Вісник № 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 26
 • Документ
  Особливості оцінювання ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах
  (НТУ "ХПІ", 2014) Валдайцев, О. В.
  В статті проаналізовано літературні джерела, що стосуються питань економічної ефективності підприємства, визначені основні фактори і показники, що впливають на ефективну діяльність підприємства. Також обгрунтовується важливість діагностики ефективності діяльності підприємства. Окрім цього розглянуто та проаналізовано існуючі методи оцінювання ефективності діяльності підприємства та запропоновано ряд дій щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємства при первинному аналізі
 • Документ
  Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін
  (НТУ "ХПІ", 2014) Ус, Ю. В.; Обидєннова, Т. С.
  В статті досліджено тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» в розрізі досліджень сучасних вітчизняних та закордонних науковців. Обґрунтовано визначення поняття «структурні перетворення». Запропоновано схему структурних перетворень як результату поєднання реструктуризації, реорганізації та структурних змін машинобудівних підприємств (схема розроблена автором). Аналіз тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» надав можливість запропонувати комплексне визначення поняття «структурні перетворення машинобудівних підприємств»
 • Документ
  Мінімізація ризиків купонного маркетингу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Сударкіна, Світлана Петрівна; Плотніков, Ф. М.; Грабовенко, Є. В.
  В статті розглянуті основні види ризиків купонного маркетингу для різних учасників купонної акції. Розроблені рекомендації щодо мінімізації цих ризиків для кожного з учасників. Вказані основні вимоги до оформлення купону, як головного елементу купонного маркетингу. Охарактеризований вплив кожного з учасників на проходження купонної акції і на ризики інших учасників
 • Документ
  Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2014) Скворчевський, Олександр Євгенович; Віленська, Христина Михайлівна
  Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційних проектів. Поставлена мета досягнута шляхом аналізу та узагальненні наукової літератури в напрямку досліджень. В результаті досліджені запропоноване визначення інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних проектів та схема, що визначає її структуру
 • Документ
  Нікуди діватися, потрібно створювати бренд
  (НТУ "ХПІ", 2014) Шабуріна, Ю. Ю.
  В статті аналізуються найбільш відомі світові бренди та їх маркетингові ходи, які збільшують об’єм продажів, наводяться переваги створення брендового товару. Особливий акцент зроблено на сприйнятті конкретного товару споживачем та роллю бренду в майбутньому підприємства