Вісник № 06. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Основні принципи відновлення продуктивності свердловин закольматованих у процесі їх буріння та експлуатації методом кислотних обробок
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Зезекало, Іван Гаврилович; Іваницька, Ірина Олександрівна; Агейчева, Олександра Олександрівна
  Проаналізовано причини зниження проникності, що відбувається в процесі спорудження свердловини та експлуатації. Визначено причини зниження проникності призабійної зони пласта порід-колекторів, що відбуваються у процесі буріння, цементування, вторинного розкриття та освоєння свердловин. Досліджено основні принципи проведення кислотної обробки для інтенсифікації видобутку вуглеводневої сировини закольматованих продуктивних пластів в процесі їх буріння. Наведено рішення для кислотної обробки. Розглянуто спеціалізовані продукти для стимуляції. Проведено аналіз підвищення якості кислотних обробок за рахунок використання нових робочих агентів й удосконалення технології проведення.
 • Документ
  Методичні аспекти оцінки і зниження рівня радононебезпеки сховищ РАВ
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Солодовнікова, Лідія Миколаївна; Тарасов, Володимир Олексійович; Зубер, Валерій Михайлович; Сорока, Юрій Миколайович; Сізова, Наталія Дмитрівна
  В роботі розглянуто методичні аспекти оцінки і зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів (РАВ) закритого та відкритого типів. Запропоновано алгоритм оцінки рівня радононебезпеки сховищ РАВ, який, окрім безпосередньо вимірювань і оцінки радононебезпеки, включає етап калібрування приладів з використанням еталонних джерел радону-222 і розробку протирадонових засобів для сховищ РАВ. На прикладі дослідження радононебезпеки закритого сховища твердих РАВ Харківського ДМСК УкрДО «Радон» і II секції відкритого Сухачівське хвостосховища колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод» показано застосування алгоритму оцінки рівня радононебезпеки сховищ. Визначена об’ємна активність радону-222 для закритого сховища РАВ і густина потоку радону для відкритого сховища РАВ. Запропоновано ефективні протирадонові заходи для досліджених сховищ РАВ.
 • Документ
  Використання тензорів при аналізі особливостей фізичних властивостей твердих тіл
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Пріщенко, Ольга Петрівна; Черногор, Тетяна Тимофіївна
  У статті наводяться основні відомості про тензори, розглядаються властивості тензорів другого рангу, приклади тензорних фізичних величин, а також приклад розв'язання задачі по тензорною тематиці. В останні десятиліття методи векторного і тензорного аналізу активно використовуються при викладанні курсу фізики твердого тіла, при аналізі особливостей фізичних властивостей твердих тіл, а також при описі анізотропії їх фізичних властивостей. Відомо, що фізичні властивості твердих тіл описуються скалярними, векторними або тензорними величинами. У кристалі, наприклад, вектори впливу і явища в загальному випадку не збігаються за напрямком, а зв'язок між цими векторами тісно пов'язана з симетрією кристала і анізотропією фізичного властивості. Зв'язок між явищем (ефектом), впливом і фізичним властивістю визначається символічною формулою: явище = фізична властивість × вплив. При кількісному описі фізичного властивості важливу роль відіграє вибір орієнтації осей системи координат. Перехід від однієї системи координат до іншої призводить до змін кількісних характеристик кристала, і ці зміни описуються за допомогою тензорів.
 • Документ
  Оптимізація рецептурного складу та деяких споживчих властивостей гречаних цукерок
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Півень, Олена Миколаївна; Демидов, Ігор Миколайович; Мольченко, Світлана Миколаївна; Березка, Тетяна Олександрівна
  В роботі встановлено оптимальний рецептурний склад та розроблена технологія виробництва нових видів цукерок Експериментально встановлено кількісне співвідношення кориці, мускатного горіху і чорного перцю у рецептурі гречаних цукерок та отримано рівняння регресії, яке пов’язує склад речовин-факторів у кондитерському виробі, при якому можна було отримати максимальну органолептичну оцінку. Відзначено, що поєднання запропонованих інгредієнтів забезпечує збалансований склад кондитерському виробу, а також відсутність хімічних компонентів у готовому продукті.
 • Документ
  Комплексний аналіз деяких моделей екологічної безпеки супутньо-пластових вод нафтоконденсатних родовищ
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Німець, Наталя Миколаївна; Брусенцева, Тетяна Володимирівна; Цапко, Наталія Сергіївна
  У матеріалах статті розглянуті можливості визначення моделей екологічно-безпечних процесів дослідження супутньопластових вод нафтоконденсатних родовищ. Розробки проведені з метою вибору сучасних високоефективних науково-обґрунтованих комплексних технологій галузі: 1) різновидів технології та їх закономірностей з урахуванням специфічних особливостей компонентів; 2) на різних стадіях проектування і обґрунтування моделей устаткування. Представлені приклади і деякі особливості можливих рішень, які засновані на експериментальних даних розробки механізмів процесів і їх наукового обґрунтування у вигляді об'єктів технології. Проблеми створення екологічно-безпечних технологій розглядається у вигляді складних комплексних процесів, їх досліджень, аналізу енерго- і ресурсозберігаючих складових. Проаналізовано умови застосування властивостей моделей та їх параметри, сформовано рекомендації для вибору моделі конкретного середовища.
 • Документ
  Development technology of electrical conductance ceramics
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Lisachuk, Georgiy Viktorovych; Ved, Maryna Vitaliivna; Kryvobok, Ruslan Viktorovych; Zakharov, Artem Viacheslavovych; Voloshchuk, Valentyna Vasylivna; Maistat, Mykyta Serhiiovych
  The article considers the influence of the technological parameters of the composite ceramics production on the specific volume resistivity of the composition and, consequently, on the protective properties against the effects of electromagnetic radiation. The technological parameters included the preparation method, the averaging time of the raw materials, both the pressing and second calcination pressure. Based on the complex of studies carried out, the following technological parameters of production were established: duration of grinding – 60 minutes; the moisture content of the press powder is 6.2%; pressing pressure – 25 MPa; first calcination temperature – 1060 °С; temperature of the second calcination – 1060 °C. The developed technology can be applicated at enterprises that produce ceramic tiles according to high-speed calcination. The resulting material can to protect biological and technical objects from the action of electromagnetic radiation. Further research at selecting a glaze coating for the developed ceramics is aimed.
 • Документ
  Scientific aspects of development and enrichment of dry mixtures for the production of gluten-free culinary products
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Kondratiuk, Natalia Vyacheslavivna; Polyvanov, Yehor Andriyovych; Vienko, Oleksyi Yuriovych; Honcharenko, Iryna Petrivna
  The article is devoted to a relevant topic aimed at solving the problem of expanding the range of gluten-free food products. The production of gluten-free products is associated not only with congenital pathology - celiac disease, but also with a sharp decrease in the enzymatic activity of assimilating proteins, not only wheat flour. The main share in the Ukrainian market of such goods is occupied by imported products, which are much more expensive, or domestic products, but containing expensive imported components. As a result of research, a recipe for gluten-free pancakes was developed based on a mixture of dry ingredients with corn, rice, amaranth flour. The optimum moisture content of the dough and the dosage of components for baking at home or in the conditions of restaurant enterprises have been established. A technology for preparing dough from a mixture by adding a hydromodule followed by a short-term exposure is proposed. It is shown that the exposure of a mixture of dry components has a positive effect on the taste and quality of culinary flour products, and the use of an enzyme complex, amaranth flour and a doubleacting baking powder makes it possible to increase the form-holding capacity of the dough and finished products after heat treatment. Calculations of the cost and nutritional value of gluten-free pancakes based on a mixture of dry components have been made. The results obtained prove that the developed products do not contain gluten, are characterized by increased biological value and lower cost in comparison with existing analogues.
 • Документ
  Innovative approaches in the creation of technologies of dry concentrates cocktails with increased content biologically active substances
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Kondratiuk, Natalia Vyacheslavivna; Petukhov, Nikita Olegovich; Suprunenko, Katerinа Evgenievna; Karpenko, Sergiy Oleksandrovich
  Modern trends in the creation of drinks provide for the use of various infusions, plant extracts, as well as vitamin and mineral complexes, organic acids and polysaccharides as part of their bases, which allows for the normalization of physiological and metabolic processes in the human body and prevents a number of diseases and syndromes that lead to a decrease in working capacity. The main problems in the creation of various drinking forms are associated with the purification and preparation of water, the dissolution of components and their possible interaction with each other in the packaging unit during storage. Considering the above, it is relevant to create dry concentrates for long-term storage for the preparation of drinks and cocktails as promising drinking forms for normalizing the nutritional status of the population of Ukraine and other countries. It has been established that the physiological value of dry drinks according to the developed method is preserved in ready-made commercial forms (sticks with a metallized substrate) for the entire recommended shelf life – 12 months. The mixture, when diluted, provides the desired functional properties and is a convenient form for transportation and preparation, taking into account the usual dilution with a liquid, mainly drinking water. The novelty of individual technological solutions and the revealed physiologically functional properties lies in the use of extracts of plants, fruits, berries, vegetables with an increased content of biologically active substances, as well as the use of other components that have unique physiotherapeutic properties for humans.
 • Документ
  Використання епоксидованої соняшникової олії для одержання біомастильних матеріалів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Касьяненко, Любов Миколаївна; Демидов, Ігор Миколайович; Мольченко, Світлана Миколаївна; Демидова, Анастасія Олександрівна
  Впродовж останнього часу екологічність є вагомим фактором для вибору мастильних матеріалів, тому у світовій практиці переважає тенденція до зниження ролі нафти і нафтопродуктів. Однією з можливих альтернатив для технології мастильних матеріалів є використання продуктів окиснення жирів та олій, насамперед, соняшникової олії. Більшість існуючих робіт присвячена хімічній обробці олій, як присадки до нафтопродуктів. Об’єктом дослідження є процес епоксидування соняшникової олії над оцтовою кислотою. Метою роботи є розробка технології одержання мастильних матеріалів на основі соняшникової олії шляхом епоксидування олії з наступним хімічним перетворенням продукту для отримання основи мастильних матеріалів. Виготовлено зразки мастильних олив на основі соняшникової олії. Визначено в'язкісно-температурні властивості отриманих продуктів. Результати проведеної роботи вказують на перспективність і доцільність подальших досліджень в галузі одержання кисневмісних похідних олій з метою визначення оптимальних умов проведення зазначеної хімічної модифікації.
 • Документ
  Аналіз сучасних методів і підходів до математичного моделювання та оптимізіції параметрів технологічних процесів в енергетичному устаткуванні енергоблоків ТЕС і АЕС
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Єфімов, Олександр В'ячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Каверцев, Валерій Леонідович; Гаркуша, Тетяна Анатоліївна; Мотовільнік, Анастасія Вадимівна; Ліфшиць, Петро Володимирович
  У матеріалах статті розглянуті класифікація сучасних методів системного аналізу, основні положення теорії і засобів математичного моделювання технологічних процесів в енергетичному устаткуванні, що призначені для автоматизованого управління складними теплоенергетичними системами. Розглянуті методи і підходи до математичного моделювання та оптимізації параметрів технологічних процесів в енергоблоках теплових (ТЕС) та атомних електростанцій (АЕС).
 • Документ
  Вдосконалення систем теплолокалізаціі на засадах енергозбереження
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Денисова, Алла Євсіївна; Лужанська, Ганна Вікторівна; Іванова, Лідія Володимирівна; Жайворон, Оксана Сергіївна; Бодюл, Олена Станіславівна
  З метою досягнення енергозберігаючого ефекту запропоновано перекриття повітровипускного отвору по вертикалі в перемежованому порядку, зменшуючи тим самим живий перетин для проходу повітря, знижуючи кількість необхідного повітря, значно скорочуючи витрати теплової енергії на систему теплопостачання. При перекривання повітровипускного отвору неізотермічний повітряний потік, що витікає розбивається на плоскі струмені, які зливаються в результуючий повітряний потік на певній відстані, що попереджує проникання холодного повітря в приміщення. Для підтвердження запропонованого рішення теоретичні та експериментальні дослідження аеродинамічних та теплових параметрів струменів виконані на пілотній установці, що дозволило встановити температурні і швидкісні поля потоків повітря в теплолокалізуючому пристрої. Підтверджено, що впливовими чинниками ефективності запропонованого рішення є геометричні розміри, швидкість і температура струменів, які зливаються, що визначає далекобійність результуючого повітряного потоку. На підставі результатів математичного моделювання і експериментальних досліджень встановлено зміни аеродинамічних та теплових параметрів струменів в просторі і часі, а також характер розподілу швидкості результуючого повітряного потоку, утвореного злиттям пласких неізотермічних струменів, на вході в опалювальне приміщення. В результаті досліджень виявлено, що зі збільшенням швидкості витікання струменя, збільшується далекобійність повітряного потоку і відповідно підвищується ефективність роботи системи теплолокалізаціі.
 • Документ
  Застосування кореляційної теорії неоднорідних випадкових полів до поширення хвиль в статистично неоднорідних середовищах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Черемська, Надія Валентинівна
  У статті розглянута задача про знаходження поля, яке створюється системою флуктуючих джерел, що знаходяться на екрані. Нехай кореляційна функція джерел не припускається сепарабельною та розподіл поля на екрані є неоднорідним випадковим полем першого рангу або є сумою сепарабельного поля та статистично неоднорідного поля першого рангу. Для знаходження розв’язку в наближенні параболічного рівняння запропоновано метод занурення у відповідний гільбертів простір, який дозволяє швидко та ефективно відшукувати статистичні характеристики розв’язку. Як приклад розглянуто вплив статистичної неоднорідності на функцію інтенсивності екрану, який світиться та має форму круглого диску. Отримана кореляційна функція поза екраном, яка містить інформацію про розмір та характер неоднорідностей випромінюючих джерел на екрані, що світиться. Проведено чисельний аналіз зображення для кореляційної функції у випадку, коли статистична неоднорідність середовища породжується наявністю в спектрі лише одного комплексного числа.
 • Документ
  Загальні можливості підвищення енергоефективності комплексних систем переробки плодоовочевої сировини
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Бухкало, Світлана Іванівна; Ольховська, Вікторія Олегівна
  У цій статті-огляді розглядаються сучасні методи обробки томатів різних помологічних сортів та аналізуються гібриди. Привабливий хімічний склад томатів, складається з білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, макро та мікроелементів. Найрозвиненішими з точки зору технології та техніки для томатів є виготовлення томатного соку, томатної пасти, різновидів соусів та кетчупів. Дослідження біохімічного складу сирого помідора демонструє взаємозв'язок між якістю продукту технології та сортами сировини. Важливою тенденцією складної переробки сировини є використання томатних вичавок, насіння та шкірки томатів. У статті показані приклади напрямків вдосконалення технології та обладнання для переробки томатів різними способами, проаналізовані методи інтенсифікації технологічних процесів виробництва томатної пасти, а також інновацій різновидів компаній зі складною обробкою томатів.
 • Документ
  IСT usage peculiarities in startup projects translation
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Ageicheva, Anna Oleksandrivna; Bukhkalo, Svetlana Ivanovna; Vypovska, Anastasiia Yevheniivna; Pshychkina, Natalia Georgievna
  The role of the translator in the startup project is analyzed. It has been proven that translation is an important and necessary element of a startup project for establishing relationships with potential clients around the world. The success of a project depends on the translation of many types of documentation: application, presentations, website, CVs, financial calculations, required audio and video materials, agreements and other types of legal and economic documentation. The translator as a member of the startup team needs to understand the key topic and main trends of the industry in order to efficiently translate the project. It was found that the translator works with the special patent, legal and economic documentation depending on the field and the main purpose of the project. The tasks of linguists will be solved more successfully with the help of modern information and computer technologies. The usage of information and computer technology in the translation process was explored. It is determined that it is important for a startup project translator to understand all the features of using the software, choose the appropriate programs or online tools and develop a strategy for the project translation process. The results of this work are very important and necessary for further study of the features of the ICT usage in the startup projects translation, in particular, the final projects of the Startup School of Poltava Polytechnic.