Вісник № 12

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Определение режимных параметров работы высоконагруженных систем биодесульфуризации с применением фосфогипса
  (НТУ "ХПИ", 2016) Черныш, Елизавета Юрьевна; Яхненко, Елена Николаевна
  Описаны результаты экспериментальных исследований режимных параметров работы биофильтра и проведена их оптимизация для повышения эффективности биологического удаления высоких концентраций сероводорода из газового потока в процессе иммобилизации сульфидокисляющих бактерий на минеральном носителе из фосфогипса. Влияние времени удержания и значения рН системы на эффективность очистки газового потока от сероводорода были аппроксимированы уравнениями регрессии, также был определен режим промывки биофильтра для удаления элементарной серы как продукта газоочистки
 • Документ
  Исследование качественных характеристик белых и розовых виноматериалов из перспективных сортов винограда
  (НТУ "ХПИ", 2016) Цыганкова, Елена Викторовна; Билько, Марина Владимировна
  Представлены результаты исследований ароматического и фенольного комплексов белых и розовых сухих виноматериалов из перспективных для Украины сортов винограда Санджовезе, Сира, Пти Вердо, Буковинка и влияния на них рас дрожжей. Установлено, что ароматический комплекс виноматериалов обусловлен альдегидами, сложными эфирами, высшими и терпеновыми спиртами. Наиболее ароматным сортом является Буковинка, о чем свидетельствуют высокие значения терпеновых спиртов. Розовые виноматериалы содержат большее количество монофлавоноидов. Проведен сравнительный анализ органолептических и оптических показателей качества виноматериалов.
 • Документ
  Технологія створення напоїв з використанням волоського горіху
  (НТУ "ХПІ", 2016) Тюрікова, Інна Станіславівна; Пересічний, Михайло Іванович; Рогова, Наталія Володимирівна; Непомяща, Олена Олександрівна
  У статті обґрунтована роль харчування у житті людини. Розглянуто доцільність використання малопоширеної рослинної сировини в технології напоїв – топінамбура, аличі та волоського горіха. Обґрунтовано вибір та проведено фізико-хімічні дослідження вихідної сировини. Підтверджено компонентну сумісність топінамбуру, аличі, полуниці та горіхових екстрактів. На основі фізико-хімічних і органолептичних показників визначено раціональний вміст горіхової добавки у складі напою. Підібрано рецептурне співвідношення компонентів. Досліджено фізико-хімічні та органолептичні показники експериментальних напоїв. Доведена їх біологічна цінність.
 • Документ
  Дослідження активності гліцерату калію як каталізатору переетерифікації жирів за різних умов проведення процесу
  (НТУ "ХПІ", 2016) Ситнік, Наталія Сергіївна; Демидов, Ігор Миколайович; Куниця, Катерина Вікторівна
  Досліджено вплив найважливіших факторів, таких як температура та тривалість процесу, на ефективність гліцерату калію як каталізатору переетерифікації жирів. В якості жирової сировини використовувався пальмовий олеїн, для оцінки активності каталізатору визначалася температура плавлення. Обробка результатів з метою встановлення залежності температури плавлення пальмового олеїну від температури та тривалості процесу у присутності гліцерату калію проводилася з використанням методу математичного планування експерименту
 • Документ
  Визначення збереженості плодів яблуні
  (НТУ "ХПІ", 2016) Сердюк, Марина Єгорівна; Гапріндашвілі, Нона Арчилівна
  За допомогою інтерполяції експериментальних даних за методом Лагранжа була визначена збереженість плодів яблуні з виходом стандартної продукції не менше 90%. Отримані данні свідчать, що середня розрахункова збереженість плодів яблуні була дещо нижчою порівняно з фактично отриманою. Максимальною збереженістю характеризувалися плоди яблуні сорту Флоріна, а мінімальною – сорту Голден Делішес. Основним погодним чинником, який має найбільш істотний вплив на збереженість плодів яблуні є середні максимальні температури останнього місяця формування плодів.
 • Документ
  Характеристики кислородсодержащих соединений кобальта полученных плазмохимической обработкой водных растворов
  (НТУ "ХПИ", 2016) Сергеева, Ольга Вячеславовна; Пивоваров, Александр Андреевич
  В данной работе рассмотрено получение высокодисперсных порошков кислородосодержащих соединений кобальта в водных средах. При использовании метода плазмохимической обработки раствора Co(OH)₂ получены осадки размерные характеристики которых лежат в диапазоне от 8 до 110 нм. Из них более чем 80% в диапазоне 10-50 нм. Более крупные частицы представлены в виде агломератов 0,5-5 мкм. Осадки представлены в виде бета-формы гидроксида кобальта (ІІ), СоО, Со₃О₄, что подтверждают данные рентгеноструктурного анализа. Доказана возможность управления процессом синтеза частиц путем корректировки его параметров.
 • Документ
  Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю
  (НТУ "ХПІ", 2016) Прісс, Олеся Петрівна; Загорко, Надія Петрівна
  Досліджено вплив теплової обробки біологічно активними речовинами бактерицидної антиоксидантної дії на утилізацію продуктів перекисного окислення ліпідів аскорбіновою кислотою, фенольними речовинами і каротиноїдами перцю протягом зберігання. Встановлено, що сумісний вплив теплової обробки і антиоксидантних речовин гальмує розвиток окисного стресу в 1,7..2 рази в залежності від гібриду перцю. Обробка пригнічує вплив окисних ферментів, що сприяє збереженню на 20% більше аскорбінової кислоти, на 10% фенольних речовин і на 20 ... 30% каротиноїдів. Між рівнем малонового діальдегіду і вмістом низькомолекулярних сполук встановлений сильний обернений зв'язок (r = -0,90 ... -0,92), що свідчить про їхню участь в утилізації активних форм кисню під час зберігання перцю.
 • Документ
  Вплив параметрів процесу на алкоголіз соняшникової олії етиловим спиртом
  (НТУ "ХПІ", 2016) Палюх, Зоряна Юріївна; Мельник, Юрій Романович; Мельник, Степан Романович
  Визначено вплив технологічних параметрів процесу на алкоголіз соняшникової олії етиловим спиртом у присутності каталізаторів – катіоніту КУ-2-8 у Н-формі та з іммобілізованими іонами Со²⁺. Встановлено, що оптимальною температурою процесу є 353К. Показано, що частота перемішування 80 об/хв і більше не впливає на швидкість реакції і максимальну конверсію олії. Встановлено, що для досягнення максимальної конверсії олії мольне співвідношення етанол : триолеат гліцерину повинно становити не менше, ніж 4,5 : 1. Показано, що наявність 5-10 мас. % води у спирті дозволяє підвищити кінцеву конверсію соняшникової олії на 5-10%. Виявлено екстремальну залежність максимальної конверсії триолеату гліцерину від вмісту каталізатора у реакційній суміші.
 • Документ
  Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування
  (НТУ "ХПІ", 2016) Никулишин, Ірена Євгенівна; Шевчук, Лілія Іванівна; Оробчук, Оксана Михайлівна; Фалик, Тарас Сергійович
  В роботі опрацьовано завдання одержання медів питних на основі вітчизняних сортів меду. Розроблено нові рецептури напою. Встановлено придатність українських медів для виробництва медів питних. Досліджено динаміку бродіння медового сусла. Вивчено вплив основних чинників (складу сировини, концентрації дріжджів) на перебіг бродіння та фізико-хімічні властивості одержаних напоїв. Оцінено якість одержаних зразків медів питних за результатами органолептичного аналізу
 • Документ
  Утилізація електровакуумного скла відпрацьованих кінескопів в силікатній суміші для виготовлення силікатної цегли
  (НТУ "ХПІ", 2016) Завгородня, Наталія Ігорівна; Півоваров, Олександр Андрійович; Носенко, Олександр Васильвич
  Визначена можливість заміни 10 мас. % кварцового піску склобоєм електровакуумного скла в силікатній суміші для виготовлення силікатної цегли. Наведена методика експерименту. Визначено вологопоглинання та щільність експериментальних зразків силікатної цегли. Випробувано експериментальні зразки на зміну межі міцності при стиску та щільність від тривалості ізотермічної витримки. Досягнуто скорочення на 0,5 години часу автоклавування силікатної суміші за рахунок часткової заміни кварцового піску склобоєм електровакуумного скла.
 • Документ
  Влияние эффекторов пектинметилэстеразы люцерны на кинетику деэтерификации пектиновых веществ
  (НТУ "ХПИ", 2016) Безусов, Анатолий Тимофеевич; Никитчина, Татьяна Ивановна
  Исследованы возможности регулирования ферментативной активности и использования пектинметилэстеразы ферментного препарата люцерны для дэетерификации яблочного пектина, с использованием моделирования ферментативной реакции в присутствии эффекторов. Проведена экспериментальная оценка представителей активаторов и ингибиторов пектинметилэстеразы ферментного препарата люцерны. Установлено влияние эффекторов путем изменения константы Михаэлиса и максимальной скорости реакции в результате взаимодействия активаторов и ингибиторов пектинметилэстеразы ферментного препарата люцерны, как со свободной формой фермента, так и с фермент-субстратным комплексом.
 • Документ
  Система управління якістю та безпечністю при виробництві капсульованих напівфабрикатів з пробіотичними мікроорганізмами
  (НТУ "ХПІ", 2016) Пивоваров, Євген Павлович; Большакова, Валентина Леонтіївна; Кондратюк, Наталія Вячеславівна; Демидова, Олена Вікторівна
  Стаття висвітлює актуальність проблеми впровадження системи управління безпечністю за принципами НАССР на виробництвах харчової промисловості. У статті уперше описано особливості побудови та використання даної системи на виробничих ділянках, де випускають капсульовані напівфабрикати з пробіотичними мікроорганізмами. При цьому особлива увага направлена на усі можливі критичні точки контролю, які можуть стати на заваді виробництва безпечної капсульованої продукції з пробіотичними мікроорганізмами. Охарактеризовані усі види ризиків, а також наведені рекомендації щодо попередження, усунення або зниження їх до припустимих рівнів, позначених у міжнародних стандартах. Наведені пропозиції, за рахунок запропонованого систематичного контролю на всіх етапах виробництва, гарантують виготовлення безпечної продукції; безпечність продукції при споживанні; збільшення відповідальності персоналу на усіх операціях та стадіях технологічного процесу
 • Документ
  Неопределенность измерений с использованием АЦП для медленно протекающих процессов
  (НТУ "ХПИ", 2016) Оборский, Геннадий Александрович; Мигущенко, Руслан Павлович; Перпери, Людмила Михайловна; Паленный, Юрий Григорьевич
  Развитие цифровой техники с одной стороны и внедрение европейских стандартов по испытаниям с другой стороны обуславливают необходимость оценки неопределенности измерительных каналов информационно-измерительных систем. В статье рассмотрены основные типы аналогово-цифровых преобразователей и составляющие неопределенности, возникающие при преобразовании измерительных сигналов из аналогового вида в цифровой код. На примере микроконтроллера ATmega164 определены виды погрешностей, которые вносят существенный вклад в бюджет неопределенности при преобразованиях измерительных сигналов поступающих от первичных преобразователей контролирующих медленно протекающие процессы. Основываясь на составляющих неопределенности описанных в технической документации на микроконтроллер, составлен бюджет неопределенности аналого-цифрового преобразования. Приведен порядок расчета суммарной, стандартной и расширенной неопределенности АЦП с учетом коэффициента охвата.
 • Документ
  Регуляризація контекстних даних при керуванні автономними системами електроживлення
  (НТУ "ХПІ", 2016) Кисельова, Анна Геннадіївна; Кисельов, Геннадій Дмитрович
  Для покращення якості прийняття рішень з керування автономними системами електроживленням створено і протестовано алгоритм регуляризації контекстних даних, що дозволило зменшити помилку прогнозу контекстних часових рядів з (5-6) % до (1,5-2) % та зменшити обсяг операцій при формуванні правил керування напівпровідниковими перетворювачами електроенергії в мережі. Контекстні дані формуються з часових рядів (ЧР), значення яких фіксуються давачами через задані проміжки часу.
 • Документ
  Метод совмещения геопространственных данных
  (НТУ "ХПИ", 2016) Качанов, Петр Алексеевич; Зуев, Андрей Александрович; Яценко, Константин Николаевич
  В статье проведена общая оценка необходимости синтеза реалистичных ландшафтов местности для тренажерных комплексов (ТК) с целью улучшения процесса обучения экипажей военной техники, повышения качества взаимодействия между оператором и ТК. Выделены аспекты, которые говорят о целесообразности проведения обучения на синтезированном ландшафте заданной области. Разработан алгоритм и согласно ему реализована программа для обработки данных цифровой модели местности, результатом которой является карта высот SRTM в проекции Меркатора (эллиптической или Web). На практических примерах показано совпадение наложенного изображения снимка земной поверхности с преобразованной картой высот, что подтверждает корректность описанного метода и его реализации.
 • Документ
  Розробка алгоритму зональних характеристик штучних водоймищ
  (НТУ "ХПІ", 2016) Дубовик, Денис Димитрович; Дубовик, Тетяна Миколаївна
  Аналіз стану великих штучних водойм є важливим для загальної оцінки стану водойм та прилеглої території. Використання зональних характеристик, інформаційних технологій, баз даний, дозволить відображати реальний стан водойм. У зв'язку із цим запропонована спеціальна система координат (зональна), що, опосередковано, пов'язана з поточними значеннями обсягів води в позначеній зоні й з поточними контурами берегів.
 • Документ
  Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля scada-систем
  (НТУ "ХПІ", 2016) Грудзинський, Юліан Євгенович; Марков, Роман Валерійович
  В даній статті розглянуто сучасні протоколи серіалізації даних. Зокрема розглянуто протоколи XML, JSON, упакування в бінарний вигляд, Protobuf та представлення даних у вигляді рядків. Проведено порівняння даних способів серіалізації даних для подальшого використання в розробці програмного забезпечення комунікаційного модуля SCADA-систем. Описано основні переваги та недоліки вище вказаних протоколів серіалізації. Зроблено висновки по доцільності використання Protobuf.
 • Документ
  Способи виявлення логічних зв’язків між частинами текстових документів
  (НТУ "ХПІ", 2016) Вавіленкова, Анастасія Ігорівна
  Метою роботи є створення формального опису способів виявлення логічних зв’язків між частинами тексів. Одним із засобів лінгвістичного аналізу текстової інформації та екстракції знань є логіко-лінгвістичні моделі. Довільний текст можна представити у вигляді масиву логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови, логічні операції та структурні компоненти яких вказують на типи логічних зв’язків. Пропонується для відображення структури тексту використовувати формальний опис п’яти абстрактних моделей, що в подальшому дають можливість визначити тематику тексту.
 • Документ
  Olfactometry diagnostic at the modern stage
  (НТУ "ХПИ", 2016) Avrunin, О.; Shushlyapina, N.; Nosova, Y.; Bogdan, О.
  In this article we consider the most popular methods for evaluating the degree of olfactory disorders. The purpose of our paper is an analytical review of olfactometry of methods and tools to determine their potential and the diagnostic value of the detection of respiratory-olfactory disorders (blocking of odorants getting into areas of the nasal mucosa, containing olfactory receptors). Purpusful study of olfactory function allows to determine the criteria for the diagnosis of local destruction of various parts of the analyze. Various methods and devices (olfactometers) are used to diagnose olfactory analyzer, but they all have a number of drawbacks: the long duration of the study, the use of objective evidence of the subjects, the use of olfactory substances that affect the end of the threefold nerve, determination of olfactory dysfunction or only quantitatively or only qualitatively. Most of the methods for evaluating of olfactory disorders have a wide range of uses for the diagnosis of various diseases as well, including mental disorders, brain damage, and nervous system. However, within our problem, olfactory dysfunction is necessary to consider in connection with the problem of the air passage in the human olfactory system. Therefore, it is necessary to develop a highly specialized method of assessing olfactory – respiratory disorders, which would have a high degree of objectivity for use in clinical practice of otolaryngologists. Thus, in the perspective of further research it seems necessary to develop a method of assessment of olfactory function on the basis of respiratory parameters derived from rinomanometry research that will improve the objectivity of conducted researches.
 • Документ
  Контроль працездатності сушильної установки у складі когенераційної системи
  (НТУ "ХПІ", 2016) Чайковська, Євгенія Євстафіївна
  Контроль працездатності сушильної установки з використанням аналітичної оцінки зміни вологовмісту повітря в сушильній камері при вимірюванні температури повітря на вході в теплообмінник підігріву повітря дозволяє приймати рішення на зміну витрату повітря, що нагрівається, на основі зміни частоти обертання електродвигуна повітряного вентилятора. Узгодження температурного та аеродинамічного режимів сушки деревини надає можливість, наприклад, при виробництві 5,8 тис. т пелет з деревини в рік здобути грошову економію при використанні пелетного палива до 40% та знизити собівартість виробництва енергії у складі когенераційної системи в межах 20–30 %.