, а також амідів поліаміннафтенових кислот методом потенціометричних вимірювань. Встановлено зміну корозійного потенціалу, корозійний струм та зміну нахилу прямих Тафеля, як показники антикорозійної дії, яку проявляють досліджувані речовини. Показано, що найкращі захисні властивості має 1–(2–діетаноламіноетил)–2–(8– гептадециніл)–2– iмідазолін та суміш N,N – дізаміщених амідів, естерів та гліцерину, які можуть використані як інгібітори корозії для захисту обладнання установок первинної переробки нафти.
 • Документ
  Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
  (НТУ "ХПІ", 2017) Перпері, Людмила Михайлівна; Оборський, Геннадій Олександрович; Паленний, Юрій Григорович; Голобородько, Ганна Михайлівна
  Проаналізовано складові забезпечення якості, які пов’язані з визначенням вимог до якості освітніх послуг усіх зацікавлених сторін; провадженням внутрішніх нормативних документів стосовно різних видів діяльності в сфері забезпечення якості ЗВО; отриманням даних і інформації при проведенні моніторингу, вимірюванні, аналізі, оцінюванні; оцінкою якості; підтвердженням відповідності та сертифікації. Розглянуто два підходи до формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг та визначено необхідність врахування потреб безпосередніх споживачів цих освітніх послуг.
 • Документ
  Методика визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги фахівців екстремальних видів діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2017) Оникієнко, Юрій Юрійович
  Розглядається питання визначення інформативних показників, що характеризують функцію статичної рівноваги. В якості метода дослідження статичної рівноваги використовується модифікований варіант кефалографічної установки. Визначені ключові інформативні показники, що характеризують просторовий динамічний діапазон та особливості коливань тіла відносно осі z, а саме: коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркового математичного сподівання rmK ; коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової дисперсії rDK та коефіцієнт, що характеризує зміну вибіркової асиметрії raK . Результати роботи можуть бути використані під час проведення психофізіологічного відбору.
 • Документ
  Концептуальна модель управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень
  (НТУ "ХПІ", 2017) Надточий, Анатолій Вікторович
  Підводна археологія – сучасна галузь науки, яка розвивається стрімкими темпами. Вона постійно удосконалює методи як суто археологіч-них досліджень, так і засоби та інструменти для досягнення поставленої мети. На підставі аналізу застосування сучасних підводних апаратів-роботів у галузі підводних археологічних досліджень запропонована систематизація завдань проектного менеджменту. Розглянуто основні принципи розробки концепції удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, які можуть бу-ти покладені в основу розробки і створення актуального для вітчизняної археології прикладного наукового напрямку – впровадження нових роботизованих технологій ведення підводних археологічних досліджень, підвищення їх продуктивності та якості, також зменшення ризику для життя і здоров’я учасників археологічних експедицій. Запропоновані засоби додатково стимулюють створення новітніх технологій у сфері вітчизняної робототехніки при виконанні задач підводної археології на малих і великих глибинах.
 • Документ
  Механізм узгодженого управління регулюванням строків доставлення вантажів у транспортний вузол
  (НТУ "ХПІ", 2017) Мурад'ян, Арсен Олегович
  У статті досліджуються найбільш приваблива концепція розробки механізму оперативного регулювання строків доставлення вантажів, а також подавання рухомого складу у транспортні вузли. Механізм узгодження управління процесом перевалки вантажів в режимі оперативного регулювання цілком відповідає практично актуальним варіантам взаємодії суб'єктів транспортного вузла з логістичним оператором, що беруть участь в організації та здійсненні процесу обслуговування вантажів і рухомого складу в межах транспортних вузлів і на підходах до них.
 • Документ
  Диэлектрические свойства модифицированных γ–излучением композитов полиэтилена высокой плотности / ZnO
  (НТУ "ХПИ", 2017) Магеррамов, Ариф Муса оглы; Кулиев, Мусафир Мазахир оглы; Алиев, Наби Шамшад оглы; Исмайилова, Рафига Солтан гызы; Байрамов, Мазахир Насреддин оглы; Аббасов, Ибрагим Иса оглы
  Из гомогенной смеси порошков полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и окиси цинка (ZnO) методом горячего прессования получены композиты ПЭВП/ZnO. Показано, что с увеличением концентрации ZnO в матрице от 3 до 20 об.% уменьшение ε″ и tgδ в зависимости от частоты отвечает экспоненциальному закону и это объясняется присутствием ряда дипольных элементов, которые появляются при добавлении ZnO, полученного методом термического прессования. Выявлено, что в интервале температур 293–373К и частот 102Гц–1кГц существует два основных релаксационных процесса. При температуре 293К на частоте 1кГц наблюдается максимум β–процесса. При более высоких температурах 323К(ν=5⋅102Гц) и 373К(ν=102Гц) проявляется α–процесс. При увеличении температуры эти максимумы смещаются к более низким частотам. Установлено, что выявленные изменения частотной зависимости после γ–облучения дозой 100кГр композита ПЭВП+5об.% ZnO возникающие при стабилизации частиц ZnO в матрице зависят от проводимости, и показано, что исследованным образцам свойственен целый спектр времен релаксации от τ = 4,3⋅10⁻⁵ до τ = 1,9⋅10⁻⁴ сек. Диэлектрические процессы, наблюдаемые при высоких температурах (373К), характеризуются увеличением ε′ и ε″ в области низких частот, что может быть объяснено ростом проводимости композита ПЭВП+5об.% ZnO.
 • Документ
  Оптимальне управління розподілом та перерозподілом економічних ресурсів при виборі проектів з охорони праці для машинобудівних виробництв
  (НТУ "ХПІ", 2017) Левченко, Олег Григорович; Ільчук, Оксана Степанівна
  У роботі обґрунтовано застосування системи моніторингу охорони праці. Визначено принципи її функціонування. Сформульовано математичну детерміновану постановку задачі параметричного програмування вибору проектів з охорони праці для машинобудівних виробництв. Розглянуто задачу вибору проектів з охорони праці за допомогою методу випадкового пошуку для трьох машинобудівних виробництв України. Визначено оптимальну сукупність проектів з охорони праці, які дають максимально можливу ефективність за результатами використання наданих економічних ресурсів.
 • Документ
  Оптимізація складу суднобудівного бетону із заданими експлуатаційними і технологічними властивостями
  (НТУ "ХПІ", 2017) Кириченко, Костянтин Володимирович; Щедролосєв, Олександр Вікторович; Рашковський, Олександр Саулович
  Розглянуті особливі вимоги, які пред'являються до суднобудівного бетону і бетонної суміші у зв’язку із екстремальними умовами роботи морських залізобетонних споруд. Представлені дослідження з оптимізації бетону для густоармованих тонкостінних елементів конструкцій плавучих споруд. Результати досліджень дають змогу використовувати метод факторного планування експерименту для одержання залежностей досліджуваних властивостей бетону, що дає можливість за допомогою обчислювальної техніки прогнозувати властивості майбутньої бетонної суміші за короткий час з врахуванням зміни параметрів вхідних компонентів.
 • Документ
  Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках у стохастичних умовах
  (НТУ "ХПІ", 2017) Козаченко, Дмитро Миколайович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Яновський, Петро Олександрович
  Сортувальні гірки є основним технічним засобом, що забезпечують розформування та формування составів на залізницях. Управління вказаним процесом є досить складним через невизначеність ходових характеристик відчепів та неточності при реалізації режимів гальмування. Стаття направлена на розробку метода пошуку оптимальних режимів гальмування відчепів состава в стохастичних умовах з урахуванням вимог інтервального та прицільного регулювання їх швидкості. Наведено порівняння результатів вирішення задачі за допомогою розробле-ного методу в стохастичній та при вирішені традиційними методами у детермінованій постановці.
 • Документ
  Дослідження динамічної стійкості та плавності руху колісних тракторів
  (НТУ "ХПІ", 2017) Кальченко, Борис Іванович; Кожушко, Андрій Павлович
  Розглядається коливальна система машинно-тракторного агрегату до складу якого входить колісний трактор з шарнірно-зчленованою рамою та напівпричіп. На основі якої формується підґрунтя до визначення динамічної стійкості машинно-тракторного агрегату по мікропрофілю поверхні. Наведено математичний опис, який окреслює процес відриву колеса від поверхні. Визначено конструктивні параметри та експлуатаційні фактори, які впливають на динамічну стійкість та плавність руху машинно-тракторного агрегату. При застосуванні теорії оптимізації раціоналізовано характеристики конструктивних параметрів та експлуатаційних факторів.
 • Документ
  Моделі онлайн-спільнот як основа взаємодії учасників колаборативного документування
  (НТУ "ХПІ", 2017) Гетманюк, Павло Олександрович; Форкун, Юрій Вікторович
  Проведено дослідження моделей веб-ресурсів, які можуть бути використані для організації комунікативних процесів учасників веб-спільнот. Проведено аналіз поняття «електронний документ». Встановлено основні та вузьконаправлені розуміння даного поняття, які можуть бути застосовані у веб-середовищі. Було проаналізовано основні функціональні, структурні та комунікативні особливості кожного з досліджуваних типів сервісів як у їх класичному вигляді, так і з сучасними можливостями їх модернізації. Внаслідок цього аналізу, було виявлено переваги та недоліки кожного з досліджуваних типів сервісів. В залежності від контексту використання поняття «електронний документ», встановлено та проаналізовано основні тенденції та варіанти використання кожного дослідженого типу веб-сервісу для забезпечення взаємодії учасників віртуальної спільноти у процесі спільного документування за допомогою засобів веб-середовища. На основі отриманих результатів, встановлено найбільш оптимальні шляхи використання існуючих моделей сайтів для організації процесу колаборативного документування. Встановлено перспективність розвитку веб-ресурсів з поєднаними моделями у рамках однієї інформаційної системи.