До умови ортогональності форм коливань механічної системи "підресорена маса вагона-колесо-рейка"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено динамічну ударну взаємодію контактуючої пари "вагон-колесо-рейка" з урахуванням конструктивної швидкості руху і завантаження вагона, а також геометричних параметрів стику шляху. Розв’язано задачу визначення умов ортогональності форм коливань з метою отримання невідомих констант загального рішення рівнянь руху механічної дискретно-континуальної системи.
Dynamic shock interaction of contacting pair "carriage-wheel-rail" is treated taking into account structural velocity of movement and load of carriage and also geometrical parameters of way joint. Estimation of orthogonality conditions of vibrations forms is pursued for the purpose of definition of unknown constants of common decision of mechanical discrete-continuum system equations.

Опис

Ключові слова

дефіцит у рухомому складі, верхня будова колії, стикові нерівності колії, колісна пара, головка рейки, стик

Бібліографічний опис

Шпачук В. П. До умови ортогональності форм коливань механічної системи "підресорена маса вагона-колесо-рейка" / В. П. Шпачук, Г. О. Нікітіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 164-171.

Зібрання