Вісник № 13

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Вплив обробки поверхні поліетилену коронним розрядом на його властивості
  (НТУ "ХПІ", 2008) Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Рассоха, Олексій Миколайович
  В статье изучено влияние обработки поверхности полиэтилена высокой и низкой плотности коронным разрядом на технологические, реологические и эксплуатационные свойства данного материала, который используется в составе трехслойных полимерных защитных покрытий. Доказано, что коронный разряд не оказывает существенного влияния на реологические свойства полиэтилена.
 • Документ
  Выбор способов механического разделения суспензии гидроокиси титана
  (НТУ "ХПИ", 2008) Трошин, Алексей Георгиевич; Моисеев, Виктор Федорович; Пономарева, Н. Г.; Васильев, М. И.
  В статті наведені результати досліджень щодо вибору засобів механічного розділення гідроокису титану. На підставі критичного аналізу зроблений висновок про доцільність застосування відстійних шнекових центрифуг з безперервним вивантаженням осаду із попередньою фізико-хімічною обробкою.
 • Документ
  Порівняльний аналіз технологій отримання залізовуглецевих сплавів і деталей із заданим градієнтом властивостей
  (НТУ "ХПІ", 2008) Товажнянський, Леонід Леонідович; Чуняєв, О. М.; Чуняєва, Л. Л.; Заєць, І. І.; Асріян, А. А.
  Показано, що зростаючий попит на сплави та деталі із заданим градієнтом складу і властивостей вже не може бути задоволений за рахунок традиційних технологій на кшталт цементації та азотування. Ці технології вже досягли свого технічного ліміту і вичерпали шляхи подальшого удосконалення масових деталей. Через вузький діапазон властивостей, що можуть свідомо покращуватися, вони зазвичай навіть не вважаються технологіями отримання деталей із заданим градієнтом властивостей. Головна відмінність сучасних технологій – це можливість формування надтвердих та надстійких шарів карбідів, нітридів, боридів та інших сполук на металічній поверхні. Показано, що технологія дифузійного карбідного поверхневого легування (ДКПЛ) є однією з найбільш ефективних технологій створення залізовуглецевих деталей і сплавів із заданим градієнтом властивостей. Публікація дає стислий порівняльний аналіз вищеозначених технологій.
 • Документ
  Теоретическое обоснование получения гидроксидных прекурсоров золь-гель композиции в системе Al – ZrO(NO₃)₂ – ЭТС
  (НТУ "ХПИ", 2008) Шуба, И. В.; Мухина, Л. В.; Скородумова, О. Б.
  У роботі проведено термодинамічний аналіз окислення алюмінію у розчині оксинітрату цирконію та визначено ймовірні схеми взаємодії між компонентами при одержані гідроксидних прекурсорів. Визначено межі рН та температур, у яких можливо окислення тонко дисперсного алюмінію. Визначено механізм процесу окислення при рН розчину < 2 та > 2 і встановлено, що продуктами окислення у першому випадку являються Al³⁺, а в іншому – гідроксид алюмінію.
 • Документ
  Термодинамические исследования тройных соединений системы BaO – Al₂O₃ – Fe₂O₃ – SiO₂
  (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Цапко, Наталия Сергеевна; Дейнека, Виктория Владимировна; Корогодская, Алла Николаевна; Гуренко, Ирина Викторовна
  У статті наведені результати досліджень термодинамічно стійких потрійних сполук системи BaO – Al₂O₃ – Fe₂O₃ – SiO₂. Створено базу термодинамічних даних: ентальпій, ентропій та коефіцієнтів рівняння теплоємності, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять потрійні сполуки системи BaO – Al₂O₃ –Fe₂O₃ – SiO₂.
 • Документ
  Термодинамические исследования гидросиликатов кальция
  (НТУ "ХПИ", 2008) Шабанова, Галина Николаевна; Киселева, С. А.; Шванык, Д. Ю.
  У статті наведено результати досліджень термодинамічних характеристик гідросилікатів кальцію. Створено базу термодинамічних характеристик, необхідних для дослідження багатокомпонентних систем, до складу яких входять гідросилікати кальцію.
 • Документ
  Дослідження впливу неорганічних добавок на фізико-механічні властивості спеціального барієвого цементу
  (НТУ "ХПІ", 2008) Шабанова, Галина Миколаївна; Тараненкова, Вікторія Віталіївна; Дейнека, Вікторія Володимирівна; Цапко, Наталія Сергіївна
  У статті наведені результати досліджень впливу добавок неорганічного походження на фізико-механічні властивості спеціального барійвмісного цементу. Підібрано ефективну комплексну добавку, що уповільнює термін тужавіння і сприяє зміцненню цементного каменя на ранніх термінах його тверднення.
 • Документ
  Вибір екологічних конструкційних матеріалів для обладнання по збагаченню мінеральної сировини
  (НТУ "ХПІ", 2008) Самойленко, Наталія Миколаївна; Аверченко, Валентина Іллівна; Самойленко, Дмитро Євгенович
  Показана актуальність визначення екологічності конструкції при проектуванні обладнання для збагачення мінеральної сировини. Розроблені показники інтегрального критерію визначення її екологічності з застосуванням бального методу оцінки. Наведений приклад використання даного критерію та запропонований напрямок його удосконалення.
 • Документ
  Полімерні матеріали, що використовуються при виготовленні ортезів для сидіння для реабілітації пацієнтів з важкими порушеннями опорно-рухових функцій
  (НТУ "ХПІ", 2008) Салєєва, А. Д.; Солнцева, І. Л.; Гришко, Є. К.; Чернов, Є. І.; Борисов, М. О.; Близнюк, Олександр Вікторович
  Проведено дослідження різних полімерних матеріалів з метою застосування їх для виготовлення індивідуального ортеза для сидіння найбільш простої конструкції, що складається із твердого каркаса й зм'якшуючого елемента. Установлено, що для виготовлення твердого каркаса необхідно використати ВТТП із міцністю при вигині 30-35 МПа, модулем пружності 780-1100 МПа й високою ударною в’язкістю. Такий комплекс властивостей має ТермоЛин марки Т95 і його вітчизняний аналог ЛМТ. Найкращі зм'якшуючі й експлуатаційні властивості, необхідні для зм’якшуючого елемента, а саме: напруга при стиску до 40% 37-43 КПа, залишкова деформація при статичному стиску не більше 4%, мали вітчизняні поролони марок EL 2842, ST 3542, HR 3535.
 • Документ
  Термодинамический анализ высококремнеземистой области системы Na₂O – SiO₂ – H₂O, характерной для искусственного песчаника
  (НТУ "ХПИ", 2008) Салей, А. А.; Цыганков, Г. Г.; Сигунов, А. А.; Нуштаев, Ю. Ю.; Бершадский, Е. А.
  Проведено термодинамічні дослідження в системі Na₂O – SiO₂ – H₂O, властивій штучному піщанику, встановлені перевага i послідовність проходження хімічних процесів мінералоутворення гідросилікатів натрію у висококремнеземістій області цієї системи. Розглянуті реакції дегідратації i дисоціації гідросилікатів. Проведені розрахунки температурної залежності енергії Гібса цих реакцій.
 • Документ
  Расчет физико-химических свойств системы азотная кислота – ортофосфорная кислота – нитрат кальция – гидроксид аммония
  (НТУ "ХПИ", 2008) Рыщенко, Игорь Михайлович; Асеев, Г. Г.; Савенков, Анатолий Сергеевич; Вецнер, Ю. И.
  Виходячи з розробленої теорії міжіонних взаємодій в стаціонарних і нестаціонарних процесах в концентрованих розчинах електролітів, розглянуті теоретичні і кореляційні рівняння розрахунку щільності, теплопровідності, динамічного коефіцієнта в'язкості, теплоємності, тиску пари над розчином, активності води і поверхневого натягнення багатокомпонентної системи азотна кислота – ортофосфорная кислота – нітрат кальцію – гидроксид амонію.
 • Документ
  Оптимізація енергетичних витрат виробництва епоксидних та фенолформальдегідних олігомерів методом пінч-аналізу
  (НТУ "ХПІ", 2008) Рассоха, М. О.; Черкашина, Ганна Миколаївна
  Одним з методів ефективного дослідження технологічних процесів з метою пошуку можливості вдосконалення споживання енергії є пінч-аналіз, що застосовує елементарні термодинамічні закономірності в поєднанні з евристичними прийомами. В даній роботі наводиться приклад застосування цього методу при аналізі процесу синтезу епоксидного олігомеру марки ЕХД та новолачного фенолоформальдегідного олігомеру.
 • Документ
  Фурано-эпоксидные композиционные материалы: структура, свойства, применение
  (НТУ "ХПИ", 2008) Рассоха, Алексей Николаевич
  В роботі наведені результати розрахунково-теоретичного аналізу та практичного дослідження топологічної структури, міцностних, технологічних та експлуатаційних властивостей фураноз-епоксидних полімерів, що наповненні кварцевим піском, періклазом та каоліном.
 • Документ
  Связующие и стеклопастики на основе ненасыщенных полиэфиров
  (НТУ "ХПИ", 2008) Подгорная, Лидия Филипповна; Авраменко, Вячеслав Леонидович; Черкашина, Анна Николаевна; Исламгулова, Е. Р.; Близнюк, Александр Викторович; Данильцев, В. Г.
  Досліджені технологічні властивості зв’язуючих і процеси їх тверднення при кімнатній і підвищеній температурах. Вивчені фізико-механічні властивості затверднених зв’язуючих і склопластиків на їх основі, а також стійкість композитів до дії різних хімічних середовищ.
 • Документ
  Некоторые аспекты безопасного локального водоснабжения населения
  (НТУ "ХПИ", 2008) Мануйлов, М. Б.; Куковицкий, Николай Николаевич; Донченко, В. Ю.
  У роботі представлені причинно-наслідкові зв'язки формування мікробіологічного зараження води у системі локального водопостачання при використанні веж Рожновського. Запропоновано технологію, яка забезпечує консервацію мікробіологічних показників води на рівні питної за допомогою іонів срібла, одержуваних електрохімічним способом.
 • Документ
  Исследование и выбор растворителей для введения сцинтилляционных добавок в меламино-альдегидную матрицу
  (НТУ "ХПИ", 2008) Лебедев, Владимир Владимирович; Авраменко, Вячеслав Леонидович; Тицкая, В. Д.
  Проведені дослідження з вибору розчинників для введення сцинтиляційних добавок у меламіно-формальдегідний олігомер. На підставі фізико–хімічних і термодинамічних досліджень ряду гідроксилвміщуючих розчинників визначені ті, що мають максимальну розчинювальну здатність відносно сцинтиляційних доданок і олігомеру.
 • Документ
  Исследование перераспределения температуры внутри частиц обожженного гипса в камере томления
  (НТУ "ХПИ", 2008) Кондращенко, Е. В.; Баранова, А. А.; Баранов, А. Н.
  В статті приведена розроблена оригінальна технологія випалу гіпсового в’яжучого. Розроблен метод, який описує необхідне розподілення температур в частках гіпсу після опалу на першому етапі для умов їх теплообробки на другому етапі. Розраховано відношення між об’ємами різних зон у частці гіпсу для отримання α-полугідрата сульфату кальцію.
 • Документ
  Гидрофазное соосаждение гидрооксидов железа и кобальта в ультразвуковых полях
  (НТУ "ХПИ", 2008) Колодяжный, А. Т.; Фролова, Л. А.
  Досліджено вплив ультразвуку на розмір та розподіл частинок оксидних та гідроксидних з’єднань на основі заліза. Розглянуто два типа реакторів УЗ-обробки розчину. Встановлена залежність розподілу частинок по розміру в залежності від подаваємої питомої енергії.
 • Документ
  Розробка оптимального варіанту схеми санітарної очистки м. Харкова від твердих побутових відходів
  (НТУ "ХПІ", 2008) Касімов, О. М.; Дрожина, Данія Нурівна; Шингур, А. О.
  Розроблена оптимальна схема санітарної очистки м. Харкова, включає поетапний перехід від існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) до повного роздільного збору ресурсно-цінних компонентів. Реалізація даної схеми дозволить поступово зменшити кількість відходів, що захоронюють на полігонах, завдяки вилученню з загальної маси ТПВ ресурсно-цінних компонентів та знешкодження небезпечних відходів.
 • Документ
  Энергетические соотношения в динамической системе вибропресса с двухчастотным приводом
  (НТУ "ХПИ", 2008) Емельяненко, Н. Г.; Саенко, Л. В.
  Наведено залежності для визначення складових витрат потужності на подолання сил тертя в підшипниках основного й додаткового дебалансних валів, дисипативних сил у пружних елементах і сил опору коливанням бетонної суміші.