Публікації співробітників (НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ")

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 463
 • Документ
  Електромеханічні та теплофізичні процеси в імпульсному індукційному прискорювачі плазмового утворення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Коритченко, Костянтин Володимирович; Болюх, Володимир Федорович; Буряковський, Сергій Геннадійович; Кашанський, Юрій Володимирович; Кочерга, Олександр Іванович
  Роботи по створенню та метанню плазмових утворень різними способами ведуться в провідних наукових центрах світу. Досягнуто формування плазмового утворення тривалістю декілька мілісекунд та його метання у відкритому атмосферному середовищі на відстань 0,5-0,6 м. Для створення плазми використовують енергію первинного розрядного кола з подальшим прискоренням газоплазмового утворення за допомогою енергії вторинного кола. Плазмове утворення отримують і за рахунок електричного вибуху провідника. Метою статті є теоретичне та експериментальне дослідження електромеханічних та теплофізичних процесів в імпульсному індукційному прискорювачі, який забезпечує формування плазмового утворення за рахунок термічної іонізації в результаті електричного вибуху провідника та метання його у атмосферному середовищі відносно індуктора. Методика. Для аналізу електромеханічних та теплофізичних процесів в імпульсному індукційному прискорювачі плазмового утворення (ІІПП) розроблена і реалізована в програмному пакеті Сomsol Multiphysics математична модель прискорювача, в якій якір не змінює своєї форми і агрегатного стану в процесі роботи та враховує розподілені у просторі параметри. Результати. Розраховані електромеханічні і теплові характеристики прискорювача. Показано, що перевищення температури в якорі, що виконаний у вигляді алюмінієвої фольги, суттєво нерівномірно. Максимальне значення температури має місце в середній частині фольги ближче до зовнішнього краю, причому ця температура значно перевищує температуру кипіння алюмінію. Наукова новизна. Проведені експериментальні дослідження ІІПП, у якого якір виконаний з алюмінієвої та мідної фольги, а індуктор, що підключається до високовольтного ємнісного накопичувача енергії, виконаний у вигляді плоскої дискової спіралі. В процесі роботи ІІПП якір переходить в плазмовий стан і переміщується вертикально вверх, перетворюючись в об’ємний комок, або на скупчення маленьких частинок, які здіймались на декілька метрів відносно індуктора. Експериментально показано характерний круговий контур термічного нагрівання мідноїфольги якоря, яка закріплена на листі склотекстоліту. Практична цінність. Результати експериментальних досліджень з точністю до 15 % співпадають з розрахунковими і показують справедливість концепції ІІПП, в якому за рахунок високої густини індукованого струму в якорі відбувається термічна іонізація в результаті електричного вибуху провідника з переходом його в плазмовий стан. Взаємодія плазмового утворення з магнітним полем індуктора призводить до появи електродинамічної сили, яка забезпечує його переміщення у відкритому атмосферному середовищі на декілька метрів.
 • Документ
  Визначення ймовірності удару блискавки в елементи об'єкта з урахуванням статистичного розподілу сили струму
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Князєв, Володимир Володимирович
  В роботі розглянуто застосування методу "сфери що котиться" до об'єктів інфраструктури у вигляді території, яка включає будівлі та споруди довільної форми. Запропоновано алгоритм урахування статистичного розподілу ймовірності сили струму блискавки для визначення ймовірності влучення блискавки у елементи об'єкту. Визначено, що не урахування цього аспекту у сучасних нормативних документах, призводить до суттєвих помилок. Такий підхід наддасть можливість оптимізувати схему розміщення блискавкоприймачів під час відновлення об’єктів з урахуванням зеленоїреконструкції.
 • Документ
  Электротермическое воздействие импульса тока искусственной молнии на пожароустойчивость покрытия наружной кровли из нержавеющей стали
  (Національний університет цивільного захисту України, 2018) Рудаков, Сергей Валерьевич; Рудаков, И. С.
  The results of numerical and experimental assessment of the electro-thermal resistance of thin-walled covering of an exterior roof of high-rise constructions of stainless steel to the direct influence of the impulse of current of artificial lightning. It is shown that the specified impulse lightning current causes a local surface thermal damage of the investigated steel coating when the radius of the damage zone, not more than 30 mm and the depth of penetration of its wall of not more than 50 microns., that can produce a fire insulating materials
 • Документ
  Молния и летательные аппараты. Том 3
  (ТОВ "Цифра Прінт", 2021) Кравченко, Владимир Иванович; Князев, Владимир Владимирович; Лесной, Иван Петрович; Немченко, Юрий Семенович
  Рассмотрены современные подходы к методам испытаний летательных аппаратов на соответствие требованиям молниестойкости. Содержатся материалы по методикам испытаний, описанию высоковольтного испытательного оборудования и метрологического обеспечения проведения испытаний. Для инженерно-технических работников, разрабатывающих и эксплуатирующих летательные аппараты и студентов соответствующих специальностей. Также книга может быть полезна широкому кругу читателей.
 • Документ
  Молния и летательные аппараты. Том 2
  (ТОВ "Цифра Прінт", 2021) Кравченко, Владимир Иванович; Князев, Владимир Владимирович
  С современных позиций рассмотрены процессы поражающих воздействий и дестабилизирующих влияний грозовых разрядов на летательные аппараты – объекты ракетно-космической техники, самолеты и вертолеты. Содержатся материалы по анализу основных грозовых факторов, влияющих на поражение молнией летательных аппаратов в процессе их эксплуатации. Для инженерно-технических работников, разрабатывающих и эксплуатирующих летательные аппараты и студентов соответствующих специальностей. Также книга может быть полезна широкому кругу читателей.
 • Документ
  Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони
  (Друкарня Мадрид, 2021) Чепков, Ігор Борисович; Бісик, Сергій Петрович; Миронюк, О. Ю.; Сливінський, Олексій Анатолійович; Давидовський, Леонід Сергійович; Миронов, Я. А.; Марченко, Андрій Петрович; Кравченко, Сергій Сергійович; Лісачук, Георгій Вікторович; Зінченко, С. В.; Пітак, Ярослав Миколайович; Кривобок, Руслан Вікторович; Захаров, Артем Вячеславович; Чефранов, Євген Вікторович; Волощук, Валентина Василівна; Майстат, М. С.; Буряковський, Сергій Геннадійович; Волонцевич, Дмитро Олегович; Любарський, Борис Григорович; Тищенко, Анна Анатоліївна; Князєв, Володимир Володимирович; Каракуркчі, Ганна Володимирівна; Сахненко, Микола Дмитрович; Майба, Марина Володимирівна; Горохівський, Андрій Сергійович; Карножицький, Павло Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Руднєва, Катерина Євгенівна; Руднєв, В. А.; Сініцина, А. О.; Шевченко, Сергій Юрійович; Данильченко, Дмитро Олексійович; Дривецький, Станіслав Ігорович; Ткачук, Микола Анатолійович; Кравченко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Миколайович; Грабовський, Андрій Володимирович; Веретельник, Олег Вікторович
  Розглянуто актуальні проблеми створення сучасного озброєння та військової техніки, а також наведено інформацію про актуальні проблеми протимінного та балістичного захисту бойових броньованих машин. Наведено дані щодо перспективних електротехнічних систем, що додають динамічності та надійності легкоброньованій техніці. Проаналізовано чинники впливу діяльності людини у військовій сфері на екологію та представлено шляхи покращення екологічної безпеки країни за рахунок сучасних розробок. Представлено результати досліджень, спрямованих на вивчення і розробку імітаторів магнітного поля блискавки та забезпечення електропостачанням військових об'єктів. Колективну монографію призначено для ознайомлення широкого кола науковців та фахівців, що працюють в секторі безпеки і оборони, з результатами власних досліджень авторського колективу.
 • Документ
  Установка для випробування трансформаторної оливи УИМ – 90 з електронним блоком підйому напруги
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Богатирьов, Ігор Миколайович; Понуждаєва, Олена Геннадіївна; Коліушко, Денис Георгійович; Руденко, Сергій Сергійович; Істомін, Олександр Євгенійович
  Для проведення випробувань відповідно до методики визначення пробивної напруги рідких діелектриків використовуються високовольтні установки, основними частинами яких є високовольтний трансформатор, блок підйому напруги, випробувальна комірка з електродами та ін. Описано установку для випробування трансформаторної оливи УИМ – 90 з електромеханічним блоком підйому напруги. У зв`язку з жорсткими вимогами нормативних документів до форми синусоїди напруги на електродах комірки, проведено натурні випробування УИМ – 90, які дозволяють оцінити вплив якості мережевої напруги на спотворення випробувальної напруги та точність вимірювань. Виявлено, що при використанні електромеханічного блоку підйому напруги перепади напруги мережі спотворюють форму синусоїди пропорційно коефіцієнту трансформації підвищувального трансформатора. Проведеним аналізом конструкції цього блоку виявлено, що використання ЛАТРа та механічного регулятора напруги може викликати додаткові спотворення форми синусоїди. Прийнято рішення про розробку електронного блоку підйому напруги, який дозволить виключити вплив мережі на результати випробувань. Створено алгоритм формування сигналу від мікроконтролера, що генерує лінійно наростаючу напругу, до підсилювача, який являє собою широтно-імпульсний модулятор, далі, до каскаду підвищувальних трансформаторів. Запропоновано використовувати додатковий трансформатор для узгодження рівнів вихідної напруги підсилювача та вхідної напруги основного підвищувального трансформатора. Наведено функціональну схему УИМ – 90 з електронним блоком підйому напруги та каскадним включенням підвищувальних трансформаторів. Наведені осцилограма напруги та її спектрограма на первинній обмотці основного трансформатора, отримані в результаті реалізації розробленого електронного блоку підйому напруги, демонструють незалежність форми синусоїди напруги від якості мережі. Проаналізувавши технічні характеристики модернізованого УИМ – 90 та світових аналогів, можна зробити висновок про його конкурентоспроможність на міжнародному рівні.
 • Документ
  Математичне моделювання перехідних процесів в електроприводі стрілочного переводу моношпального типу з вентильно-індукторним двигуном
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Буряковський, Сергій Геннадійович; Маслій, Артем Сергійович; Асмолова, Лариса Валеріївна; Гончарук, Наталія Трохимівна
  Робота присвячена розвитку функціональності залізничного стрілочного переводу шляхом впровадження вентильно-індукторного електроприводу. Таке рішення дає обґрунтування для спрощення механічної частини стрілочного переводу шляхом заміни редуктора на кульково-гвинтову пару, а також розмістити усю кінематичну лінію стрілочного переводу на одній шпалі. Наведено математичний опис чотирифазного вентильно-індукторного двигуна, та спрощеної механічної лінії стрілочного переводу у вигляді одномасової електромеханічної системи. Розроблена імітаційна математична модель електроприводу стрілочного переводу моношпального типу як система підлеглого керування з вентильно-індукторним двигуном, яка враховує нелінійну характеристику навантаження. Наведено результати комп’ютерного моделювання з ПІД та нечітким регулятором швидкості, які показали, що нечіткий ПІД регулятор більш якісно відпрацьовує задані величини та переміщення гостряків.
 • Документ
  Випробування зразків озброєння та військової техніки за параметрами електромагнітної сумісності
  (Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості, 2020) Князєв, Володимир Володимирович
  У статті розглянуто проблему, що стосується визначення стратегії впровадження в Україні вимог з електромагнітної сумісності до зразків озброєння та військової техніки. Подано аналізування сучасних вимог відповідних стандартів НАТО, військових стандартів США, цивільних міжнародних та регіональних стандартів у галузі ЕМС. Надано пропозиції щодо послідовності введення в обіг вимог рекомендованих стандартів з урахуванням фактичних та перспективних можливостей випробувальних лабораторій України.
 • Документ
  Молния и летательные аппараты. Том 1
  (ТОВ "Цифра Прінт", 2020) Кравченко, Владимир Иванович; Князев, Владимир Владимирович
  Рассмотрены процессы формирования грозовых явлений и дана современная классификация видов молний. Содержатся материалы по определению параметров грозовой электромагнитной обстановки и номенклатуре внешних воздействующих факторов электромагнитного поля грозовых разрядов, оказывающих поражающие воздействия и дестабилизирующие влияния на летательные аппараты. Для инженерно-технических работников, разрабатывающих и эксплуатирующих летательные аппараты и студентов соответствующих специальностей. Также книга может быть полезна широкому кругу читателей.
 • Документ
  Analysis of the state of the external lightning protection system for operating energy objects
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Koliushko, D. G.; Rudenko, S. S.; Kiprych, S. V.
  Three stages, which are a basis of analysis of a condition of LPS based on the created algorithm, are considered in detail. An example of the analysis LPS condition of the existing substation with a voltage of 35 kV, created according to the specified method, is given. The program report in 3D form illustrates the unprotected parts of the object. Originality. For the first time, analgorithm for analysis the state of LPS of operating energy facilities according to the IEC 62305 standard has been developed.
 • Документ
  Мощный сильноточный генератор микросекундных импульсов напряжения амплитудой до ±2 МВ и тока амплитудой до ±150 кА с запасаемой в конденсаторах электрической энергией до 1 МДж
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Баранов, Михаил Иванович; Буряковский, Сергей Геннадиевич; Князев, Владимир Владимирович
  Предложена и апробирована новая схема построения мощного сверхвысоковольтного сильноточного генератора импульсных напряжений и токов ГИНТ-2 наружной установки, формирующего на активно-индуктивной нагрузке микросекундные импульсы напряжения амплитудой до ±2 МВ и тока амплитудой до ±150 кА при запасаемой электрической энергии до 1 МДж. Данный генератор построен на основе размещенного в полевых условиях модернизированного стационарного генератора ГИНТ-4 на номинальное напряжение ±4 МВ и номинальный ток амплитудой ±75 кА с запасаемой в его высоковольтных конденсаторах электрической энергией номинальным значением 1 МДж. Приведены описания схемных и конструктивных решений генератора ГИНТ-2, позволяющих обеспечить при сохранении основной электротехнической элементной базы генератора ГИНТ-4 получение на длинном разрядном воздушном промежутке двухэлектродной системы«игла-плоскость» импульсов тока микросекундной длительности с удвоенной амплитудой по сравнению с параметрами импульсов тока, формируемых в разрядной цепи генератора ГИНТ-4 с использованием аналогичной двухэлектродной системы. Перевод генератора ГИНТ-4 в режим работы генератора ГИНТ-2 с уменьшенным вдвое уровнем выходного импульсного напряжения и увеличенным вдвое уровнем выходного импульсного тока обусловлен требованиями стандартов НАТОAECTP-250: 2014 и СШАMIL-STD-464C: 2010 при испытаниях технических объектов на электромагнитную совместимость и невосприимчивость к воздействию на них мощных электромагнитных помех от атмосферных грозовых сильноточных электрических разрядов (молний).
 • Документ
  Математическое моделирование переходных процессов в электроприводе стрелочного перевода – основном исполнительном элементе железнодорожной автоматики
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Буряковский, Сергей Геннадиевич; Маслий, Артем Сергеевич; Пасько, Ольга Владимировна; Смирнов, Василий Васильевич
  Разработаны математические модели электропривода стрелочного перевода в виде двух- и трехмассовой электромеханических систем на основе двигателей постоянного и переменного тока как основного исполнительного элемента системы автоматизации железных дорог. Отклонения модельных и экспериментальных переходных процессов для параметров стрелочного перевода СП-6м не превышают 5 %.
 • Документ
  Анализ характеристик и возможностей высоковольтного электротехнического комплекса НИПКИ «Молния» НТУ "ХПИ" для испытаний объектов энергетики, вооружения, авиационной и ракетно-космической техники на электробезопасность и электромагнитную совместимость
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Баранов, Михаил Иванович; Буряковский, Сергей Геннадиевич; Князев, Владимир Владимирович; Руденко, Сергей Сергеевич
  Выполнен анализ основных технических характеристик и новых возможностей составных частей уникального высоковольтного электротехнического комплекса НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», предназначенного для проведения испытаний объектов промышленной энергетики на электробезопасность, их стойкость к воздействию стандартных апериодических грозовых и коммутационных импульсов напряжения (тока), а также объектов вооружения и военной техники, авиационной и ракетно-космической техники на электромагнитную совместимость и молниестойкость при прямом действии на них нормированных импульсов тока искусственной молнии. Показано, что данные испытания могут проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов США SAE ARP 5412: 2013, SAE ARP 5414: 2013, SAE ARP 5416: 2013, RTCA DO-160G: 2011, военных стандартов США MIL-STD-464C: 2010, MIL-STD-461G: 2015, стандартов НАТО AECTP-500: 2016, AECTP-250: 2014, международных стандартов IEC 62305-1: 2010, IEC 61024-1: 1990 и межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.2-97 на оригинальных отечественных высоковольтных установках УИТОМ-1, ГТМ-10/350, ГКИН-2, TI-CS115 (NCS08), TI-CS116 (NCS09), G-NCS10, МВ 1000 и ИК-1У с нормированными характеристиками. Приведены примеры и результаты испытаний ряда технических объектов на указанных высоковольтных слабо- и сильноточных электроустановках.
 • Документ
  Класифікація документів страхового фонду документації України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Ситник, Наталія Леонідівна; Виноградова, Ольга Євгеніївна; Тягун, Тетяна Володимирівна; Мазничко, Андрій Борисович
  Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та Положення про Державну архівну службу України одним із основних завдань Укрдержархіву є координація і контроль за формуванням страхового фонду документації України, його веденням, утриманням і наданням користувачам копій документів страхового фонду документації, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також у сфері збереження інформації про культурні цінності. Метою дослідження є встановлення єдиних принципів класифікації документів страхового фонду документації, інформація про які вноситься до Державного реєстру документів страхового фонду документації України. Висвітлено питання щодо аналізу порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України, дослідження процесу формування реєстраційного номера документа страхового фонду документації, аналізу класифікаторів державного, відомчого, галузевого та регіонального призначення та розроблення класифікатора документів страхового фонду документації України. Класифікатор документів страхового фонду документації України призначено для використання суб ’єктами державної системи страхового фонду документації під час створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації у межах повноважень, визначених законодавством України.
 • Документ
  Особенности конструкции измерителя напряженности магнитного поля индукционного типа в виде длинной линии
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Шаламов, Станислав Павлович
 • Документ
  Сравнение параметров коронного разряда со стержневого молниеприемника в модельных и натурных экспериментах
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Чернухин, Александр Юрьевич
 • Документ
  Сравнительный анализ стандартов США на электромагнитную совместимость оборудования летательных аппаратов
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Немченко, Юрий Семенович
 • Документ
  Выбор смартфона НТС Desire A8181 как типичного представителя индивидуальной коммуникационно-вычислительной системы для тестирования воздействия сверхширокополосного импульсного электромагнитного излучения
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Коробко, Анатолий Иванович; Коробко, Зинаида Ивановна
 • Документ
  Разработка блокирующего устройства нового поколения, применяемого в системах оперативных блокировок безопасности электрических станций и подстанций
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2016) Колиушко, Георгий Михайлович; Понуждаева, Елена Геннадьевна