Вісник № 29

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Damage accumulation in multilayer thin films on gamma titanium aluminides
  (НТУ "ХПИ", 2014) Zolochevsky, A.; Parkhomenko, L.; Gnitko, V.; Kühhorn, A.; Kober, M.
  The present paper involves comprehensive investigations towards an understanding on how aggressive environments, high service temperatures and long dwell times affect damage growth and lifetime reduction of different components of automotive combustion engines and aero-engines made out of gamma titanium aluminides with protective coatings. The outcome of this paper is related to the practical recommendations on how damage growth at high temperatures in multilayer thin films on gamma titanium aluminides under thermal cyclic conditions and multiaxial stress state may be controlled in order to reduce environmental degradation, optimize the protective coating and extend lifetime of a component for automotive, energy and aerospace applications.
 • Документ
  Применение игрового проектирования в учебном процессе
  (НТУ "ХПИ", 2014) Зинченко, Елена Ивановна; Гречка, Ирина Павловна; Кротенко, Галина Анатольевна
  Рассмотрена роль игрового проектирования в учебном процессе. Это прогрессивная форма обучения, благодаря которой студенты получают определенные навыки и умения. Благодаря применению игрового проектирования в курсе теории механизмов и машин преподаватели кафедры добились повышения успеваемости студентов.
 • Документ
  Математическое и численное исследование различных конструкций ортезов при спондилодезе шейного отдела позвоночника
  (НТУ "ХПИ", 2014) Веретельник, Олег Викторович; Ткачук, Николай Анатольевич; Тимченко, И. Б.; Дынник, А. А.; Погорелая, А. В.
  В данной работе предлагаются результаты исследования геометрических моделей, описывающих шейный отдел позвоночника человека с применением различных методик лечения: спондилодез и ортезирование. В ходе исследования рассматривались различные конструкции ортезов. По итогам исследований были получены поля эквивалентных напряжений и проведено сравнений максимальных значений эквивалентных напряжений для компонент шейного сегмента Cɪν − Cνɪ среди всех моделей.
 • Документ
  Модели и разрешающие соотношения для анализа контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов
  (НТУ "ХПИ", 2014) Ткачук, Николай Николаевич; Скрипченко, Наталья Борисовна; Ткачук, Анна Владимировна; Головченко, В. И.
  В статье предложены подходы к решению задачи о контактном взаимодействии гладких и шероховатых тел. Задача сводится к граничному интегральному уравнению. Дискретизация искомого контактного давления осуществлена при помощи метода граничных элементов. Влияние шероховатости моделируется при помощи упругого основания Винклера. Получены асимптотические оценки для определения влияния податливости слоя на контактное давление.
 • Документ
  Геометрія циліндричних передач змішаного зачеплення з круговими арковими зубцями
  (НТУ "ХПІ", 2014) Ткач, П. М.; Чала, О. Ю.
  У статті розглядаються питання, необхідні для вирішення основних задач синтезу і аналізу передач змішаного зачеплення з арковими зубцями, нарізаними круговими різцевими головками, за значеннями критеріїв працездатності. Побудована математична модель верстатного зачеплення і досліджена внутрішня геометрія твірної поверхні циліндричних передач змішаного зачеплення з круговим зубом. Отримані рівняння активних поверхонь кругових аркових зубців змішаного зачеплення для головки і ніжки шестерні і колеса відповідно.
 • Документ
  Функція передатного відношення циліндричної прямозубої передачі
  (НТУ "ХПІ", 2014) Ткач, П. М.
  У статті розглянуто вплив геометрії зубців шестірні і колеса та кута повороту на миттєве значення передатного числа. Отримана функція передатного відношення та такий підхід до її визначення можуть бути застосовані для моделювання реальних зачеплень із відомими параметрами зносу зубців шестірні і колеса.
 • Документ
  Моделювання оперативного лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендопротезування кульшового суглоба
  (НТУ "ХПІ", 2014) Шимон, В. М.; Литвак, В. В.; Шерегій, А. А.; Веретельник, Олег Вікторович; Ткачук, Микола Анатолійович
  На сьогоднішній день одним з найактуальніших питань у травматології та ортопедії є відновлення функцій руху в суглобах. Лікування переломів шийки стегна у хворих похилого віку - це ендопротезування. Воно ефективне і доступне для хворого, який в найкоротші терміни стає працездатним. Пропонується методика моделювання та досліджень процесу оперативного лікування пацієнтів. Проведено тестовий розрахунок інтактної моделі.
 • Документ
  Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків
  (НТУ "ХПІ", 2014) Русіло, П. О.; Будяну, Р. Г.; Калінін, О. М.; Костюк, В. В.; Варванець, Ю. В.
  Проведена оцінка рівня технічної досконалості сучасних зразків основних бойових танків, які знаходяться на озброєнні армій передових країн світу, та обґрунтовані тактико-технічні характеристики для модернізації та розроблення перспективних зразків. Порівняльний аналіз рівня технічної досконалості свідчить, що до трійки кращих світових зразків належать танк Т-90А, БМ «Оплот-М» і АМХ-56 «Леклерк». Вітчизняний танк БМ «Оплот-М» займає провідне місце серед перспективних зразків.
 • Документ
  Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з'єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій
  (НТУ "ХПІ", 2014) Прохоровський, Ю. В.; Кіндрацький, Б. І.
  На основі уточненої теорії оболонок побудовано математичну модель розрахунково-експериментального методу визначення залишкових напружень в зонах зварних швів кусково-однорідних оболонок у машинобудівних конструкціях та проведено числовий аналіз задачі.
 • Документ
  Изгибная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев
  (НТУ "ХПИ", 2014) Попов, А. П.; Медведовский, А. М.; Попова, Л. А.; Савенков, О. И.
  Впервые в соответствии с новой теорией контактной прочности упруго сжатых тел разработан метод расчета на изгибную прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев.
 • Документ
  Коэффициент полезного действия глобоидно-цилиндрической зубчатой передачи Новикова
  (НТУ "ХПИ", 2014) Плясуля, Н. В.
  В статье получены расчетные зависимости для определения коэффициента потерь и коэффициента полезного действия зубчатых передач Новикова с двумя линиями зацепления, в том числе передач с перекрещивающимися осями вращения. Показано, что коэффициент полезного действия снижается с уменьшением суммарных чисел зубьев колес в передаче, а увеличение передаточного числа способствует увеличению коэффициента полезного действия.
 • Документ
  Переход через резонанс в осцилляторе линейно-переменной массы
  (НТУ "ХПИ", 2014) Ольшанский, В. П.; Ольшанский, Станислав Васильевич
  Показано, что в осцилляторе переменной массы могут возникнуть резонансные колебания даже при действии внешней силы постоянной амплитуды и частоты. Исследованы особенности такого резонанса.
 • Документ
  Основные результаты профессора Я. В. Столярова
  (НТУ "ХПИ", 2014) Назаренко, Сергей Александрович; Ткачук, Николай Анатольевич; Хавин, Валерий Львович
  Статья посвящена описанию научной и педагогической деятельности выдающегося ученого в области механики и машиноведения, видного деятеля высшего технического образования Я. В. Столярова.
 • Документ
  Выбор оптимального распределения числа сателлитов по ступеням планетарного механизма типа 3 × A͞I по критерию минимума масс
  (НТУ "ХПИ", 2014) Матусевич, Владимир Анатольевич; Шарабан, Юрий Владимирович; Шехов, Александр Владимирович; Абрамов, В. Т.
  Исследована зависимость значения суммарной массы трехступенчатого планетарного механизма типа 3 × A͞I с заданным общим передаточным отношением от распределения числа сателлитов по его ступеням. Общее передаточное отношение механизма и его распределение по ступеням выбрано по критерию минимума суммарной массы механизма. Предложены рекомендации по распределению числа сателлитов по ступеням механизма.
 • Документ
  Компьютерное моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов объектов бронетанковой техники, подвергающихся воздействию гидрогазодинамических нагрузок
  (НТУ "ХПИ", 2014) Мартыненко, Александр Викторович; Танченко, Андрей Юрьевич; Бруль, С. Т.; Васильев, Антон Юрьевич; Веретельник, Олег Викторович
  В работе решена задача по обеспечению обоснованного выбора конструктивных схем и параметров элементов боевых машин (БМ), подвергающихся действию гидрогазодинамических нагрузок, для обеспечения заданных тактико-технических характеристик (ТТХ). Для этого были разработаны новые подходы и математические модели, обоснованы направления анализа и синтеза параметров этих элементов, предложена и реализована структура специализированного программно-модельного комплекса (СМПК), проведены экспериментальные исследования методами голографической спеклинтерферометрии и непосредственных измерений. Был предложен подход, дающий возможность учитывать нелинейность от действия каждой компоненты нагрузки. В развитие данного подхода адаптировано, с одной стороны, расширенное параметрическое описание элементов гидрообъемных передач (ГОП) и напряженно-деформированного состояния (НДС) их элементов, а с другой – усовершенствована математическая модель НДС путем учета нелинейностей, обусловленных наличием контактного взаимодействия. Для подтверждения применимости разработанных в работе подходов подробно были исследованы две системы БМ: гидрообъемная передача ГОП-900, влияющая на такую ТТХ как подвижность, и артиллерийский ствол типа КБА3, влияющий на огневую мощь. Была решена задача о динамическом НДС ствола пушки, что дает основание для необходимости учета динамических процессов в стволе при осуществлении выстрелов. Созданный в работе СПМК дает возможность формирования и наполнения специализированной базы данных для обоснования конструктивных и технологических решений, обеспечивающих прочность и жесткость как блока цилиндров ГОП, так и танкового орудия, что, в свою очередь, дает возможность обеспечить ТТХ проектируемых перспективных машин.
 • Документ
  Определение допускаемых контактных напряжений при работе волновых прецессионных передач с телами качения
  (НТУ "ХПИ", 2014) Маргулис, М. В.; Гордиенко, Я. О.
  В данной статье на основе анализа работ по волновым передачам с промежуточными телами качения представлена обобщенная методика определения допускаемых контактных напряжений для основных звеньев волновых прецессионных передач с телами качения в процессе передачи рабочих нагрузок. Методика учитывает особенности геометрии передачи, используемые материалы, твердость поверхностного слоя основных звеньев и необходимую долговечность передач.
 • Документ
  Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности
  (НТУ "ХПИ", 2014) Литвиненко, А. В.
  В работе проведено обобщение результатов анализа конструкций, технологии изготовления и условий производства военных гусеничных и колесных машин легкой категории по массе, а также действующих поражающих факторов в условиях боевого применения и методов исследований, что свидетельствует о противоречии между потребностями бронетанкостроения в методах проектно-технологического обеспечения тактико-технических характеристик (ТТХ) объектов бронетанковой техники и возможностями науки. На основе развития метода обобщенного параметрического моделирования и распространения его на проектно-технологические решения предложен новый подход к обеспечению заданных ТТХ легкобронированных машин за счет взаимодействия и взаимовлияния конструктивных решений, технологических режимов и условий производства. При этом впервые множество технологических факторов привлечено как определяющее в значительной степени уровень ТТХ и как варьируемое, искомое.
 • Документ
  Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах
  (НТУ "ХПИ", 2014) Кириченко, С. Г.
  В статье рассматривается изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез при помощи производящих инструментов.
 • Документ
  Ситуаційні моделі застосування броньованих ремонтно-евакуаційних машин
  (НТУ "ХПІ", 2014) Калінін, О. М.; Русіло, П. О.; Варванець, Ю. В.; Костюк, В. В.
  Дана коротка характеристика ситуацій застосування і розглядається виробниче, технологічне і спеціальне обладнання, яким необхідно оснастити броньовані ремонтно-евакуаційні машини під час виконання ними завдань технічного забезпечення механізованих і танкових підрозділів.
 • Документ
  Исследование связанной задачи аэроупругости с применением современных методов расчета
  (НТУ "ХПИ", 2014) Грабовский, Андрей Владимирович
  Предложен новый подход к расчету напряженно-деформированного состояния элементов с учетом взаимодействия упругой конструкции с газовым потоком. Он базируется на постановке связанной задачи аэроупругости. Приведены результаты решения тестовой задачи.