Вісник № 01. Автомобіле- та тракторобудування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Визначення кінематичної невідповідності приводів коліс трактора з урахуванням показників шин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Ребров, Олексій Юрійович; Кальченко, Борис Іванович; Реброва, Олена Михайлівна
  Наведений аналіз формування величини кінематичної невідповідності приводів коліс трактора з урахуванням показників тракторних сільськогосподарських шин. Показано, що кінематична невідповідність формується внаслідок сумарного впливу внутрішнього передавального числа трансмісії та значень довжини окружності кочення шин переднього та заднього ведучих мостів. Встановлено, що дійсні значення довжини окружності кочення в межах груп шин, відповідно до індексу довжини окружності кочення, мають широкі інтервали значень. Це може спричиняти більш широкий інтервал варіювання величини випередження передніх ведучих коліс по відношенню до задніх, а в деяких випадках навіть циркуляцію потужності. Для шин, що мають довжину окружності кочення, яка наближається до верхньої або нижньої межі інтервалу в рамках індексу окружності кочення, а також комплектування трактора такими шинами при несприятливому співвідношенні довжини окружності кочення передніх та задніх шин величина випередження передніх шин буде виходити за рамки інтервалу 1,01…1,05, що рекомендується. Показано, що величина випередження передніх шин може становити як 0,982, так і 1,074. Оскільки, навіть, застосування необхідної для конкретного трактора різниці індексів окружності кочення задніх і передніх шин не гарантує рекомендоване значення величини випередження передніх шин, необхідно в обов’язковому порядку її визначати розрахунковим шляхом та перевіряти в експлуатації експериментально.
 • Документ
  Вплив сільськогосподарських тракторів на ущільнення грунту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Сергієнко, Микола Єгорович; Медведєв, Микола Григорович; Сергієнко, Антон Миколайович; Назаров, Олександр Іванович; Пелипенко, Євген Сергійович
  Сільському господарству необхідні як колісні, так і гусеничні трактори, тому що не всі операції раціонально виконувати лише колісними машинами. Перед виконанням сільськогосподарських операцій необхідно попередньо комплексно оцінювати наслідки зміни стану ґрунту після обробки, вибираючи заздалегідь раціональний тип трактора та знаряддя. При виконанні енергоємних операцій необхідно прагнути використовувати трактори з гусеничним рушієм. Сільгосппідприємствам необхідно рекомендувати оптимальний склад парку машин залежно від виду ґрунтів, площ оброблюваних полів, номенклатури культур, що вирощуються та вирішувати завдання тривалого та ефективного використання родючих земель, враховуючи при цьому не лише витрати та врожайність, а й негативний вплив на ґрунт. Внаслідок цього підвищиться врожайність, буде збережена родючість ґрунтів, знизяться експлуатаційні витрати, підвищиться продуктивність МТА. Дані міркування слід враховувати і щодо ніші гусеничних машин у виробництві та формуванні парку тракторів.
 • Документ
  Імітаційне моделювання тягово-динамічних показників тракторів на основі польових випробувальних циклів PowerMix
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Ребров, Олексій Юрійович; Кальченко, Борис Іванович; Якунін, Максим Євгенович; Реброва, Олена Михайлівна; Артюшенко, Олександр Вікторович
  В роботі наведена математична модель для визначення тягово-динамічних показників тракторів з використанням польових випробувальних циклів PowerMix. Запропонований план імітаційного експерименту, який враховує розподіл річного обсягу весняних та літньо-осінніх робіт трактора за типовими сільськогосподарськими операціями, а також розроблена методика наведення результатів імітаційного моделювання до показників базового трактора потужністю 100 кВт, що дає змогу порівнювати трактори довільних схемних рішень і потужності. В якості прикладу наведені результати моделювання показників трактора New Holland T6.180.
 • Документ
  Розробка та застосування технології нейронних мереж для діагностики технічного стану автотракторних двигунів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Молодан, Андрій Олександрович; Дубінін, Євген Олександрович; Потапов, Микола Миколайович; Тарасов, Юрій Володимирович; Полтавський, Микола Володимирович
  В роботі запропоновано використання нейромережевої технології для вирішення задач діагностування технічного стану автотракторного двигуна, яка дозволяє працювати як з реальними даними, отриманими для індивідуального і еталонного (середньостатистичного) автотракторного двигуна, так і з даними, обчисленими за допомогою його математичної моделі, на підставі порівняння яких можна приймати обґрунтовані рішення про характер і місце розташування того чи іншого дефекту. Це дозволяє підвищити функціональну стабільність колісної машини і поліпшити роботу її інтелектуальних бортових систем.
 • Документ
  Методика проведення експериментальних досліджень технічного стану щілинних гідравлічних розпилювачів самохідних обприскувачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Мельник, Віктор Іванович; Сировицький, Кирило Геннадійович; Шуляк, Михайло Леонідович; Панкова, Оксана Володимирівна
  В роботі запропонована методика проведення експериментальних досліджень технічного стану щілинних гідравлічних розпилювачів самохідних обприскувачів для встановлення зв’язків між теоретичним моделювання і дослідними даними впливу їх технічного стану на якість розпилення На основі аналізу останніх досягнень та публікацій було виявлено недосконалість сучасних методів і засобів для діагностування та обґрунтування параметрів щілинних гідравлічних розпилювачів для хімічного захисту рослин самохідних обприскувачів. Розроблена методика та лабораторний стенд дозволяє проводити якісну оцінку технічного стану щілинних гідравлічних розпилювачів самохідних обприскувачів в експлуатації та проводити ефективне дефектування нових розпилювачів. Виявлено, що технічний стан розпилювача суттєво впливає на якість виконання технологічних операцій по застосуванню рідких хімічних засобів інтенсифікації рослинництва.
 • Документ
  Аналіз шляхів підвищення тягово-енергетичних властивостей колісних електротракторів тягового класу 0,6
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Краснокутський, Володимир Миколайович; Ткачов, Вячеслав Юрійович; Селевич, Сергій Геннадійович
  У статті проведено пошук та аналіз конструктивних параметрів колісного електротрактора, які забезпечують максимальну ефективність та економічність роботи у всьому діапазоні тягових зусиль електротрактора з метою підвищення тягово-енергетичних властивостей. Були, також, проаналізовані сучасні розробки нових електротракторів в Україні, приведені яскраві приклади, котрі на сьогодні розвиваються та модернізуються. Проаналізовано вибір компонування тракторів. Проаналізовані моделі тракторів з різним розважуванням по осях, розглянуто можливості перспектив подальшого розрахунку електротракторів за допомогою узагальнених математичних моделей, як моделі тягового електродвигуна, моделі роботи акумуляторної батареї, моделі системи керування електротрактора, визначення тягового моменту та для порівняння моделі ДВЗ і тягового розрахунку.
 • Документ
  Тягові якості ведучих коліс під час кочення їх по одному сліду
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Калінін, Євген Іванович; Жилін, Володимир Анатолійович; Петров, Руслан Максимович; Колєснік, Юліана Ігорівна
  При прямолінійному русі колісного трактора по поверхні, що деформується, його задні колеса рухаються по колії, що утворюється передніми. Величина ущільнення ґрунту може бути різною залежно від її фізико-механічних властивостей, розмірів передніх коліс трактора, вагового навантаження, що припадає на передню вісь, тощо. Відповідно будуть різними та тягові здібності задніх ведучих коліс. Цю обставину слід враховувати при проектуванні колісних тракторів, особливо тракторів-тягачів з двома ведучими осями, у яких зміна якогось із перерахованих вище факторів, наприклад розподілу навантаження по осях, впливає не тільки на ущільнення поверхні, по якій рухаються задні колеса, але й на тягові якості передніх. В ході досліджень встановлено, що зі зменшенням коефіцієнта розподілу навантаження нижче 0,5 знижується роль заднього колеса, здатного розвивати більше тягове зусилля, ніж переднє при тому ж навантаженні, в утворенні загального тягового зусилля. Тому загальне тягове зусилля ведучих коліс стає нижчим. При збільшенні даного коефіцієнта вище 0,5 зменшується величина попереднього ущільнення ґрунту переднім колесом; в результаті знижується здатність заднього колеса розвивати більше тягове зусилля, ніж переднє за того ж навантаження. Найбільше тягове зусилля двох ведучих коліс, що рухаються по одному сліду, досягається при однакових вагових навантаженнях. Таким чином, положення центру ваги трактора з чотирма ведучими колесами однакового розміру слід вибирати з таким розрахунком, щоб навантаження на передніх та задніх колесах вирівнювалося за номінального тягового зусилля на гаку. При проведенні досліджень на полі, підготовленому під посів, з активним напівпричепом при різному розподілі навантаження між задньою віссю трактора і віссю напівпричепа, встановлено, що центр ваги активного напівпричепа може вибиратися так само, як і для неактивного, тобто з огляду на вплив довантаження трактора вагою напівпричепа на тягові показники. Отримані в роботі залежності дозволяють проводити аналіз тягових якостей кількох ведучих коліс під час кочення їх по одному сліду. З їхньою допомогою можна виявити вплив ущільнення поверхні на тягові якості задніх коліс, що рухаються слідом передніх; вплив розподілу навантаження по осях ведучих коліс на їхнє загальне тягове зусилля, тощо.
 • Документ
  Директори Харківського тракторного заводу і їх внесок у розвиток підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Писарська, Наталія Віталіївна; Єпіфанов, Віталій Валерійович; Самородов, Вадим Борисович
  В роботі досліджено життєвий щлях і внесок директорів Харківського тракторного заводу у діяльність підприємства, зокрема у виробництво зразків нової техніки. Аналіз доробку кожного з очильників заводу показує, що це люди, які віддані своїй справі та, хоч як би не складалася економічна та політична ситуація в державі, керівники намагалися зробити усе задля покращення діяльності підприємства та удосконалення виробів. Показано як доля заводу та його продукції переплетена з долею директорів.
 • Документ
  Розробка і впровадження комбінованої коробки передач та її застосування на легкових автомобілях
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Островерх, Олександр Олегович
  В роботі спроектовано комбіновану коробку передач легкового автомобіля, що складається з механічної частини та варіаторної (безступінчастої). Проведено дослідження використання механічних коробок передач у автомобільних заторах. Описано принцип роботи спроектованої коробки передач. Проведено дослідження на температурний нагрів фрикційного диску головної муфти варіаторної частини спроектованої коробки передач, дослідження проводилось за допомогою програми SolidWorks в програмному модулі COSMOSWorks Designer.
 • Документ
  Математичне моделювання електронної системи курсової стійкості автомобіля
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Александров, Євгеній Євгенійович; Клименко, Валерій Іванович; Леонтьєв, Дмитро Миколайович; Терновий, Микита Олексійович
  В роботі проведений огляд науково-технічної літератури з розробки електронних систем курсової стійкості з функцією розподілу гальмових зусиль, який дозволив зробити висновок, що для всюдихідних колісних машин такі системи повинні будуватись із застосуванням датчиків інерційної навігації – гіроскопічних приладів і акселераторів. Запропонована функціональна схема системи курсової стійкості з функцією розподілу гальмового зусилля побудована із застосуванням принципів безплатформних інерційних систем, в яких орієнтація корпусу автомобіля відносно вісей інерційної системи координат здійснюється за допомогою обчислення в бортовій цифровій обчислювальній машині кватерніону, компонентами якого являються параметри Родріга-Гамільтона, що на відміну від кутів Ейлера можуть бути обчислені з необхідним ступенем точності за допомогою достатньо простого алгоритму. Розроблені алгоритми оцінювання поточних параметрів збуреного руху корпусу колісної машини в процесі термінового її гальмування, а саме, куту відхилення подовженої вісі корпусу від заданого напрямку руху, кутової швидкості обертання корпусу та бічного зсуву центру тяжіння корпуса відносно заданої траєкторії руху транспортного засобу. На основі поточної оцінки перелічених параметрів сформований алгоритм стабілізації корпусу колісної машини в режимі термінового її гальмування.