Вісник № 04. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Структурно-фазовий стан і пошкоджуваність зварних з’єднань паропроводів теплових електростанцій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Дмитрик, Віталій Володимирович; Касьяненко, Ігор Вікторович; Крахмальов, Олександр Вікторович
  Вивчили зв’язок структури зварних з’єднань паропроводів із теплостійких перлітних сталей, які довготривало експлуатувалися в умовах повзучості і малоциклової втоми з їх пошкоджуваністю. Дослідження структурного стану зварних з’єднань паропроводів теплових електростанцій, стосовно продовження терміну їх напрацювання, забезпечує отримання значного економічного ефекту. Усвідомлюючи, що руйнування металу зварних з’єднань реалізується переважно за крихким механізмом, встановили рівень їх пошкоджуваності, після досягнення якого слід виконувати заміну пошкоджених зварних з’єднань.
 • Документ
  Експериментальне дослідження теплообміну між плівкою води й поверхнею прокатного валка в камері теплової підготовки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Переселков, Олександр Романович; Круглякова, Ольга Володимирівна
  Стосовно до умов обробки прокатного валка в камері теплової підготовки експериментально досліджені умови теплообміну між плівкою води, що розтікається із зон зрошення поверхні плоскоструменевими форсунками й поверхнею α-калориметр. Отримано залежності коефіцієнта теплообміну від швидкості руху плівки води й температури поверхні α-калориметр. Складено узагальнене кореляційне рівняння. Дослідження можуть бути використані для раціонального розміщення колекторів і форсунок в камерах теплової підготовки валків з метою зниження витрат холодної та гарячої води.
 • Документ
  Визначення основних параметрів та характеристик ліфтового двигуна
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Мартинов, Юрій Валентинович; Петренко, Олександр Миколайович; Любарський, Борис Григорович
  В статті розглянуто методику випробувань електричних двигунів для приводу ліфтів. Проведено комплекс випробувань асинхронного електродвигуна АДБ180М6 та знайдено його основні характеристики при живленні від перетворювача частоти «Altivar2 потужністю 22 кВт і частотах обертання двигуна 910 та 289 об/хв – відповідають вимогам технічних вимог до ліфтових електродвигунів, а рівень шуму находився у встановлених значеннях
 • Документ
  Центральні системи кондиціонування повітря з частковим непрямим випарним охолодженням і утилізацією холоду і теплоти вентиляційних викидів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Боженко, Михайло Федорович; Іжевська, Тетяна Леонідівна
  Наведені результати розрахункових досліджень прямоточної схеми і схеми з рециркуляцією центральної системи кондиціонування повітря громадської будівлі для теплого і холодного періодів року. Показано, що для прямоточної схеми в теплий період 23,5 % холодопрдуктивності кондиціонера може покриватися за рахунок непрямого випарного охолодження, а за рахунок утилізації теплоти вентиляційних викидів в холодний період можливе скорочення витрати теплоти на нагрівання повітря на 68 %. В схемах з рециркуляцією найбільший ефект непрямого випарного охолодження в теплий період і утилізації теплоти вентиляційних викидів в холодний період досягається при частці рециркуляції 10 %.
 • Документ
  Часткове оновлення – інструмент підвищення екологічної ефективності зношених енергетичних об’єктів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Воінов, Олександр Петрович; Елькін, Юрій Генрихович
  Світове виробництво, особливо енергетика, надає на природне середовище зростаючого шкідливого впливу. Сформувалася світова екологічна проблема. Мета роботи: обґрунтувати та розкрити можливість застосування нового доступного підходу до підвищення екологічності виробництва – часткового оновлення зношеного обладнання. В Україні програма часткового оновлення дозволить зменшити шкідливий вплив великого парку зношених котельних установок. Доцільним є комплексне часткове оновлення всіх або частини елементів технологічного процесу з оцінкою його ступеня.