Вісник № 47

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 22
 • Документ
  Аналіз соціально відповідальної поведінки та трудових відносин на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2016) Юр'єва, Ірина Анатоліївна; Голєніщєва, Тетяна Юріївна; Бєгунов, Андрій Ігоревич
  Запропоновано аналіз впровадження підходів соціально відповідальної групової поведінки суб’єктів на підприємстві як напрямок забезпечення елементів психології управління. Визначено актуальність тематики, мета та методи дослідження. Надана характеристика соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві із аналізом стану показників ефективності групової поведінки. Досліджені чинники, які впливають на систему соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві. Зроблено висновки щодо впровадження системи соціальної відповідальності та можливості застосування цих принципів у груповій поведінки працівників підприємства.
 • Документ
  Необхідність стратегічного планування виробництва
  (НТУ "ХПІ", 2016) Сударкіна, Світлана Петрівна; Стороженко, Карина Ігорівна; Булавіна, Тетяна Олексіївна
  У статті розглянуто основні аспекти необхідності стратегічного планування, яке є дуже важливим як взагалі, так і дуже гостро сьогодні для кожного підприємства, яке функціонує на ринку та прагне притриматись на ньому ще досить великий проміжок часу. Також було визначено ризики, які виникають при використанні стратегічного планування на підприємстві та розроблено їх класифікацію в залежності від середовища, в якому вони виникають.
 • Документ
  Сучасний стан економічного розвитку мікроГЕС у світі
  (НТУ "ХПІ", 2016) Пантєлєєва, Ірина Вікторівна; Шматько, Наталія Михайлівна
  У статті розглянуто вплив розвитку енергетики на стан економіки держави та рівень життя населення, забезпечення сталого подальшого розвитку, та ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу України, що є основою успішної реалізації економічної політики держави; проаналізований стан малих гідроресурсів деяких країн світу, встановлена економічна ефективність будівництва мікроГЕС, яке може бути вигідним для електропостачання ізольованих споживачів у малообжитих районах, а також у районах з невеликими запасами місцевих гідроенергоресурсів; наведена класифікація гідроелектростанцій по потужності; відзначена важлива роль таких електростанцій для віддалених районів, а також для електропостачання автономних споживачів.
 • Документ
  Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2016) Ковальов, Євген Володимирович; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Колотюк, Олена Іванівна; Перерва, Петро Григорович
  У статті розглянуто питання створення механізму формування та оцінки конкурентних переваг промислового підприємства. Завданням статті є розробка пропозицій щодо моделювання конкурентної переваги, прогнозування зміни сили конкурентної переваги за етапам и його життєвого циклу.
 • Документ
  Дослідження інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу
  (НТУ "ХПІ", 2016) Погорєлова, Тетяна Олексіївна; Свічкарь, Анастасія Анатоліївна
  У статті розглянуто принципи та напрями інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу підприємства. Досліджено теоретичні аспекти поняття "кадровий потенціал", наведено рекомендації з удосконалення основних напрямків формування та розвитку кадрового потенціалу. Для оптимізації кадрового потенціалу, актуалізується потреба у його "реальній" оцінці та поступовому вирішенні завдань його формування та підвищення ефективності використання на новітніх засадах. Обґрунтовано доцільність впровадження у практику таких інноваційних методів до формування кадрового потенціалу, як дауншифтинг, що дозволяє досягти покращення кадрового потенціалу, а саме підвищення якості управлінських процесів та вдосконалення системи управління персоналом.