Вісник № 48

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Поділ слябів сіткою при рішенні двомірної задачі нестаціонарної теплопровідності явним кінцево-від'ємним методом
  (НТУ "ХПІ", 2015) Тришевський, Олег Ігорович; Салтавець, Микола Вільямович
  Встановлено, що для чисельного рішення теплофізичних задач теплообміну системи валок – полоса, що описуються рівняннями нестаціонарної теплопровідності, найбільш ефективним є метод кінцевих від'ємностей. Для подальшого чисельного рішення задач нестаціонарної теплопровідності (теплового стану) полоси та валків при гарячої прокатці сляби, які э заготовкою при гарячої прокатці листа, поділені умовною сіткою, для можливих варіантів вузлів якої при рішенні двомірної задачі нестаціонарної теплопровідності складені рівняння балансу енергії з подальшою кінцево-від'ємною апроксимацією Фурье.
 • Документ
  Оптико-математический анализ структурообразования рабочего слоя валков исполнения ЛПХНМдц
  (НТУ "ХПІ", 2015) Скобло, Тамара Семеновна; Автухов, Анатолий Кузьмич; Белкин, Ефим Львович
  Выполнен оптико-математический анализ изображения микроструктур хромоникелевого чугуна в литом и термообработанном состоянии. При выполнении работы использовали специально разработанную методику компьютерного исследования, основанную на гидродинамических аналогиях, происходящих при формировании фаз. Показано, что более низкая доля остаточного аустенита формируется уже в литом состоянии при отливке валков в металлическую форму, нагретую до 200–210°С. При этом выявлено, что графит имеет множество, связанных с кристаллографической ориентацией выделений.
 • Документ
  Розробка ресурсозберігаючої технології отримання інтерметалідних сплавів в умовах СВС-пресування
  (НТУ "ХПІ", 2015) Середа, Борис Петрович; Бєлоконь, Юрій Олександрович; Кругляк, Ірина Василівна; Харченко, Олександр Вікторович; Кругляк, Дмитро Олегович; Середа, Дмитро Борисович
  Запропонована технологія СВС-пресування при виробництві інтерметалідних сплавів є конкурентоспроможною, ресурсо- та енергозберігаючою, дає змогу отримувати заготівлі з жароміцних і жаростійких матеріалів з заданими службовими характеристиками правильної та контрольованої форми. Встановлено, що при збільшенні зусилля пресування до 70 тонн, витримці 20 с та дисперсності порошку титану 80 мкм пористість отриманого зразку зменшується до показника 1…3%.
 • Документ
  Вплив тиску формування за екструзії на фізико-мехнічні властивості дерево-полімерних композитів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Савчук, Петро Петрович; Гребенчак, Юлія Миколаївна; Ткачук, Іванна Миколаївна; Гусачук, Дмитро Анатолійович
  Досліджено вплив тиску формування на фізико-механічні властивості дерево-полімерного композиту. Результати показали значне покращення фізико-механічних властивостей таких як міцність за згину твердість, густина при збільшенні тиску формування. Встановлено суттєве зниження показників водопоглинання за збільшення тиску формування. Зроблено висновки, що покращення фізико-механічних властивостей відбувається за рахунок кращого проникнення полімеру в глибину наповнювача.
 • Документ
  Ультразвуковой контроль качества изделий с не плоской поверхностью волнами релея
  (НТУ "ХПІ", 2015) Познякова, Маргарита Евгеньевна; Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Николаевич
  Приведены результаты экспериментальных исследований и разработок, направленных на повышение выявляемости поверхностных дефектов и производительности контроля с использованием ЭМА способа возбуждения и приема импульсов поверхностных волн. Показано, что использование ЭМА преобразователей позволяет обеспечить высокопроизводительную дефектоскопию изделий со значительной площадью поверхности и, в сравнении с контактными способами ультразвукового контроля, существенно уменьшить текущие расходы на проведение УЗК.