Вісник № 20

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  О синергетическом моделировании инновационных процессов в экономике здравоохранения
  (НТУ "ХПИ", 2013) Садовский, Виктор Артемович; Семенченко, Галина Владимировна
  В статье рассматриваются закономерности явлений и процессов в экономике здравоохранения с учетом принципов самоорганизации инновационных механизмов управления.
 • Документ
  Определение инвестиционной привлекательности предприятия и общие подходы к её оценке
  (НТУ "ХПИ", 2013) Рыльцев, Р. О.
  В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с определением и содержанием понятия «инвестиционная привлекательность предприятия», а также общих подходов к ее оценке. Приведен сравнительный анализ методик определения и оценки инвестиционной привлекательности предприятия. На основе проведенного анализа, автором статьи предложен подход к комплексной оценке инвестиционной привлекательности предприятия, а также ее новое определение.
 • Документ
  Сучасні проблеми соціально-відповідального маркетингу
  (НТУ "ХПІ", 2013) Рубан, В. В.
  Розглядаються основні аспекти концепції соціально-відповідального маркетингу. Сформульовано основні особливості впровадження соціально-відповідального маркетингу на підприємствах України.
 • Документ
  Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни
  (НТУ "ХПІ", 2013) Рожко, В. І.
  Дана стаття присвячена негативному впливу безробіття на економічну й соціальну сферу України. У роботі пропонуються шляхи й засоби усунення негативних наслідків безробіття на економічній і соціальній сфері в Україні.
 • Документ
  Розробка методики планування і організації ремонтного виробництва на основі регресійних моделей
  (НТУ "ХПІ", 2013) Погорєлов, Микола Іванович; Погорєлов, Сергій Миколайович
  У статті розглянуто питання прогнозування діяльності ремонтних служб підприємств галузі чорної металургії, а також запрапоновано рекомендації у вигляді методики планування ремонтного виробництва на певний період діяльності.
 • Документ
  Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості
  (НТУ "ХПІ", 2013) Перерва, Петро Григорович; Товажнянський, Вячеслав Леонідович
  Розглянуто питання настання кризових явищ на підприємствах хімічної промисловості нашої країни. Проведено аналіз динаміки показників роботи підприємств. Запропоновано заходи по покращенню роботи підприємствах хімічної промисловості. Особлива увага приділена розробці антикризового механізму санації та реструктуризації.
 • Документ
  Вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання
  (НТУ "ХПІ", 2013) Педенко, М. М.
  Розглянуто метод ціноутворення, який би в сучасних умовах господарювання був орієнтований на споживача.
 • Документ
  Оцінка економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях
  (НТУ "ХПІ", 2013) Назаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна; Єгорова, О. Ю.
  У статті визначається взаємозв’язок економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях. Людина відчуває комфортність життя, коли має економічну свободу, чисту екологію, розвинуту інфраструктуру, високий рівень освіти, медицини, культури. Держава та еліта суспільства повинні дбати про розвиток народу та кожної людини.
 • Документ
  Методологічні особливості підбору і розстановки робочих кадрів на ремонтних роботах
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мехович, Сергій Анатолійович; Погорєлова, Людмила Василівна
  У роботі розглянуті питання використання в аналізі специфічних методичних прийомів, серед яких, окрім економіко-статистичних методів, важливе місце повинні займати методи соціологічних обстежень, включаючи анкетування і інтерв'ю.
 • Документ
  Теоретико-методологічні аспекти забезпечення динамічної стійкості корпоративних структур в системі економічної безпеки
  (НТУ "ХПІ", 2013) Манойленко, Олександр Володимирович
  В статті визначені теоретико-методологічні аспекти формування систем економічної безпеки корпоративних структур з точки зору забезпечення їх динамічної стійкості в процесі управління їх розвитком. Досліджено основні фактори зовнішнього середовища (інституційного характеру) та закономірності генезису й життєвих циклів корпоративних систем, що зумовлюють особливості формування систем економічної безпеки при забезпечені їх динамічної стійкості.
 • Документ
  Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Майстро, Руслана Григорівна; Позднякова, А. А.
  У статті досліджено основні підходи до визначення поняття «фінансовий стан підприємства», здійснено фінансовий аналіз за складовою «оборотні кошти» на прикладі сучасного підприємства, оцінено важливість проведення систематичного фінансового аналізу, запропоновано можливі напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.
 • Документ
  Формування стратегії науково-технічного розвитку на рівні організації
  (НТУ "ХПІ", 2013) Літвиненко, Марія Владиславна; Кравцов, А. О.
  У статті висвітлюється процес формування науково-технічної стратегії розвитку підприємства, з урахуванням існуючого потенціалу підприємства, його стратегічних цілей та сучасних умов господарювання. Розроблено пропозиції щодо більш ефективного оновлення технічної бази виробництва шляхом лізингу.
 • Документ
  Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ларка, Людмила Сергіївна; Донець, Н. М.; Сіренко, М. О.
  Досліджено структуру стратегічного набору підприємства, проведено логіко-змістовне моделювання складових економічного потенціалу підприємства.
 • Документ
  Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2013) Кильницька, Є. В.
  В статті проаналізовано структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств.
 • Документ
  Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту
  (НТУ "ХПІ", 2013) Кучіна, Світлана Едуардівна; Частій, Дар'я Владиславівна
  У статті розглянуто мету та засоби маркетингового аудиту, виявлено основні характеристики маркетингового аудиту - всеосяжність, систематичність, незалежність, періодичність. Запропоновано приблизний формат проведення комплексного маркетингового аудиту на підприємстві.
 • Документ
  Інноваційність підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ковальов, Є. В.; Никифорець, Т. Є.
  Визначена неспроможність держави організаційно і фінансово підтримати існування науки на належному рівні. Єдиною ланкою, яка може забезпечити інноваційний розвиток країни, є підприємство у формі міжнародної корпорації.
 • Документ
  Coal resources and supply conditions in different countries
  (НТУ "ХПІ", 2013) Kovács, Ferenc
  The dynamics of change of norm of consumption of coal is considered for the production of electric energy. Possibilities of the use of coal are investigational on the production of electric energy on a perspective period. The estimation of coal beds of Hungary and possibility of their use is produced.
 • Документ
  Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2013) Косарєва, І. П.; Сукрушева, Г. О.; Сарматицька, Н. В.
  У статті проаналізовано досвід будівництва доступного житла в Україні, а токож і в інших зарубіжних країнах. На підставі іноземного досвіду розглянуті основні схеми фінансування доступного житла, які складають основу економічних інструментів впливу держав на розвиток доступності житла.
 • Документ
  Світовий досвід розвитку державних корпорацій
  (НТУ "ХПІ", 2013) Гуцан, Т. Г.; Чекардіна, Є. Ю.
  У статті проаналізовано міжнародний досвід створення та розвитку державних корпорацій. З’ясовано їх основні форми та особливості діяльності в різних країнах світу.
 • Документ
  Якості сучасного керівника залізничного транспорту в умовах його реформування
  (НТУ "ХПІ", 2013) Гриценко, Н. В.
  У даній статті розглядається питання щодо управління залізничним транспортом в умовах корінних змін при реформуванні залізничної галузі України. Запропоновано та представлено сукупність блоків професійно-важливих якостей сучасного керівника залізничного транспорту України.