Становлення та розвиток наукового товариства курсантів і студентів у Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті висвітлено ретроспективу організаційного процесу становлення та розвитку наукового товариства курсантів і студентів та його роль у розвитку науково-технічного потенціалу вищої школи пожежного профілю.
The purpose of this article is to explain the process of the formation of scientific societies cadets and students in NUCDU and its role in the development of scientific and technical potential of the higher school fire type.

Опис

Ключові слова

пожежна безпека, науково-дослідна робота, НУЦЗУ, курсанти, fire safety, research work

Бібліографічний опис

Тарадуда Д. В. Становлення та розвиток наукового товариства курсантів і студентів у Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть / Д. В. Тарадуда // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 59 (1101). – С. 144-154.

Зібрання