Вісник № 62

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Формализация моделей многослойных тонкостенных конструкций в САПР
  (НТУ "ХПИ", 2015) Чопоров, Сергей Викторович; Гоменюк, Сергей Иванович; Аль-Атамнех, Белаль Ганим Мохаммад; Аль-Омари, Мохаммад Атеф Вади; Алатамнех, Хамзе Халед
  В работе рассмотрена проблема формализации задач исследования напряженно-деформированного состояния многослойных тонкостенных конструкций. Предложен соответствующий проблемно-ориентированный язык описания тонких многослойных пластин и их исследования с использованием метода конечных элементов в системах автоматизированного проектирования. В основу проблемно-ориентированного языка заложен стандарт ЕСМА-262, что позволяет использовать относительно несложный в изучении синтаксис и упрощает описание сложных моделей.
 • Документ
  Исследование параметров водно-спиртовых смесей полученных в условиях знакопеременных импульсов давления
  (НТУ "ХПИ", 2015) Шурчкова, Юлия Александровна; Дубовкина, Ирина Александровна
  Представлены результаты исследований параметров водно-спиртовых смесей полученных в условиях знакопеременных импульсов давления. Исследованы различные температурные режимы и время обработки водно-спиртовых смесей в интервале концентраций 10-90% об. В результате проведенных исследований установлено, что водно-спиртовые смеси, полученные в условиях знакопеременных импульсов давления, содержат меньшее количество вредных примесей, растворенного кислорода, обладают улучшенными органолептическими свойствами, что свидетельствует об улучшенных физико-химических свойствах.
 • Документ
  Реологічні властивості гідратованих білоквмісних функціональних харчових композицій
  (НТУ "ХПІ", 2015) Страшинський, Ігор Мирославович; Пасічий, Василь Миколайович; Фурсік, Оксана Петрівна
  Харчові добавки посідають важливе місце в харчовій промисловості. Найбільш поширеними стабілізуючими добавками для м’ясної промисловості являються білкові препарати рослинного та тваринного походження, а також гідроколоїди. Проте все частіше замість індивідуальних добавок використовують комплексні. У статті наводяться дані проведених досліджень по визначенню ефективної в’язкості у створених функціональних харчових композиціях. До їх складу входять білкові препарати рослинного та тваринного походження, а також суміш гідроколоїдів. Представлені результати доводять покращення реологічних властивостей шляхом внесення нанокомпозиту.
 • Документ
  Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сердюк, Марина Єгорівна; Величко, Ігор Георгійович; Байберова, Світлана Сергіївна
  Встановлено, що основним компонентом хімічного складу, який має домінуючий вплив на інтенсивність втрат маси плодів яблуні є аскорбінова кислота. Регресійна модель для прогнозування втрат маси залежно від вмісту аскорбінової кислоти має вигляд: У=444,5Х²-11,11Х+0,083. Серед досліджених погодних чинників найбільш істотний вплив має різниця між середніми максимальними та мінімальними температурами останнього місяця формування плодів. У якості регресійної моделі для прогнозування втрат маси від абіотичних чинників слід користуватися рівнянням У=0,110779-0,006869Х₂.
 • Документ
  Теоретический анализ получения высокодисперсных порошков оксидов меди при плазмохимической обработке растворов CuS0₄
  (НТУ "ХПИ", 2015) Сергеева, Ольга Вячеславовна; Пивоваров, Александр Андреевич
  В данной работе проведен анализ условий для получения высокодисперсных порошков оксидов меди в разбавленных растворах. При использовании метода плазмохимической обработки раствора CuS0₄ с концентрацией не более 1,27х10² моль/л получены расчетные данные изменения концентраций компонентов раствора в процессе обработки. Величина среднеквадратического отклонения от эксперимента 0,8, что говорит об адекватности использованной модели. Данные рентгеноструктурного анализа подтверждают образование Cu0, Cu,Cu₂0. Размерные характеристик полученных осадков лежат в пределах от 8 до 110 нм. Более крупные частицы представлены в виде агломератов 0,5-5 мкм. Доказана возможность управления процессом синтеза частиц путем корректировки его параметров.
 • Документ
  Дослідження складу олійної фази косметичних засобів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Радзієвська, Ірина Гіронтіївна; Полонська, Тетяна Анатоліївна
  Для оптимізації складу олійної фази косметичних кремів досліджено властивості ряду косметичних олій. Розтікання та всмоктування емолентів шкірою визначали методом Зейдлера як розповсюдження речовини по поверхні за одиницю часу. Через комплексну дію суміші трьох емолентів шкіра залишається гладкою довше, ніж при нанесенні дво- або монокомпонентної основи. Запропоновано середній склад жирової фази косметичного засобу як співвідношення трьох груп емолентов 1: 2: 1.
 • Документ
  Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання
  (НТУ "ХПІ", 2015) Прісс, Олеся Петрівна; Бандуренко, Галина Михайлівна
  Досліджено вплив теплової обробки біологічно активними речовинами бактерицидно антиоксидантної дії на інтенсивність та субстрати дихання перцю впродовж зберігання. Встановлено, що сумісний вплив теплової обробки і біологічно активних речовин стабілізує інтенсивність дихання плодів перцю, що дозволяє сповільнити темпи витрачання сухих речовин, розчинних сахаридів і титрованих кислот. Зв'язок середньої сили прямої направленості між інтенсивністю дихання та цукрами та тісний обернений зв'язок з вільними кислотами вказує на важливість саме органічних кислот як дихального субстрату перцю.
 • Документ
  Дослідження структурних змін м’яса перепелів в процесі заморожування
  (НТУ "ХПІ", 2015) Пасічний, Василь Миколайович; Українець, Анатолій Іванович; Аль-Х, Хайдер М.; Полумбрик, Манєфа Миколаївна
  Описані зміни в структурі м'яса перепелів при заморожуванні і тривалому його зберіганні, протягом 6 місяців, які спричиняють порушення цілісності скелетної поперечно-м'язової тканини, з появою порожнин в міжм'язовому просторі, і ушкодження м’язових волокон. Втрати маси м'язової тканини перепелів внаслідок заморожування і зберігання склали: при заморожуванні парного м'яса - 17,7-21,1%, охолодженого - 20,3-24,8% і остиглого - 30,1-32,0%. У процесі заморожування в м'ясі перепелів спостерігається зменшення діаметра м'язових волокон в області грудки на 15,6-29,2% і стегна - на 13,9-27,1%, а також зниження їх кількості на 14,2-20,3% і 4,8-19,1% відповідно. Найменші зміни в структурі скелетної м'язової тканини відзначені у парного та охолодженого м'яса перепелів, найбільші - при заморожуванні остиглого м'яса.
 • Документ
  Вилучення ванадію та сульфатів лужних металів при переробці відпрацьованих каталізаторів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Нікіфорова, Анна Юріївна; Кожура, Олег Вікторович; Пасенко, Олександр Олександрович
  Запропонована технологічна схема переробки відпрацьованих ванадієвих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти. Визначено кінетичні характеристики відновного вилуговування ванадію діоксидом сірки при низькій кислотності розчинів, встановлено технологічні параметри максимального вилучення ванадію у розчини. Підготовку розчинів вилуговування до екстракційного вилучення ванадію запропоновано здійснювати шляхом нейтралізації їх вапном у присутності оцтової кислоти. Досліджено розподіл ванадію між розчином та твердою фазою на стадії нейтралізації, визначено технологічні параметри цього процесу.
 • Документ
  Одержання акрилової кислоти з метанолу та оцтової кислоти в присутності складних оксидних каталізаторів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Небесний, Роман Володимирович; Піх, Зорян Григорович; Шпирка, Ірина Іванівна; Івасів, Володимир Васильович; Небесна, Юлія Віталіївна; Фуч, Уляна Василівна
  Запропоновано одностадійний процес одержання акрилової кислоти з метанолу та оцтової кислоти у присутності нових ефективних каталізаторів, що містять оксиди бору, фосфору, вольфраму та ванадію, нанесені на силікагель. Досліджено вплив температури та часу контакту на показники процесу одержання акрилової кислоти з метанолу та оцтової кислоти в присутності кисню; встановлено оптимальні умови здійснення процесу. Показано, що в умовах реакції крім акрилової кислоти утворюється інший цінний мономер - метилакрилат.
 • Документ
  Посилення екологічної безпеки шляхом інтенсифікації переробки нафтової сировини
  (НТУ "ХПІ", 2015) Мішина, Олена Юріївна
  Досліджено вплив антиоксидантної присадки Борін на хімічні процеси, що відбуваються у нафтовій сировині за високих температур як спосіб підвищення екологічної безпеки за рахунок інтенсифікації переробки нафти. Продемонстровано суттєві відмінності якісного та кількісного складу нафтових сумішей, отриманих внаслідок перегонки за відсутності добавок та в присутності вказаного антиоксиданту. Підтверджено позитивну роль присадки Борін у інтенсифікації первинної нафтопереробки та встановлено збільшення частки насичених вуглеводнів на 5 об. % у світлому нафтопродукті.
 • Документ
  Система фізико-хімічних методів аналізу як інструмент управління якістю в процесі виробництва виноградних вин
  (НТУ "ХПІ", 2015) Іукурідзе, Елдар Жорайович; Кучеренко, Володимир Михайлович; Ткачкенко, Оксана Борисівна; Лозовська, Тетяна Сергіївна
  Представлено аналіз основних систем контролю якості у виробництві столових виноградних вин, переваги та недоліки в реальних умовах виробництва, інформативність показників в аспекті прийняття технологічних рішень. Обговорено результати комплексної оцінки вин, вироблених з використанням різних систем внутрішнього контролю та управління якістю. Встановлено, що введення додаткових показників контролю не впливає на рівень органолептичної оцінки вина і значення основних показників якості, визначених існуючою нормативною документацією.
 • Документ
  Особенности синтеза ферратов (VI) из сульфата железа (II)
  (НТУ "ХПИ", 2015) Головко, Дмитрий Аркадьевич; Головко, Игорь Дмитриевич
  Исследованы особенности получения ферратов(VI) щелочных и щелочноземельных металлов из сульфата железа(II) гипохлоритным способом. Изучено влияние некоторых факторов (концентраций OH˜ и ClO˜ -ионов, температуры, мольного соотношения [ClO˜]/[Fe(II)]) на выход целевого продукта. Установлено, что с ростом температуры выход ферратов(VI) уменьшается, поэтому синтез рекомендовано проводить в области низких температур. Выявлено, что степень превращения солей Fe(II) в Fe(VI) растет в ряду FeS0₄ - FeCl₂ - Fe(NO₃)₂. Установлено, что часть железа(II) переходит в магнетит. Показано, что при получении твердых K₂Fe0₄, CaFe0₄ и BaFe0₄ они загрязняются анионами S0₄²⁻. Предложены технологические решения для увеличения эффективности процесса синтеза и снижения содержания примесей в целевом продукте.
 • Документ
  Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації
  (НТУ "ХПІ", 2015) Строкань, Оксана Вікторівна; Стрелкова, Марія Андріївна
  У статті проаналізовано процес іонізації виробничих приміщень, зокрема розглянуті такі типи іонізаторів, як розсіювальний та іонізатор спрямованого аероіонного випромінювання. Наведено опис проектування програмного засобу, який дозволяє в автоматизованому режимі визначати аероіонне розподілення від штучних джерел аероіонізації в заданій робочій зоні. В залежності від отриманої картини аероіонного розподілення користувач має змогу наочно отримати зони аероіонного комфорту і дискомфорту і на основі цього розташовувати робочі місця. Особливістю пропонованого програмного засобу є можливість користувача самостійно за допомогою користувацького інтерфейсу пересувати (встановлювати) джерела аероіонізації у заданій зоні з метою отримання необхідної картини розподілення концентрації аероіонів від цих джерел. Також розроблюваний програмний засіб надає можливість варіювати кількістю, потужністю і типом джерел аероіонного випромінювання, застосовувати їх комбінацію. У статті наведені робочі зони програмного засобу з докладним поясненням, а також основні функції, які повинні виконуватися. Розроблено діаграма варіантів використання з поясненням користувачів і функціями, які вони можуть виконувати.
 • Документ
  Розробка термодинамічних когнітивних моделей проектної діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2015) Савєльєва, Оксана Степанівна; Становська, Іраїда Іванівна; Торопенко, Алла Володимирівна; Березовська, Катерина Ігорівна; Хеблов, Ісмаіл
  Розглянуто застосування термодинамічних залежностей для підтримки прийняття рішень в проектній діяльності. Для цього проаналізовано множину елементів проектної діяльності, виділено термодинамічні аналоги перенесення та їхні параметри і критерії, здійснено адаптування множини потенціалів та потоків до моделювання за типом термодинамічних функцій та критеріїв, запропоновано термодинамічні когнітивні моделі перенесення матеріально-фінансових ресурсів між елементами проектної діяльності на основі аналітичних критеріальних рівнянь теплофізичних процесів.
 • Документ
  Особливості методу формування показників в проекті
  (НТУ "ХПІ", 2015) Рич, Марина Іванівна
  Для досягнення заданих короткострокових та довгострокових цілей проекту необхідно проведення моніторингу з метою контролю за ходом виконання проекту, періодична оцінка досягнень проекту та інформування відповідальних осіб щодо його результатів для того, щоб вони могли за допомогою різних засобів покращити результативність виконання проекту. З урахуванням того, що зацікавлені сторони можуть впливати на хід розвитку проекту та давати в результаті оцінку успішності проекту, то така складова як їх відношення до проекту є одним з важливих показників, значення якого не можна недооцінювати. Саме тому був Запропонований метод формування показників в проекті на основі динамічних показників, який дозволяє зрозуміти важливість та доцільність проекту.
 • Документ
  Дослідження параметрів функціонування пожежно-рятувальних підрозділів міста Харкова на сучасному етапі для розробки програмного блоку "прогноз НС"
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ларін, Олександр Миколайович; Калиновський, Андрій Якович; Коваленко, Роман Іванович
  Метою дослідження було проведення аналізу основних показників функціонування пожежно-рятувальних підрозділів (ПРП). Дослідження проводилося методами математичної статистики та системного аналізу. В ході проведення дослідження було виявлено, що: ПРПм. Харкова здійснюють в середньому 15 видів на виклики впродовж доби; найбільше виїздів зафіксовано у Дзержинському, Московському та Київському районах міста, які мають найбільшу кількість населення серед адміністративних районів Харкова, тобто спостерігається кореляційна залежність між кількістю населення в певному районі міста та кількістю викликів ПРП в ньому; середній час прибуття ПРП на виклик складає 9 хвилин, що не перевищує нормативні показники (<10 хвилин); найбільшу кількість викликів зафіксовано у серпні місяці, серед днів тижня у суботу та п'ятницю; впродовж доби найбільше викликів спостерігається у другій половині дня з 13:00 до 24:00 години, вночі та зранку викликів порівняно менше. Результати отримані в роботі в подальшому будуть використані для побудови програмного блоку "ПРОГНОЗ НС" для автоматизованої системи управління ОДС ОКЦ ГУ ДСНС України у Харківській області.
 • Документ
  Пристосованість малого пожежно-рятувального судна до дій пожежних-рятувальників
  (НТУ "ХПІ", 2015) Кропивницький, Віталій Станіславович
  У роботі розглядається питання визначення пристосованості малого пожежно-рятувального судна до дій пожежних-рятувальників. Запропонована методика оцінки пожежно-рятувальних катерів (ПРК), яка дозволить визначити, який із катерів у більшій мірі пристосований до дій пожежних-рятувальників. Оцінювання пристосованості конструктивних елементів ПРК ще на стадії проектування, дозволить зробити висновки і за потреби внести необхідні зміни, для кращої взаємодії пожежних-рятувальників з катером, пожежним обладнанням під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Документ
  Консолидация информации о деятельности организации: системологический вербальный подход
  (НТУ "ХПИ", 2015) Косило, Николай Семенович; Ельчанинов, Дмитрий Борисович; Гуца, Олег Николаевич
  Рассмотрены классический и системологический подходы к определению миссии организации. Проанализированы основные этапы построения сбалансированной системы показателей деятельности предприятия на примере компании электроснабжения: формулировка миссии, описание ценностей, формирование видения будущего, выработка стратегии, определение целей (финансовых, клиентских, внутренних процессов, обучения и развития персонала организации) и показателей их достижения. Показана эффективность вербального подхода для решения этой задачи.
 • Документ
  Метод предварительного отождествления измерений цифровых кадров одной серии
  (НТУ "ХПИ", 2015) Дихтяр, Николай Юрьевич; Мовсесян, Яна Самвеловна; Саваневич, Вадим Евгеньевич
  В статье разработан вычислительный метод предварительного отождествления измерений цифровых кадров одной серии. Разработанный вычислительный метод предназначен для нахождения начального приближения параметров попарного соответствия (паросочетания) между двумя множествами измерений, соответствующих одной и той же области небесной сферы. Метод предварительного отождествления измерений цифровых кадров одной серии используется для последующего сложения данных кадров.