Використання злакової сировини при інтоксикації важкими металами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті наведено експериментальні дані щодо дослідження протекторної дії злакових складових раціону харчування на організм піддослідних тварин на фоні інтоксикації важкими металами.
To the article experimental data of researches ofprotective properties of cereal constituents of ration of feed are driven on the organism of experimental animals on a background intoxication by heavy metals.

Опис

Ключові слова

протекторна дія, борошно вівса, борошно перловки, організм піддослідних тварин, flour of oat, heavy metals, intoxication

Бібліографічний опис

Чоні І. В. Використання злакової сировини при інтоксикації важкими металами / І. В. Чоні, Т. В. Трощий, І. В. Жидецька // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 26. – С. 160-164.

Зібрання