Вісник № 19

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Изучение влияния внутренних факторов риска на развитие аллергодерматозов у рабочих химико-фармацевтических предприятий
  (НТУ "ХПИ", 2007) Чикина, Наталья Александровна; Антонова, Ирина Владимировна
  Стаття присвячена вивченню впливу внутрішніх чинників ризику на розвиток алергодерматозів у робітників в умовах хіміко-фармацевтичного виробництва. На основі аналізу даних, одержаних в результаті обстеження робітників і співробітників підприємства, виявлялися чинники ризику і робилися висновки про їх роль в розвитку алергічного захворювання.
 • Документ
  Методы проведения биохимического скрининга в пренатальной диагностике
  (НТУ "ХПИ", 2007) Филатова, Анна Евгеньевна; Игнатьева, А. Е.
  У статті розглядаються методи біохімічного скринінгу в пренатальній діагностиці у другому триместрі вагітності. Описано методи розрахунку та корекції МоМ (multiple of median), розрахунок вікового ризику та ризику виникнення синдрома Дауна.
 • Документ
  Оператори Фур’є та Хартлі, побудовані на основі методу Файлона та кубічних B-сплайнів, точні на тригонометричних поліномах заданого степеня
  (НТУ "ХПІ", 2007) Удовиченко, В. М.
  Побудовано оператори Фур’є та Хартлі на основі методу Файлона (Filon) обчислення інтегралів від швидко осцилюючих функцій та кубічних B-сплайнів. Дані оператори є точними на тригонометричних поліномах заданого степеня. Приведені співвідношення між розглянутими операторами, графік їх дисретних нормованих амплітудно-частотних характеристик, теореми та приклад.
 • Документ
  Измерение коэффициента самодиффузии спектрометром ЯМР
  (НТУ "ХПИ", 2007) Торяник, А. И.; Дьяков, А. Г.; Даниленко, Александр Федорович; Фиофилова, А. А.
  Запропоновано і обґрунтовано підхід для автоматизованого визначення коефіцієнта самодифузії методом спінової луни. Основна увага зроблена на застосування комп’ютерних технологій при виконанні досліджень шляхом спрощення методики вимірювань. Показано, що запропонований метод дозволяє обійти складні обчислення визначення коефіцієнта самодифузії та зменшити вимоги до технічних параметрів вимірювальної системи установи ЯМР.
 • Документ
  Выбор полиномов для сигнатурных анализаторов в поле Галуа GF(3) по критерию сложности технической реализации
  (НТУ "ХПИ", 2007) Рысованый, Александр Николаевич; Гоготов, В. В.
  Показаний підхід до вибору поліномів з degP(x) = 4 для регістрів із зворотними зв'язками по критерію складності технічної реалізації на основі повного списку поліномів для кінцевого поля Галуа GF(3).
 • Документ
  Восстановление плотности распределения безотказной работы системы по малой выборке наблюдений
  (НТУ "ХПИ", 2007) Серая, Оксана Владимировна; Амер, Шади
  Розглянуто проблему відшукання аналітичного опису залежності щільності розподілу безвідмовної роботи системи від режиму її експлуатації. Показано, що ця задача може бути розв’язана шляхом параметризації шуканої щільності.
 • Документ
  Управление негосударственными пенсионными фондами в условиях развивающейся экономики
  (НТУ "ХПИ", 2007) Путятина, А. Е.
  Розроблені математичні моделі управління та оцінки діяльності недержавних пенсійних фондів в умовах економіки, яка розвивається. В умовах нестабільного фінансового ринку часто буває необхідним враховувати в управлінських моделях банкрутство, реструктуризацію, вливання капіталу. У статті наведенні краєві задачі для визначення поточного розміру пенсійних внесків та обчислення вартості фінансових інструментів для захисту від дефолта. Наведені розв’язки рівнянь у аналітичному вигляді у формі рядов Фур’є.
 • Документ
  Технология маршрутизации в компьютерных сетях с учетом динамики трафика
  (НТУ "ХПИ", 2007) Пустовойтов, Павел Евгеньевич; Ящук, Н. И.
  Запропоновано метод розв’язання задачі маршрутизації під час передачі сукупності пакетів з урахуванням динаміки зайнятості елементів комп'ютерної мережі. При розв’язанні задачі було запропоновано мінімаксний критерій. Показано, що задача, яку було поставлено, зводиться до послідовності двохіндексних задач призначення.
 • Документ
  Совершенствование защиты web-приложений от вторжений на основе эвристического подхода
  (НТУ "ХПИ", 2007) Поворознюк, Анатолий Иванович; Шкаруа, М. Н.
  В статті розглядаються існуючі програмні методи захисту WEB-додатків у всесвітній мережі Internet та виявляються їх вади. Робиться аналіз деяких видів атак та сучасних тенденцій щодо їх проведення. Робляться рекомендації відносно подальшого найбільш перспективного напряму розвитку програмних засобів захисту WEB-додатків.
 • Документ
  Алгоритмы и методы предварительной обработки физиологических квазипериодических сигналов
  (НТУ "ХПИ", 2007) Поворознюк, Анатолий Иванович; Миргород, Ю. В.
  У статті обґрунтована необхідність використання попередньої обробки даних у комп’ютерних діагностичних системах. Проведений огляд та порівняльний аналіз засобів обробки фізіологічних квазіперіодичних сигналів.
 • Документ
  Измерение высоты объектов в синхронной информационной сети систем наблюдения
  (НТУ "ХПИ", 2007) Обод, Иван Иванович; Луценко, Ю. А.
  Надаються вимоги до потрібної стабільності формування шкал часу у синхроній інформаційній мережі при вимірювані висоти літака по дальномірним вимірюванням.
 • Документ
  Измерение координат воздушных объектов в комплексированной идентификационной системе
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2007) Обод, Иван Иванович; Гриб, Дмитрий Анатольевич; Голованов, В. П.
  Надаються розрахунки показників якості вимірювання азимуту об’єктів у ідентифікаційній системи, яка утворена системами радіолокаційного опізнавання та вторинної радіолокації.
 • Документ
  Области применения и принципы построения биометричесих систем идентификации личности
  (НТУ "ХПИ", 2007) Мазниченко, Н. И.
  Стаття присвячена практичним аспектам впровадження біометричних технологій, основним областям вживання біометрії, особливостям її використовування і підходам до побудови біометричних систем. Сформульовані критерії якості біометричних систем, методи їх оцінки і визначені вимоги для того або іншого вживання.
 • Документ
  Використання засобів імітаційного моделювання для оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ
  (НТУ "ХПІ", 2007) Магдаліна, І. В.
  Запропоновано один з можливих підходів до моделювання роботи практичних підрозділів органів внутрішніх справ, який основано на методах імітаційного моделювання. Будується інформаційно-обчислювальна система і проводиться аналіз ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Система обработки цветовой информации в глубокой печати
  (НТУ "ХПИ", 2007) Кузьменко, С. Л.; Яловкина, Екатерина Борисовна
  Для переддрукової обробки кольорової інформації запропоновано систему, засновану на трьохетапній схемі автоматизації. Ймовірна реалізація заснована на такому використанні ICC-профілів пристроїв комп’ютерної периферії, яке дозволяє виконати перетворення даних з кольорового охвату зображення-оригіналу в кольоровий охват кінцевого друкового пристрою. Система програмно реалізується для комплексу глибоого друу на підприємстві "КЦП Україна – Юнь Чень".
 • Документ
  О мере неустойчивости выбора в моделях матричных игр
  (НТУ "ХПИ", 2007) Козин, И. В.; Осипов, C. А.
  Розроблена методика визначення кількісної оцінки ступеню нестійкості вибору в матричній грі двох осіб з нулевою сумою. Запропоновано метод знаходження міри нестійкості на основі відомих методів умовної оптимізації. Запропонована комп’ютерна система, що дозволяє знайти оцінку нестійкості вибору на основі даних про виграші гравців на множені стратегій.
 • Документ
  Разработка метода измерения напряженности электромагнитного поля в пространстве телекоммуникационных средств комплекса элетромагнитного воздействия на биоструктуры
  (НТУ "ХПИ", 2007) Корсунов, А. Р.
  При стисненні динамічного діапазону безперервного електромагнітного сигналу, що приймається, у радіоприйомних пристроях застосовується автоматична регуліровка радіоприймальних пристроїв (РПП). Застосування в РПП цифрових систем АРУ дозволяє за допомогою пристроя з коефіцієнтом передачі, що програмується та контролюється, організувати безпосередній відлік вимірювання напруженості електромагнітного сигналу на вході РПП.
 • Документ
  Анализ защищенности локальной сети вуза
  (НТУ "ХПИ", 2007) Карасюк, В. В.; Пазыч, В. А.
  У статті розглянута модель системи захисту інформації у локальній мережі. Для опису моделі пропонується використати системний підхід та побудувати матрицю відповідності. Наведені відомості про реальну локальну мережу ВУЗа та загрози інформаційній безпеці, які мали місце впродовж року експлуатації даної мережі. Описані можливості апаратних та програмних засобів захисту, які є вбудованими у комутатори, що встановлені у вузлах локальної мережі. Запропоновані подальші напрями досліджень і розробок інтелектуальних систем захисту інформації у локальних комп’ютерних мережах.
 • Документ
  JPEG и вейвлет-копрессия объекта и фона изображения с различной степенью качества
  (НТУ "ХПИ", 2007) Иванов, Виталий Геннадьевич; Любарский, М. Г.; Ломоносов, Ю. В.
  У даній роботі приводяться практичні результати комп'ютерного моделювання стиску деяких класів зображень. Зображення перед кодуванням попередньо розбивається на дві частини – об'єкт і тло. Поділ зображення здійснюється в площині вейвлет-коефіцієнтів. Кодування кожної складової зображення робиться окремо з різним ступенем точності на основі JPEG-технологій з використанням узагальненого перетворення Фур'є (дискретне косинусне перетворення – DCT), а також із застосуванням багатомасштабної обробки вейвлет-коефіцієнтів.
 • Документ
  Исследование работоспособности нечеткого регулятора электропривода переменного тока при различных функциях принадлежности
  (НТУ "ХПИ", 2007) Заполовский, Николай Иосифович; Мезенцев, Николай Викторович
  Виконаний аналіз різних функцій приналежності нечітких змінних при проектуванні нечіткого контролера швидкості у векторній системі управління електроприводом змінного струму. Наводяться результати моделювання і зроблені виводи відносно найбільш відповідних функцій приналежності для даного випадку.